Geen ruimte voor “minderwaardige mensen” in nieuwe maatschappij 

hitler rassenleerWe gaan stap voor stap richting een maatschappij waar de Staat God wordt en gaat bepalen wie wel of niet kinderen mag baren.

Je wilt als maatschappij tenslotte wel enige zekerheid dat het nageslacht dat op de wereld wordt gezet zal passen in de samenleving.In veel opzichten herleven oude tijden en dan met name zoals die zich voor deden in Nazi Duitsland. Toen gebeurden daar dingen die door de meerderheid van de mensheid verwerpelijk werden gevonden, maar tegenwoordig begint dat al weer aardig normaal te worden.

Als je nu bijvoorbeeld het AD leest, dan had dit net zo goed een bericht kunnen zijn uit een Duitse krant uit 1938.

Vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, moeten onder dwang een prikpil of een anticonceptie-implantaat kunnen krijgen. Zodat er geen baby kán komen.

Dat staat in een petitie van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ die Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ter behandeling. Het controversiële pleidooi wordt onder meer ondersteund door Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek in ruste en oud-VVD-senator.

De expertgroep wil wettelijk regelen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Officier van Justitie de rechter kunnen verzoeken om iemand verplichte anticonceptie op te leggen. De dwangmaatregel is in principe tijdelijk, tot de omstandigheden verbeteren.

Wanneer je het bijbehorende filmpje bekijkt bij het AD dan zal het misschien niemand verbazen dat daar ook de naam van Hugo de Jonge voorbij komt uit de tijd dat hij nog wethouder was in Rotterdam. Een oud kinderrechter probeert in die video duidelijk te maken dat het alleen maar om het belang van het kind gaat en niets anders.

In werkelijkheid is het een eerste stap naar een staat die gaat bepalen welke burgers wel mogen doen aan voortplanting en welke niet. Het is een variatie op het Chinese social credit score systeem, waarbij je bepaalde privileges krijgt als je genoeg punten hebt.

Ook bij ons willen ze uiteindelijk een dergelijk systeem invoeren en wanneer dat systeem eenmaal actief is, dan is het heel eenvoudig om daaraan toe te voegen dat je alleen zwanger mag worden als je voldoende punten hebt.

De vrouwen zoals die worden bedoeld in het AD-artikel zouden zeker niet genoeg punten verzamelen en zolang dat niet het geval is zullen ze worden gedwongen tot anticonceptie. De staat moet tenslotte waken over de kwaliteit van het nageslacht.

Nu zullen bovengenoemde plannen van de Beraadgroep niet één twee drie worden aangenomen, omdat er ook onder politici op dit moment veel weerstand tegen zal bestaan, maar de weerstand van Nederlandse politici duurt nooit erg lang. Keer op keer weten ze toch het volk weer te verraden en het zal in dit geval waarschijnlijk weinig anders gaan.

Het zal in eerste instantie worden weggehoond, dan komt het weer terug en zijn er meer twijfelaars en uiteindelijk wordt het aangenomen, zelfs met een grote meerderheid wat niemand had verwacht.

We gaan even terug naar Nazi Duitsland:

Het nazi-regime besteedde veel aandacht aan de fysieke en geestelijke gezondheid van de borelingen. Om de 'raciale zuiverheid van de Ariërs' te garanderen werd in juli 1933 een wet uitgevaardigd die een gedwongen sterilisatie voorschreef van mannen en vrouwen die in de ogen van de nazi's ‘inferieur’ waren vanwege - feitelijke of vermeende - erfelijke ziektes. Deze wet vormde het fundament van de nationaalsocialistische rassenhygiëne, gericht op de 'regeneratie van het ras' of, anders gezegd, 'de hygiënische zuivering van het ras' onder de Duitsers zelf. In augustus 1935 werden huwelijken en seksuele relaties tussen Duitsers en Joden officieel verboden. "De gemeenschap heeft het recht om mensen van voortplanting uit te sluiten als men weet dat hun kinderen fysiek, mentaal en geestelijk inferieur zullen zijn", verkondigde Dr. Steche.

Kan iemand een verschil ontdekken met bovenstaande en het plan zoals dat nu naar politiek Den Haag wordt gestuurd?

Het begint altijd klein, het begint altijd met iets waar het merendeel van het volk zich na verloop van tijd wel achter kan scharen. Het begint met een zwaar verslaafde vrouw met psychische problemen die op dit moment beter even geen kinderen kan krijgen.

Zo wordt het systeem ingevoerd en naarmate de tijd voortschrijdt worden er meer en meer categorieën vrouwen aan toegevoegd die geen kinderen zouden mogen krijgen.

Als Staat wil je uiteindelijk niet dat vrouwen die worden gesignaleerd bij anti coronabetogingen kinderen zullen krijgen, want er bestaat dan een grote kans dat die kinderen ook dwarsliggers zullen zijn die niet van plan zijn de overheid te gehoorzamen.

Zoals we gezien hebben met de coronawet zijn de politici slappe, verraderlijke individuen die neerkijken op het volk alsof ze een soort tweederangs mens zijn. Zij, de politici, weten tenslotte wat goed is voor hen.

Zoals de volgende:

Diederik van Dijk van de SGP, één van de oppositiepartijen die de wet steunen, zei daarnaast dat ‘er prima mee valt te leven’ dat vliegmaatschappijen en kinderdagverblijven niet-gevaccineerde mensen mogelijk gaan weigeren.

Of deze:

Greet Prins-Modderaar van het CDA, de partij van coronaminister Hugo de Jonge, had het over asociale virusontkenners die alleen aan zichzelf en hun eigen grondrechten denken. Goed dat de vrijheden van dat soort mensen wettelijk worden ingeperkt, aldus de senator.

Greet die naast haar schnabbel in de Eerste Kamer ook nog bestuursvoorzitter is van de Philadelphia Zorg probeert ook al haar medewerkers ervan te doordringen dat we toch echt in een “nieuw normaal” leven.Dit zijn de mensen die ervoor hebben gezorgd dat wij straks geen leven meer hebben. Dat we ons als opgejaagd wild zullen voelen omdat zij voor ons hebben bepaald dat we terecht geen vrijheden meer nodig hebben en dat het volkomen terecht is dat de giftige vaccinatiespuiten in ons lichaam worden gestoken. Mensen zoals Greet bepalen dat jij een tweederangs burger zult zijn.

Welkom in Nazi Nederland.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl