Mondkapjesstrijd gaat nu pas echt los barsten

nee tegen mondkapjesVrijmetselaar Aboutaleb, tevens burgemeester van Rotterdam, verklapt dat het per 23 november landelijk verplicht wordt om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen.

Ondertussen wordt dit wetsvoortsel gekraakt door de Orde van Advocaten vanwege ontbreken van zowel juridische als medische grondslag.Er gaat in ons land een heel elementaire strijd losbarsten. De strijd om het wel of niet verplicht dragen van mondkapjes, muilkorven of slavenmaskers.

Wanneer dit daadwerkelijk een verplichting wordt in ons land, dan gaat dit bij heel veel mensen zo in tegen hun eigen gevoel van vrijheid, dat dit misschien wel eens voor een radikale ommekeer kan zorgen.

Tot nu toe was het wat dat betreft een vrij ongelijke strijd van mensen die doorhebben dat we te maken hebben met een neppandemie, want het merendeel van de bevolking geloofde en gelooft nog steeds in een gevaarlijk virus en dus accepteren ze ook bepaalde maatregelen.

Echter, dit ligt iets anders met de voorgenomen verplichting tot het dragen van mondkapjes in iedere openbare binnenruimte. Dit roept niet alleen totale weerstand op bij mensen die weten dat we te maken hebben met een neppandemie, maar ook bij de "normale" mainstreamklanten.

Of het nu in onze genen zit, of dat het wat anders is, maar een verplichting om iets voor je gezicht te binden is voor velen een stap te ver. Voor hen die de grotere agenda zien van totale onderwerping van de bevolking richting een afgrijselijke New World Order is het duidelijk dat ze hoe dan ook geen mondkapverplichting willen. Wat dat betreft krijgen ze nu gezelschap van heel veel mensen die normaal gesproken wel alle regeltjes opvolgen omdat ze denken dat het virus echt is.

Het verplichte mondkapje staat hoog op de agenda en de overheid zal alles in het werk stellen om dit op korte termijn te proberen verplicht te stellen. Volgens Bilderberger en vrijmetselaar Aboutaleb al op hele korte termijn:

Het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte wordt vanaf maandag 23 november landelijk verplicht. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb vandaag in de Rotterdamse gemeenteraad. Het ministerie van Volksgezondheid houdt echter nog een slag om de arm.  

Dit sujet is zo gebrand op die mondkapjesplicht dat hij waarschijnlijk zijn grote mond voorbij heeft gesproken, want de invoeringsdatum is niet zeker.

Een woordvoerder van De Jonge laat weten dat een exacte datum nog niet vast te stellen is. De regeling moet nog worden behandeld in de ministerraad en daarna mag het parlement er ook nog iets van vinden. Aboutaleb schetst de allersnelste route die eventueel mogelijk is, maar nog niet zeker is.   

Net zoals de spertijd/avondklok veel weerstand oproept, zo zou het ook kunnen gaan met het verplichte mondkapje. Ook uit onverwachte hoek komt er nu steun wat dat betreft:

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) roept het kabinet op het wetsvoorstel voor de mondkapjesplicht in te trekken. Het kabinet wil per 1 november de “adviezen” die nu gelden (verplichte mondkapjes in openbare binnenruimtes, OV, op scholen en dergelijke) in de wet verankeren. De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet daarom “de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.”

En de reden waarom er geen juridische basis bestaat:

Volgens de advocaten “kan een inperking van grondrechten in een democratische samenleving (ook bij wet) alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk en evenredig is. De NOvA is van mening dat de noodzaak noch uit het voorstel noch uit de huidige toelichting daarop is gebleken.” 

Verder voeren ze nog een heel goed punt aan waarom de wettelijke basis voor deze maatregel ontbreekt:

De advocaten vervolgen: “De gebrekkige onderbouwing voor wat betreft de medische noodzaak klemt te meer nu – zoals ook het OMT terecht signaleert – geen eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de mondkapjes. Bij gebreke aan enige inhoudelijke kwaliteitseis, valt niet in te zien dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje medisch noodzakelijk is. Immers, de bescherming die de verschillende soorten mondkapjes bieden varieert met de kwaliteit daarvan. Nu veel mensen zelf voorzien in mondkapjes (huisvlijt) dan wel hergebruik voorstaan (in strijd met adviezen overheid), kan niet worden gesproken van een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de wet. 

Als het geen persoonlijk beschermingsmiddel is in de zin van de wet, dan vervalt daarmee ook de wettelijke basis om dit verplicht te maken als bescherming.

En dus zijn we weer op het punt waar we ook al eerder dit jaar waren, namelijk dat het verplicht dragen van mondkapjes een heel andere reden heeft, waarover wij eerder het volgende schreven:

Normaal gesproken zullen ze dit natuurlijk nooit toegeven, maar Minister van Ark van Medische Zorg maakt heel erg duidelijk, dat hoewel er dan geen medische reden mag zijn voor het dragen van een muilkorf, er wel degelijke een argument is om deze wel te dragen en dat argument is: gedragsbeïnvloeding.Laat dat goed inzinken. Het mondkapje dragen moet jouw gedrag beïnvloeden. Dat heet een psy-op, oftewel een psychologische operatie zoals die ook door instanties zoals de CIA wordt gebruikt. Psy-ops vormen onderdeel van het normale militaire arsenaal en worden als volgt omschreven:

Psychological operations (PSYOP) are operations to convey selected information and indicators to audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning, and ultimately the behavior of governments, organizations, groups, and individuals.

Alleen is de reden voor die gedragsbeïnvloeding een heel andere dan de meesten denken:

Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl