protesteren tegen corona, exremistWanneer je anders denkt dan voorgeschreven door de officiële propaganda via de mainstream kanalen, dan ben je mogelijk een gevaarlijke extremist.

Binnen de brede beweging van anti-lockdown demonstranten bestaat een radicale onderstroom met extremistische gedragingen, zo wordt geoordeeld.
Het kon natuurlijk niet uitblijven; het demoniseren van hen die anders denken over de corona neppandemie zoals wordt voorgeschreven door de overheid via de haar ten dienste staande mainstream media.

Wanneer de overheid iets verkondigt over deze neppandemie dan blaten zij in koor hetzelfde bericht de wereld in en dat wordt dan beschouwd als de universele waarheid.

En dus wordt iedereen die anders denkt over de nep pandemie en daartegen protesteert nu geschaard onder “de brede beweging van anti-lockdown demonstranten”.

Binnen de brede beweging van anti-lockdowndemonstranten bestaat een radicale onderstroom met extremistische gedragingen. Zij belagen politici en journalisten, intimideren agenten en zetten privégegevens van prominenten online. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuwe dreigingsbeeld, dat ieder kwartaal gepubliceerd wordt.

Verschillende protestgroepen weten elkaar steeds vaker te vinden bij diverse protesten. ,,Dit gebeurt niet zozeer uit ideologische motieven, maar vanwege gevoelens van onrechtvaardigheid, groot onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving”, aldus de NCTV. Onder hen bevinden zich onder meer zowel links- als rechts-extremisten, boeren en voetbalhooligans. ,,Aansluiting van verschillende groepen met verschillende grieven, verbonden door anti-overheidsdenken, kan verharding in de hand werken”, waarschuwt de NCTV.

Normaal gesproken komt de groep Viruswaanzin/waarheid naar boven drijven in dit soort berichten, maar dit keer is dat niet het geval.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de maatschappelijke onrust zichtbaarder geworden, zowel op straat als op sociale media. Complottheorieën verspreiden zich snel. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, schrijft in zijn nieuwe Dreigingsanalyse dat er veel verschillende polariserende groepen en individuen online actief zijn die elkaar vinden in het afwijzen van de overheid en het overheidsbeleid. In de Dreigingsanalyse wordt specifiek gewezen op de rol van de stichting de Blauwe Tijger, die "een ultraconservatieve uitgeverij" wordt genoemd.

Volgens de terrorismebestrijders steunt deze stichting de protestacties van boeren financieel. De Blauwe Tijger wordt gezien als een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën. De NCTV ziet er een van de organisaties in die de polarisatie in de samenleving versterken.

De Blauwe Tijger pikt dit niet en reageert als volgt:


En daar hebben ze een heel goed punt, waarover wij in 2017 het volgende schreven:

De stinkende Demmink beerput zal niet weggaan, ondanks alle pogingen daartoe van de Nederlandse elite.

Keer op keer zal worden aangetoond dat ze liegen, dat ze proberen elkaar af te dekken en keer op keer zullen ze aan de kaak worden gesteld voor wat ze zijn. Laffe leugenaars die liever kinderen laten verkrachten en vermoorden dan dat ze hun carrière om zeep helpen.

De volgende in de serie leugenaars is de huidige politie korpschef van Amsterdam: Pieter Jaap Aalbersberg, oftewel P.J. Aalbersberg.

In maart 2014 was het volgende te lezen in het Katholiek Nieuwsblad:

Bij de Demmink-verhoren deze week aan de rechtbank in Utrecht getuigde oud-rechercheur Leen de Koter dat in 1997 het Rolodex-onderzoek naar hooggeplaatsten, die beweerdelijk pedofiel waren, werd stopgezet. Een van de te onderzoeken verdachten was Joris Demmink.

De Koter suggereerde dat het stopzetten van het onderzoek onder anderen van Aalbersberg uitging, die gezegd zou hebben: "Maar dat is onze baas!"


En twee jaar later bij nu.nl

Het zogenoemde Rolodex-onderzoek werd stopgezet toen duidelijk werd dat topman Joris Demmink van justitie erbij betrokken was. Dat stellen twee rechercheurs die in het onderzoeksteam zaten vrijdag voor de rechtbank.

"Demmink was een van de subjecten", stelt De Graauw volgens het AD tijdens het verhoor. "We kregen informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) dat hij betrokken was bij pedoseksuele contacten." Ook was een officier van justitie in beeld.

Maar het onderzoek werd gestopt voordat het team iets met die informatie kon doen. De Graauw snapt niet waarom dat gebeurde. "Bij een dergelijk zwaar opgetuigd onderzoek heb ik het halverwege stoppen nooit meegemaakt."

Ook voormalig officier van justitie Fred Teeven was erbij toen verteld werd dat het onderzoek moest worden stopgezet. Teeven beriep zich eerder in deze zaak op zijn zwijgplicht als officier.


Het verhaal is duidelijk. Bij een justitieel onderzoek naar kindermisbruik met de codenaam "Rolodex" komt Joris Demmink, naast een aantal andere Justitie mensen, in beeld als verdachte.

Aalbersberg geeft volgens rechercheur De Koter opdracht om het onderzoek stop te zetten. Bovenstaande zijn keiharde feiten die door betrouwbare getuigen onder ede voor een rechtbank worden verklaard.

Maar niet alleen bij het Rolodex onderzoek en Joris Demmink speelt Aalbersberg een cruciale rol, ook bij de MH17 doofpot komt deze zelfde man weer boven drijven.

Wie meer wil weten over dit deel, raden wij aan dit eerdere artikel te lezen. Hier volgt een klein deel uit dat artikel:

De opdracht die Aalbersberg meekreeg was duidelijk: Zorg voor zoveel mogelijk vertraging bij het onderzoek en probeer bewijs dat MH17 is neergeschoten door een Oekraïens gevechtsvliegtuig te verdoezelen. Kortom, Aalbersberg was de perfecte man om de onderste steen ook echt onder te laten blijven.
Zijn positie was al eerder (2011, tevens het jaar van zijn aanstelling als korpschef) in die zin gezekerd door hem een uitzonderlijke aanstelling te bezorgen bij de instantie die later blijkt een belangrijke rol te spelen in de identificatie van slachtoffers, Interpol. Hij zat dus in een leidende positie binnen het onderzoek vanuit Nederland maar bovendien via Interpol die verantwoordelijk was voor de identificatie van de slachtoffers. Als inderdaad klopt wat wij eerder schreven dat dit satanische offer met het neerschieten van MH17 lang van te voren gepland is, dan is deze aanstelling van Aalbersberg in 2011 waar hij dus én korpschef werd van de politie én bijna tegelijkertijd een uitzonderlijke functie kreeg binnen Interpol, sterk ondersteunend bewijs daarvoor.

MH17 werd op 17 juli 2014 neergeschoten, maar voordat er wat serieuzer (voor de de bühne althans) Nederlands onderzoek werd gedaan, ging er een aanzienlijke tijd voorbij. De reden was iedere keer dat het gebied veel te gevaarlijk zou zijn en men daar echt geen onderzoek kon doen.

Het klinkt allemaal logisch, maar wanneer je even naar een aantal zaken kijkt, is het dat allerminst.

Er wordt gesuggereerd dat de rampplek gevaarlijk zou zijn vanwege gevechten over en weer, maar dat komt door één bepaalde partij:

En het is nu dan dit sujet dat wordt ingezet om de demonisering van andersdenkenden in ons land op zich te nemen.

Hij is ook degene die belast is met onze nationale veiligheid.

Lekkere gedachte om vanavond mee te gaan slapen.

Wij leven in een land waar de doofpot waarschijnlijk is uitgevonden. Geraffineerde doofpotten die voor de meeste mensen altijd gesloten zullen blijven. Maar, als je de moeite neemt om iets verder in bepaalde zaken te duiken, dan komen er soms verrassende dingen boven water en uiteindelijk kom je altijd bij de waarheid terecht.

Dat is wat wij proberen te doen en we hebben daarbij ook jullie steun nodig. Hartelijk dank aan die lezers die ons financieel steunen en wil je dat ook, dan kan dat hier.