Waarom denk je dat dienstplicht voor vrouwen is ingevoerd? 

dienstplicht meisjes gepland coronaOveral lees je hetzelfde geneuzel over dezelfde rechten voor vrouwen en mannen en dat dit de reden is voor invoering van de dienstplicht voor meisjes.

Alles wat er nu gebeurt is lang geleden voorspeld en als je ziet wie ooit dit wetsvoorstel indiende, dan weet je dat er een andere agenda speelt.Als je bedenkt dat de planning voor de huidige nep coronapandemie al in 2010 werd voorbereid, dan weet je dat bepaalde dingen die nu gebeuren niet gebaseerd zijn op toeval.

Wij hebben onlangs nogmaals beschreven hoe de wegenkaart naar de New World Order tot stand is gekomen en dat alles wat er vandaag de dag in onze maatschappij gebeurt onderdeel vormt van dat stappenplan.

De planning van dit alles wordt uiteraard uitgebreid besproken in de speciale denktanks die hiervoor in het leven zijn geroepen, waaronder de Bilderberg Conferenties, maar de werkelijke planning gebeurt binnen de geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij.

De vrijmetselarij die volledig onder controle staat van een satanische sekte.

theodore herzl zionisme satanische sekte

Niet alleen is onze premier Mark Rutte lid van één van de machtigste vrijmetselaarsloges ter wereld, ook de meeste leiders en belangrijke personen uit andere landen vind je terug in de diverse loges of superloges.

Waar het volk op dit moment nog in grote onzekerheid verkeert aangaande haar toekomst, zo weten de hoge rank vrijmetselaars precies wat er gaat komen.

Zo weten zij dat de nep coronapandemie nog maar in de kinderschoenen staat en dat er nog veel geplande golven en lockdowns zullen volgen. Zo weten zij ook dat er straks veel extra “mankracht” nodig zal zijn om de burgers onder controle te houden.

Ze weten ook dat de politie en de BOA’s op een gegeven moment niet langer in staat zullen zijn om de “orde te handhaven”, zeker niet wanneer het volk eindelijk in de gaten begint te krijgen dat ze al die tijd zijn bedonderd met de nep coronapandemie.

En dan komt langzaam maar zeker het leger in beeld, ook civiel, zoals je dat bijvoorbeeld ook ziet in Amerika waar Trump vertelt dat het leger getraind wordt om de bevolking te helpen vaccineren. Dat proces is nu al begonnen.

Defensie heeft al veel gedaan in deze coronacrisis, maar dat is nog maar een schijntje van wat het daadwerkelijk kan betekenen, betoogt adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden.

De krijgsmacht is de afgelopen 20 jaar meer dan gehalveerd, maar er is nog voldoende slagkracht en expertise aanwezig om hulp te bieden in crisissituaties. De gegarandeerde steun die Defensie kan leveren, staat beschreven in een catalogus nationale operaties die online voor eenieder is te raadplegen. Ter illustratie enkele inzetmogelijkheden die nog niet zijn benut: het inrichten van een noodhospitaal met ic-capaciteit, ondersteuning van GGD’s in het bron- en contactonderzoek en inzet van luchttransport voor snelle patiëntenverplaatsing. Daarnaast: ondersteuning in de toezicht- en handhavingstaken van de boa’s en politie en de inzet van personeel en materieel in de vitale sectoren van het bedrijfsleven.

We zien dat beeld zich nu al aftekenen in een bericht van een paar dagen geleden op 15 oktober in het AD:

"Hulp leger nodig in ziekenhuis: vrees voor wat herfst en winter gaan brengen

Het kraakt in de zorg: meer coronapatiënten, meer zieken onder het personeel, minder helpende handen dan tijdens de eerste golf én de wens ‘gewone’ operaties en behandelingen zoveel mogelijk door te laten lopen. En dan komen de herfst en winter er nog aan. Het Maasstad Ziekenhuis wil hulp van het leger."

Naarmate de crisis rondom de nep coronapandemie zich verder intensiveert zal er een steeds groter tekort ontstaan aan “mankracht” en dat in het bijzonder bij het leger.

Maar wacht. Gelukkig heeft Nederland dit jaar per 1 januari naast de nog steeds bestaande dienstplicht voor jongens, ook de dienstplicht voor meisjes ingevoerd. Daarom kregen alle 17-jarige meisjes deze week ook een brief op de mat om ze op de hoogte te stellen van dit heuglijke feit. Wij zitten toch dagelijks in het nieuws en houden het goed bij, maar op de redactie hier is de wetsvoorstelbehandeling totaal aan ons voorbij gegaan, net als de goedkeuring door de Eerste Kamer. Deze wet is heel stilletjes doorgevoerd terwijl dit toch wel een grote verandering is.

Hoelang zal het duren voordat men besluit dat gezien de alsmaar toenemende crisis er steeds meer mensen nodig zijn binnen het leger? Dat omdat er ook steeds meer jongeren werkeloos worden door de crisis het misschien helemaal niet zo’n gek idee is om de dienstplicht weer te activeren? Dat het eigenlijk ook veel beter is als er zich veel vrouwen onder de militairen bevinden, want deze komen over het algemeen ook wat minder bedreigend over dan mannen? En geweld tegen vrouwen is nog steeds voor veel mensen een drempel.

En zo zie je dan weer dat een “toevalligheid” op het juiste moment net weer goed uitpakt.

Welke politicus had een paar jaar geleden dan die vooruitziende blik om het wetsvoorstel te lanceren waardoor ook vrouwen onder de dienstplicht zouden vallen?

mark rutte diensplicht vrouwen

Dat is ook "toevallig", het is de hooggeplaatste vrijmetselaar Rutte die dit voorstel indient. De man die precies op de hoogte is van de grotere agenda en precies weet welke stappen waar genomen dienen te worden. Daardoor heet regeren ook vooruitzien.

Rutte, de man die eigenlijk nooit wetsvoorstellen indient omdat dit bijna altijd gebeurt door ministers en/of kamerleden. De enige keren dat je naam Rutte daar voorbij ziet komen zijn wetswijzingen betreffende het koningshuis en dergelijke. En nu dus de dienstplicht voor meisjes.

De media zoals RTL:

De jonge vrouwen hoeven niet van de brief te schrikken, de wet is vooral symbolisch. "Het betekent dat de wet geen onderscheid meer maakt tussen mannen en vrouwen als het gaat om het verdedigen van het vaderland", legt woordvoerder bij Defensie Klaas Meijer uit.

Keep dreaming zouden wij zeggen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl