Hoe erg de terreur gaat worden kun je nu al meemaken

de stadi is terug en nu in Nederland, coronaWaar vroeger de mensen uit het oostblok vluchtten naar het Westen om de terreur te ontsnappen, zo moeten de mensen in het Westen nu hetzelfde doen.

Het is als een naderende stoomwals, je ziet hem aankomen en wat je ook doet, het monster lijkt niet te stoppenEr is eerder deze week een video verschenen waarin programmamaker Flavio Pasquino het verhaal vertelt hoe hij te maken krijgt met de politie, vanwege het simpele feit dat hij iemand had geïnterviewd die anders denkt dan de overheid wenselijk acht.

Vroeger keken wij vol medelijden naar de arme mensen achter het IJzeren Gordijn die zwaar te lijden hadden onder de terreur van het communistische regiem. De inwoners daar werden soms wanhopig en hadder er veel, zo niet alles, voor over om te kunnen onstnappen. 

Sommigen van ons kunnen zich nog wel de verhalen herinneren van mensen die probeerden naar het Westen te ontsnappen door over de muur te klimmen en/of door de prikkeldraadversperringen te kruipen. Velen van hen werden medogeloos neergeknald door hun medelanders.

Wie had ooit gedacht dat op een kwade dag wij met iets dergelijks geconfronteerd zouden worden? Dat wij te maken zouden krijgen met een staat die zich net zo gedraagt als destijds in de DDR? Dat er ook nu mensen zijn die zien en aanvoelen wat er gaat komen en voorbereidingen treffen om te vluchten. Letterlijk, naar andere plekken op de wereld, plekken die op dit moment niet zo belangrijk zijn voor de machthebbers achter de schermen.

Veel mensen zullen misschien ondertussen de onderste van de twee video's hieronder hebben bekeken. De video waarin Flavio Pesquino vertelt wat hem is overkomen.

Maar, of het bij iedereen is ingezonken hoe belangrijk dit verhaal is, hoe dit verhaal aantoont waar wij naartoe onderweg zijn, is nog maar de vraag. Dit is zo belangrijk, zo essentieel, omdat het duidelijk maakt hoe de politie denkt, waar ze mee bezig zijn en hoe ze volledig zijn geïndoctrineerd om te handelen als voorgeprogrammeerde robots die misschien veel taken hebben, maar zelf nadenken hoort daar niet bij.

Dit maakt de situatie in ons land als we nog verder in de tijd zijn, echt levensgevaarlijk. Hoeveel mensen kunnen straks een klop de deur verwachten met de vraag waarom zij anders denken dan de overheid heeft voorgeschreven en dat ze worden beschouwd als een mogelijk risico?

We hebben nog de vage hoop dat de politiedame in de video niet representatief is voor de politie in ons land, want als dat wel zo is en dat is waarschijnlijk dan, God helpe ons.

Even in het kort het verhaal: Flavio Pasquino had eerder dit jaar een wat oudere man geïnterviewd die een sterk afwijkende mening heeft van het gangbare mainstream verhaal. De autoriteiten en de mainstream media noemen mensen die anders denken dan zij "een complotdenker".

Nu krijgt hij de politie op de stoep die wil weten wat hem bezielde om een dergelijke complotdenker een podium te geven. Op de vraag van Pasquino wat dan wel niet een complotdenker is, komt als antwoord: iemand die anders denkt dan de overheid (laat dat even inzinken!). Daaruit volgt weer dat iemand die anders denkt dan de overheid een mogelijk gevaar is en dus duikt de politie er bovenop en wil allerlei dingen weten van Pasquino.

Wettelijk gezien heeft deze dame geen enkele grond of reden om Pasquino lastig te vallen omdat hij geen enkele wet heeft overtreden door iemand te interviewen. Het enige juiste antwoord zou dan ook zijn geweest: "Heb ik een wet overtreden? Nee? Waar bemoei je je dan mee, ga je nuttig maken en boeven vangen", maar Pasquino doet dat niet en gaat in de verdediging.

Hij gaat uitleggen dat hij een brave burger is, die niets van activisme wil weten, dat hij nooit zal protesteren, zijn hele leven nog nooit met de politie te maken heeft gehad en zich dan verwonderd afvraagt waarom ze bij hem komen en dat dit alles ook niet bevordelijk is voor zijn reputatie in de buurt.

En dat is een kenmerk van een terreurstaat, een DDR 2.0. Dat mensen niet kunnen begrijpen dat ook zij aan de beurt komen, dit omdat ze zulke brave burgers zijn. Dat ze constant voelen dat ze zichzelf moeten verdedigen en verantwoorden tegenover politiemensen die zich bemoeien met dingen waar ze totaal niets mee te maken hebben.

We gaan in sneltreinvaart richting DDR 2.0, maar we zijn er nog net niet. We hebben op dit moment nog steeds het recht van vrije meningsuiting en de overheid en haar dienaren hebben zich niet te bemoeien met mensen die van dat recht gebruik maken en die bovendien geen enkele wet overtreden.

Net zoals dat gaat bij ieder tiranniek bewind, is bedreiging, intimidatie en het zich schuldig laten voelen van mensen ook al hebben ze niets gedaan, een noodzakelijke manier om dat bewind in stand te houden. In een later stadium volgt dan ook meestal geweld, opsluiting en/of executie.

Dat die volgende fase gaat komen en dat zij (politie) waarschijnlijk meer weten dan wij, blijkt uit de manier waarop Pasquino werd benaderd. Met een opmerking dat het beter is om contact te maken in vredestijd, dan in tijd van oorlog. Hiermee wordt duidelijk dat men bij de politie klaarblijkelijk een oorlog verwacht.

Wat uit datgene wat de politiedame zegt ook duidelijk wordt is dat men binnen het politiekorps klaarblijkelijk iedereen die een afwijkende mening van die van de overheid heeft, niet alleen een complotdenker noemt, maar ook ziet als een mogelijk gevaar voor de samenleving.

En dat is niet alleen ziek, maar ook levensgevaarlijk. Laten we hopen dat we hier te maken hebben met een overactieve politiedame die niet helemaal begrijpt waar ze mee bezig is en dat dit niet kenmerkend is voor de rest van haar collega's.

Hierna nog beide video's waar het om gaat, met daarbij gevoegd de omschrijving zoals die door Flavio Pesquino is toegevoegd.

De eeste video is van mei dit jaar:

5 mei 2020 vieren we 75 jaar vrijheid maar hoe vrij zijn we nog? De anderhalvemeter maatschappij t.g.v. de Corona crisis heeft onze fundamentele burgerrechten fors ingeperkt en dat alles in de naam van de gezondheid. De gezondheid van wie? Die van de hele samenleving of van enkelen? En wat is het materiële en immateriële offer? Ik ontmoet Kees Faasse (78 jaar) die helemaal uit Doetinchem kwam gereden in een busje met een provocerende aanhanger waarop het Youtube programma van Robert Jensen wordt gepromoot. Kees is tegen vaccineren en tegen de Lockdown. Hij komt op voor onze burgerrechten en refereert aan de tweede wereldoorlog die hij als peuter meemaakte. Van zijn eigen spaarcenten betaald hij advertenties in de Volkskrant om mensen wakker te schudden om een ommekeer te bewerkstelligen maar uit alles blijkt dat hij somber gestemd is. Er is geen oppositie en wie zal onze belangen in Den Haag vertegenwoordigen? Wie komt er op voor onze afgenomen vrijheid die een permanente karakter lijkt te hebben dan ons wordt voorgespiegeld? Is er nog hoop vanuit dit kabinet? Of moeten we zelf in actie komen?Dat was toen en de hiernavolgende video is het nu. Een verhaal waarbij je oren gaan klapperen, maar tegelijkertijd ook een heel eng verhaal. Een verhaal dat een maatschappij laat zien waarin wij niet willen leven

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl