Straks ontslag als je coronavaccin weigert?

corona maatregelen ontslagen voor weigeren vaccinOveral in de mainstream media zie je nu berichten verschijnen dat er straks twee soorten burgers zullen zijn.

Hoe meer er wordt geschreven dat vaccinaties niet verplicht zullen worden, des te wantrouwiger moet je worden.

Toen Hugo de Jonge zich onlangs "per ongeluk" liet ontvallen dat tegen corona gevaccineerde mensen meer vrijheden konden verwachten dan niet gevaccineerden, kreeg hij een stroom van kritiek over zich heen.

Wij in ons land moeten niets hebben van verplichte vaccinaties zo werd er overal luidkeels geroepen en een "geschrokken" De Jonge begon toen aardig in te binden.

Mensen die een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus, krijgen in algemene zin geen extra voordelen ten opzichte van mensen die het vaccin weigeren. Dat zegt minister Hugo de Jonge nadat onrust was ontstaan over zijn uitspraken dat bepaalde coronaregels langer gelden voor mensen zonder vaccinatie.

Maar, welke kant het wel degelijk opgaat is te lezen in een soort klaagartikel van de Telegraaf. 

Daar wordt de vraag opgeworpen of het terecht is dat de gevaccineerden moeten lijden omdat niet iedereen zich wil laten vaccineren en er daardoor niet de benodigde dekkingsgraad wordt bereikt die volgens de virologen nodig is om een soort groepsimmuniniteit te bereiken.

Verder wordt er gekeken naar de grote druk die bepaalde bedrijven uitoefenen. Bedrijven die nu zwaar te lijden hebben onder de nepcoronapandemie omdat ze of gesloten zijn, zoals zij die evenementen organiseren, of maar een fractie van de omzet kunnen draaien zoals luchtvaartmaatschappijen.

Er wordt gesteld dat wanneer dit soort bedrijven, waar bijvoorbeeld ook voetbalclubs en dergelijke bij horen, een onderscheid konden maken tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen zij weer open zouden kunnen of weer meer omzet draaien.

De vraag waar het dan in feite om draait, is of dit soort bedrijven mensen die niet gevaccineerd zijn mogen weigeren. Het antwoord schijnt "ja" te zijn, op dezelfde basis als nu gebeurt met mondkapjes. Net zoals nu het geval met mondkapjes geeft de overheid een dringend advies om die te dragen en er zijn dan ook een aantal winkels die mensen weigeren zonder mondkapjes. Wij vragen ons af of dit juridisch stand kan houden. Dat zou betekenen dat bedrijven regels kunnen afdwingen die je grondrechten schenden.

Iets dergelijks ga je straks krijgen met vaccinaties. De overheid zal het volk een dringend advies geven om zich tegen corona te laten vaccineren en de bedrijven doen de rest. Zij mogen dan mensen weigeren die niet gevaccineerd zijn, net zoals dat nu gebeurt met mondkapjes bij sommige bedrijven/winkels. En zo hebben ze helemaal geen politie nodig want we "politiën" elkaar.

Zeker de luchtvaart zal hier vrij snel op inspringen, onder het motto dat vliegen echt veilig is, omdat alleen gevaccineerden toegang zullen krijgen tot hun vliegtuigen. Hetzelfde zal gelden voor de toeristenbranche die volledig in elkaar is gestort. Zo kan straks iemand die een vliegreis met accomodatie boekt er zeker van zijn in een hotel of appartementencomplex terecht te komen waar zich alleen gevaccineerde mensen zullen bevinden waardoor de reis volledig "veilig" is. Dit zal niet onmiddelijk gebeuren vanwege het grote tekort aan vaccins in de eerste helft van 2021, maar zeker in de tweede helft van volgend jaar is dit een heel waarschijnlijk scenario.

Er worden op dit moment al tests uitgevoerd met de CovidPass bij een aantal luchtvaartmaatschappijen en het zal niemand verbazen dat dit een idee is, afkomstig van het World Economic Forum (WEF).

Maar, dit gaat ook zonder verplichte vaccinaties nog veel verder.

Zo zullen mensen die in de zorg werken ook uiteraard het dringende of beter gezegd het dwingende advies krijgen om zich te laten vaccineren. Maar, net zoals dat de griepprik door veel mensen in de zorg wordt geweigderd, zo zal dit ook gaan met de coronaprik.

Op dit moment is het zo dat mensen niet door hun werkgever gedwongen kunnen worden tot het nemen van een vaccinatie als ze niet willen:

Weigering van vaccinatie kan en mag geen negatieve rechtspositionele consequenties hebben voor werknemers, zelfs al zijn er (ernstige) risico’s voor derden.

Echter, in het Telegraaf artikel staan een aantal verontrustende zaken. Als we de lijn doortrekken zoals die er nu ligt met mondkapjes, dan ziet het er heel erg somber uit.

Als een werkgever jou verplicht om een mondkapje te dragen en je doet het niet, dan kan dit een reden voor ontslag zijn. Nu is een vaccinatie iets heel anders dan een kledingvoorschrift, maar in het Telegraaf artikel wordt gesteld dat arbeidsdeskundigen van mening zijn dat een werkgever mogelijk wel degelijk een werknemer kan ontslaan voor het weigeren van een vaccin.

De meest voor de hand liggende maatregel zou zijn overplaatsing naar een andere afdeling, maar ook ontslag kan aan de orde zijn, volgens die deskundigen.

Niet alleen in ons land zal dit spelen, ook in andere landen komt dit element steeds meer naar voren zoals in Groot-Brittannië


Nog is het allemaal niet zover, maar je ziet en voelt welke kant het op gaat en daarom zaak om werkgevers ervan te doordringen dat ze niet moeten proberen om dit soort praktijken te gaan uitvoeren. En hoe eerder dit gebeurt, des te meer zullen ze ervan doordrongen zijn dat een dergelijke actie hen misschien wel heel veel personeel kan gaan kosten. En dat kan ook best eens mede een reden wwarom er zo gehamerd wordt op thuis werken.

Ondertussen zijn de ratten in pak druk bezig om de niet verplichte vaccinaties toch verplicht te maken:

Het kabinet overweegt om een ‘indirecte vaccinatieplicht’ in te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Wie zich straks niet laat vaccineren, mag dan bijvoorbeeld niet naar binnen in overheidsgebouwen of naar evenementen. 

Premier Rutte sluit niet uit dat er indirecte dwang komt voor Nederlanders om zich te laten inenten. ,,Wij zijn niet voor verplicht vaccineren’’, benadrukt Rutte (red. Pinokkio Rutte). ,,Maar je kunt ook indirect nudgen, mensen stimuleren. Dat is echt een medisch-ethisch vraagstuk. Daar beraden we ons op dit moment over.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl