Selectief corona nieuws brengen kost levens

NOS corona allochtonen zwijgenHet begint steeds meer op te vallen dat de nieuwsberichten zoals het NOS journaal heel selectief zijn in hun berichtgeving.

Zo staan ze bekend om hun politieke correctheid en daardoor komt essentiële informatie voor de bevolking niet beschikbaar.
 


Omdat wij in ons land allemaal gelijk zijn ondanks het feit dat we in veel opzichten verschillen, mag er in het kader van de politieke correctheid nooit gesproken worden over die verschillen, want als we dat zouden doen, dan zouden we niet meer gelijk zijn.

Omdat men van hogerhand heeft besloten dat wij allemaal gelijk, zal een instantie als de NOS er alles aan doen om ons ook in het ziekenhuis zoveel mogelijk gelijk te laten blijven. 

Daarom krijg je de volgende soort vage verhaaltjes bij die club:

Zijn mensen met een niet-westerse achtergrond oververtegenwoordigd onder de mensen die corona oplopen en daar ernstig ziek van worden? Afgelopen voorjaar waren daar de eerste aanwijzingen voor, zij het niet zo sterk als in andere westerse landen. Nu tijdens de tweede golf zijn die indicaties er volgens sommigen opnieuw en nog iets nadrukkelijker dan eerst. Al zijn ze nog niet eenduidig en is er nog veel onderzoek nodig om de zaken helder te krijgen.

Ook verder in het artikel blijft het een vaag verhaal:

Ook de andere ziekenhuizen binnen en buiten de Randstad waarmee de NOS vandaag contact had, herkennen het beeld niet, vinden het nog te vroeg voor conclusies of vinden de vraag niet relevant. "Een IC-patiënt is een IC-patiënt", reageert het Diakonessenhuis in Utrecht. Het Amphia Ziekenhuis in Breda laat weten: "Vanwege de privacy kunnen we geen antwoord geven op deze vragen. Een migratie-achtergrond wordt ook niet geregistreerd."

Al met al is het een lang artikel met veel geblaat en weinig wol, of beter gezegd, helemaal geen wol. Waar je bij de NOS het gevoel krijgt met een kluitje in het riet te worden gestuurd, zo ligt dat anders bij Sceptr waar nergens een doekje om wordt gewonden en klare wijn wordt geschonken:

Geesje van Woerden werkt als Spoedeisende- hulparts in het Haaglanden Medisch Centrum: “We hebben in dit ziekenhuis altijd al veel patiënten met een migratie-achtergrond, uit de Schilderswijk, maar nu nog meer. Het valt echt op.”

Ook Jan Jaap Spijkstra in het VUmc heeft het opgemerkt: “Normaal heeft een ruime minderheid van de patiënten een migratie-achtergrond maar vorige week iederéén op Intensive Care.”

De Nederlandse artsen winden er geen doekjes om. “Er ligt op dit moment geen dwarsdoorsnede van de maatschappij in het ziekenhuis met corona, maar een sociaal-economische onderklasse.”

Een belangrijke conclusie is dat mensen in armere buurten “een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van Covid-19”. De verklaring lijkt eenvoudig: “Bewoners hebben gemiddeld vaker obesitas, suikerziekte, een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.”

Het is dus overduidelijk dat er veel meer nieuwe dan oude Nederlanders in de ziekenhuizen liggen met ziekteverschijnselen die de media corona noemt en die wij de gevolgen van een fikse griep zouden willen noemen. 

Een huisarts uit de Bijlmer zegt er het volgende van:

De huisarts Anja Vrakking meldt dat ze in haar spreekkamer en op huisbezoek veel patiënten met een lage sociaal-economische status (SES) ziet. Weinig geld, weinig opleiding, geen vast werk. Vaak valt die lagere SES samen met migratie-achtergrond.

Natuurlijk is het belangrijk om dit soort dingen te weten. Niet om een bepaalde bevolkingsgroep te stigmatiseren, maar wel om te kunnen vaststellen welke groepen mensen meer en sneller ziek worden dan anderen.

Weinig geld, weinig opleiding en geen vast werk komt natuurlijk ook voor bij autochtone Nederlanders en ook daar zal je waarschijnlijk relatief vaker mensen hebben die door een heftige griep in het ziekenhuis belanden dan anderen die al die beperkingen niet hebben.

Lage SES mensen zullen misschien ook vaker bij de dokter in de spreekkamer terechtkomen met allerlei klachten en dus relatief veel chemische medicijnen slikken wat hun vooruitzichten nog verder verslechterd.

In plaats van nog meer vrijheidsberovende maatregelen aan te kondigen zou de overheid bovenstaand probleem vrij eenvoudig kunnen oplossen: Geef deze lage SES (arm) mensen een toeslag om biologisch voedsel te kunnen kopen, geef ze een vitamine toeslag, stop met nog meer geld stelen en haal die BTW verhoging op groente en fruit terug.

Dit moet toch voor ieder weldenkend mens aantonen dat de overheid geen goede intenties heeft? Dat ze niet willen dat mensen beter, sterker en gezonder worden?

En toch komen er in de mainstream nu ook geluiden zoals de volgende:

Diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht - een derde van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een chronische aandoening. Een aangepaste leefstijl met gezondere voeding en meer beweging kan helpen. Maar hoe houd je bijvoorbeeld een dieet vol tijdens zware ploegendiensten? TNO, samen met een grote groep experts, roept op om aangepaste leefstijlprogramma’s beschikbaar te maken voor werk. 

Het goede nieuws: onderzoek toont aan dat een andere leefstijl een positief effect kan hebben. Wiezer: ,,Gezond eten, meer bewegen, gezond leven kan een grote invloed hebben op iemand met een chronische ziekte.’’ Zelfs zoveel dat iemand bijvoorbeeld minder of helemaal niet meer ziek is. Ook zijn medicijnen of operaties effectiever en in sommige gevallen zelfs niet meer nodig. ,,Er zijn al verschillende programma’s waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs komt dat ze werken. Deze willen we aanpassen aan het werk van mensen, daar brengen we namelijk het grootste deel van onze dag door.’’ 

Ze weten het wel, maar zoals je we zien wordt dit alles door de overheid srtuctureel genegeerd en de reden dat ze dit doen is omdat het geselecteerde psychopaten zijn met een heel andere missie dan het volk vertegenwoordigen en gezond houden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl