mondkapje, gebrek aan zuurstof, ziekAls je zelf een nep coronapandemie zou willen plannen en je een moment moeten uitkiezen om dit te doen, dan kom je uit in de huidige tijd.

Het scenario is aan alle kanten perfect, want alles wat je nodig hebt, wordt zo in je schoot geworpen.De bedoeling van een nep pandemie is uiteraard dat je niet wordt betrapt. Als dat wel het geval zou zijn, dan heb je grote kans dat een woedende bevolking jou opknoopt aan de eerste de beste lantaarnpaal. Dit, omdat je door die nep coronapandemie hun leven hebt verwoest en in vele gevallen hun broodwinning hebt weggenomen.

Daarom is het van belang dat je precies de juiste tijd uitkiest om die neppandemie te lanceren, want hoe beter je dat doet, des te minder is de kans op ontdekking. Wat dat betreft is de huidige tijd perfect omdat er verschillende dingen door elkaar lopen.

Maar, misschien is dit nog niet eens de echte pandemie die is gepland en is wat we nu meemaken slechts een voorbode om een aantal processen vast in gang te zetten, zodat wanneer jij besluit de echte nepvirus pandemie te lanceren, er al een hoop voorbereidingen zijn gedaan.

Een belangrijk lid van de satanische sekte heeft tenslotte al een voorzet gegeven.Een eerste versie van de nep coronapandemie moest nu wel worden gelanceerd, simpelweg omdat men in bepaalde gebieden op aarde volop is begonnen met de uitrol van 5G.

De enorme gezondheidsgevolgen van 5G moeten op alle mogelijke manieren worden gemaskeerd omdat anders het volk massaal zou dwarsliggen bij de uitrol van dit netwerk. Een netwerk dat absoluut noodzakelijk is om de New World Order te kunnen vestigen en om van mensen digitale slaven te maken. Mensen die via het Internet der Levende dingen volledig zullen worden gecontroleerd en geprogrammeerd. Zodanig dat de oorspronkelijke mens steeds meer machine zal worden.

Zoals inmiddels bekend veroorzaakt de straling van 5G het benodigde genetisch materiaal dat door de niet werkende coronatesten wordt opgepikt, waardoor iemand positief test.

We zitten daardoor nu in de fase dat veel mensen in landen waar ze al volop 5G hebben gelanceerd positief testen, maar (nog) niet echt ziek worden. Op termijn zullen er heel veel zieke mensen komen en doodgaan als gevolg van 5G, maar daarvoor is het nu nog wat te vroeg.

Al lange tijd schrijven wij over het gebrek aan doden en dat ze grote moeite hebben om het corona verhaal levend te houden tot de volgende griepgolf zich aandient. En dat kan nog wel even duren, want vaak slaan die pas in het nieuwe jaar laat in de herfst toe.

Dus moeten er andere manieren worden gevonden om mensen daadwerkelijk ziek te maken en wat is een betere manier dan door mensen zuurstof te onthouden.

In onze ogen was de false flag operatie van de zogenaamde wurging van FLoyd de aftrap voor de huidige corona ellende waar wij in zitten met het thema I can't breath (ik kan niet ademen). Niemand kan meer ademen in ieder geval.

5G rooft ook zuurstof en de frequentie van 60 GHz die ook gebruikt wordt voor 5G, beïnvloedt het bloed van de mens zodanig dat het niet meer goed in staat is te binden aan zuurstof.

Dat is de werkelijke reden dat mensen overal in landen waar ze actief 5G hebben verplicht zullen worden om mondkapjes te dragen. Er is ook een reden dat ze niet medische mondkapjes aanraden, omdat je bij deze nog minder zuurstof krijgt dan bij medische kapjes.

De komende maanden zullen veel mensen allerlei klachten krijgen door het permanente zuurstofgebrek en het inademen van hun eigen afvalstoffen. Dit gekoppeld aan de vele losse kapjesvezels die bij mensen in de longen terecht zullen komen en corona-achtige symptomen zullen veroorzaken.

Dat is de werkelijke reden dat mensen overal worden verplicht om mondkapjes te dragen. De machthebbers achter de schermen hebben heel veel zieke, zwakke mensen nodig, waarvan er hopelijk veel doodgaan, zodat ze meer ammunitie in handen hebben om hun “strijd tegen het virus” voort te zetten.

Dat is misschien ook wel de reden dat ze nu zo lopen te pushen om heel snel heel veel mensen te vaccineren. Ze weten dat mensen last zullen krijgen van allerlei nare bijwerkingen en ze weten ook dat ze die grotendeels op het virus kunnen afschuiven, waardoor het mes weer aan meerdere kanten snijdt.

Er verschijnen niet voor niets nu grote artikelen in de mainstream waarin al wordt geanticipeerd op de vaccinatieschade die ongetwijfeld zal volgen wanneer men eenmaal begint met het “beschermen van de bevolking” middels het vaccin.

Het satanische bij dit alles is, dat de maatregelen die ze nemen om “het virus te bestrijden” zoals verplichte mondkapjes en vaccinaties juist zieken en doden zullen veroorzaken.

Bij het satanisme wordt alles omgedraaid. Als een overheid, dat niets meer is dan een verlengstuk is van de satanische sekte, belooft om jou beter te maken, dan zullen ze je juist ziek maken. Als ze zeggen dat ze zoveel mogelijk mensen willen reden, dan zullen ze proberen zoveel mogelijk mensen naar de eeuwige jachtvelden te sturen.

Ongeveer hetzelfde als iemand die zegt: “Je kunt mij vertrouwen, want ik ben bankier”.