Er komt een nieuw “onafhankelijk” onderzoek naar ritueel misbruik 

onderzoek naar ritueel misbruikWaar een aantal Tweede Kamerleden inmiddels begrepen hebben dat (satanisch) ritueel kindermisbruik wel degelijk bestaat in ons land, zo is dat anders voor de marechaussee.

Wanneer één van hun medewerkers een protestmars tegen ritueel misbruik wil organiseren, reageren ze alsof ze door een slang zijn gebeten.
 


Afgelopen zomer was er wederom een uitzending te beluisteren van het VPRO programma Argos waarin het ritueel kindermisbruik in ons land nogmaals in de spotlight werd geplaatst.

Wie die uitzending heeft gemist, kan die alsnog hier beluisteren en naar aanleiding van die bewuste uitzending schreven wij onder andere het volgende in een artikel met de titel: Politie en Justitie zijn er alleen voor de daders van ritueel misbruik. Hier volgt een deel van dat artikel:

Als je die uitzending beluistert, dan val je bijna van je stoel. Niet alleen door de verhalen, maar vooral door de manier waarop alle gevallen van seksueel misbruik stuk voor stuk nooit leiden tot enige vervolging.

Dat lijkt misschien vreemd, maar zoals we weten uit de lange Joris Demmink geschiedenis gaan politie en jusitie lettelijk over lijken om hooggeplaatse misbruikers te beschermen.

De speciale eenheid van de politie die is opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik, heeft helemaal niet als doel om daders te vervolgens, maar om deze te beschermen.

Hulpverleners zijn kritisch over de houding van Nederlandse opsporingsinstanties. Aangiftes van misbruik met 'rituele kenmerken' komen terecht bij de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, LEBZ. Die wil vooral 'onjuiste beschuldigingen van seksueel misbruik herkennen om onterecht beschuldigden te beschermen tegen vervolging' en neemt daarmee volgens critici de slachtoffers niet serieus.

De afgelopen zeven jaar heeft de LEBZ maar drie zaken met mogelijk ritueel misbruik beoordeeld. Sinds de oprichting van de expertisegroep in 1999 heeft niet een aangifte geleid tot een strafzaak. De LEBZ laat weten zich niet in het beeld te herkennen en aangiften met aspecten van ritueel misbruik wel degelijk serieus te nemen. 'Wel wijzen we erop dat het in opsporingsonderzoeken, en zodoende ook in het werk van de LEBZ, gaat om waarheidsvinding, feiten en bewijzen. De focus ligt op het onderzoeken van de objectieve werkelijkheid'.

Zoals je in Argos uitzending kunt horen worden er soms onderzoekscommissies in het leven geroepen, die net als de LEBZ als doel hebben om de daders te beschermen. Ze komen nooit tot concrete conclusies, altijd wazige uitspraken en dan hebben ze het lef om nu het volgende te zeggen:

Er moet nieuw onderzoek komen naar ritueel misbruik in Nederland. Dat zegt de voormalig voorzitter van de werkgroep Ritueel Misbruik, oud-advocaat generaal Joost Hulsenbek in het NPO Radio1-programma Argos. "Vaststaat dat mensen die met deze verhalen komen ernstig geleden hebben en geholpen dienen te worden."

Na jaren zal een dergelijke groep opnieuw tot de conclusie komen dat er geen bewijs is, dat de slachtoffers zich dit allemaal hebben ingebeeld vanwege eerdere trauma's bla bla bla.

Feit is dat er talloze slachtoffers nu naar voren zijn gekomen met hun verhaal. Ze worden geloofd door klinisch psychologen die ze behandelen, maar niet door politie en justitie. Sterker nog, de zogenaamde slachtoffers zullen wel samenspannen met hun behandelaars om onschuldige mensen te beschuldigen van van alles en nog wat.

Gelukkig zijn er nu een aantal ontwikkelingen die misschien hoop kunnen bieden voor de slachtoffers van bovengenoemde praktijken:

De Tweede Kamer wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de aard en omvang van ritueel misbruik. „We krijgen van slachtoffers en familieleden veel signalen dat het een groot probleem is”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. „Soms met gruwelijke details, dit kunnen we niet negeren.”

De Tweede Kamer stemde in met een motie waarin PvdA, GL en de SP verzoeken om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van ’georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’. Daarbij moeten ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten worden betrokken, zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij ’een effectieve opsporing van deze netwerken’.

Kernwoord in bovenstaand bericht is natuurlijk: "onafhankelijk" onderzoek. Die onafhankelijke onderzoeken in ons land kennen we.

Zo zou er een onafhankelijk onderzoek zijn uitgevoerd naar de misdaden die zijn gepleegd door Joris Demmink, maar iedereen die meedeed aan dat onderzoek leed spontaan aan geheugenverlies of werd op een andere manier de mond gesnoerd. Denk hierbij aan mensen zoals Aalbersberg die hun uiterste best deden om de doofpot in stand te houden.

Maar goed, voor de vorm zijn er nu wat bewegingen te bespeuren en het wachten is nu op het Minerva lid dat het “onafhankelijke” onderzoek gaat leiden.

joris demmink minerva

De Nederlandse Marechaussee laat echter precies zien wat wij bedoelden met de titel van het eerdergenoemde artikel.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is zeer ontstemd over de actie van een medewerker. Die roept collega's op eind volgende maand een mars te lopen tegen kindermisbruik en flirt daarbij met bekende complottheorieën. De KMar neemt afstand van de actie en gaat in gesprek met de opperwachtmeester.

Wat een walgelijke manier van het AD om een artikel te beginnen. Onmiddellijk weten ze het kindermisbruik in een complothoek te plaatsen. Dan gaan ze verder:

De medewerker, Melchior Verbon, roept militairen en veteranen op om op 30 november een mars van ruim 30 kilometer te lopen, eindigend op het Binnenhof in Den Haag. Daarbij wil hij ‘kindermisbruik, kinderhandel, organenhandel en ritueel misbruik van kinderen’ aan de kaak stellen. Ook wil hij een verbod op de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, in de volksmond bekend als de pedopartij.

En het AD gaat maar door:

Veel van de gebruikte termen - zoals ritueel misbruik van kinderen - zijn ook in zwang bij aanhangers van complottheorieën als Pizzagate en QAnon.

Ze kunnen de naam AD beter omdopen tot de Joris Demmink Koerier, want dan dekt de vlag in ieder geval de lading. Dat wordt met verve ondersteund door de broodschrijvers van AD zoals Chris Klomp:

Maar, ook de werkgever van Melchior Verbon laat zien dat zij hun prioriteiten op de juiste plaats hebben door hun uiterste best te doen om de daders van ritueel kindermisbruik uit de wind te houden.

Als het een oprechte organisatie zou zijn geweest, dan zouden ze het initiatief van Verbon hebben toegejuicht, want niemand wil ritueel kindermisbruik, toch?

Echter niet de Marechaussee want die neemt afstand van de medewerker die een mars organiseert tegen ritueel kindermisbruik. Alsof ze een andere agenda hebben. Maar dag mag je niet denken want dan ben je een complotter.

Dit is wat Verbon van plan is:

We willen gaan marsen met actief dienende, dan wel oud-militairen (veteranen), om zo meer aandacht te krijgen voor seksueel misbruik van kinderen, human trafficking van kinderen, orgaan handel van kinderen en ritueel misbruik van kinderen.

Ook willen wij dat de pedopartij PNVD verboden wordt! De mars staat op maandag 30 november 2020 gepland en zal 31,8 km zijn. Vanwege alle corona perikelen, hebben wij de mars gereduceerd tot één dag. Het is nu maar één dag dat we gaan lopen, maar wel een iets langere afstand. We zullen vanuit Rotterdam (bij de van Ghent kazerne) vertrekken en eindigen in Den Haag.

Het Binnenhof zal door alle demonstraties die er zijn geweest, niet het eindpunt meer zijn. Te zijner tijd zal het eindpunt bekend worden gemaakt. De route is bekend en zal, nadat wij deze nagelopen hebben, openbaar worden gemaakt. Meer informatie over de mars volgt!

Voor meer informatie ga naar de website van Verbon. Het is wel jammer dat je je weer moet inschrijven zo te zien, want op hoe minder plaatsen jouw gegevens voorkomen des te beter. Misschien kan je ook meelopen als je je niet wilt laten registreren.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl