Kinderen krijgen wordt moeilijk na corona

corona virus onvruchtbaar, 5GAlsof we al niet genoeg ellende hebben meegemaakt door de nep coronapandemie, komt er nu weer een alarmerend bericht.

Als je corona hebt gehad kan het krijgen van kinderen wel eens een probleem worden en dat komt dan door dat dekselse virus en niet door.........
 


Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar. Toevallig wil de satanische sekte die in de achtergrond aan de touwtjes trekt de wereldbevolking drastisch verminderen.

Toevallig verschijnt er nu een bericht dat als je corona hebt gehad het moeilijker wordt om kinderen te krijgen omdat de spermakwaliteit van de man aanzienlijk is verminderd

Mannen die Covid-19 hebben gehad, hebben een grotere kans op een sterk verminderde spermakwaliteit, zeggen Belgische gynaecologen. Daardoor kan een zwangerschap bij hun partner langer uitblijven. "We vinden dat we de mannen moeten waarschuwen dat er mogelijk vruchtbaarheidsproblemen kunnen ontstaan op korte termijn", zegt professor Gilbert Donders tegen EditieNL. "We zagen een daling van negentig procent van de normale aantallen en de beweeglijkheid bij de spermacellen", zegt Donders. "Men moet zich ervan bewust zijn dat het langer kan duren als je zwanger wilt worden."

Negentig procent is niet misselijk, maar, wordt erbij gezegd, je ziet iets dergelijks ook gebeuren als mensen ziek zijn door andere oorzaken of als ze koorts hebben. 

Gelukkig maar, want anders zouden er misschien mensen zijn die denken dat dit door 5G komt:

De Wereldgezondheidsorganisatie gaf in 2011 al aan dat het 5G-netwerk een toename in onvruchtbaarheid, DNA-schade en zelfs kanker kan veroorzaken. Ook vallen insecten die te dicht bij 5G-zendmasten komen dood neer.

En om nog maar even bij toeval te blijven. Wat een toeval dat 5G wordt uitgerold net op het moment dat de wereld te maken heeft met een nepcoronapandemie. Wat een toeval dat de WHO in 2011 klaarblijkelijk al waarschuwt voor mogelijke vruchtbaarheidsrisico's en dat nu bekend wordt gemaakt dat covid-19 zeer nadelige gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid.

Maar goed dat wij geen complotdenkers zijn, anders hadden we geen snars geloofd van dat onvruchtbaarheidsverhaal en hadden wij het geweten aan 5G en andere straling.

Het gros van de mensen denkt dat 5G is bedoeld om snel filmpjes te kunnen downloaden, maar hebben geen flauw benul dat het in feite een massavernietigingswapen betreft. 

Om dat aan te tonen eerst een stukje uit een eerder artikel en daarnanog wat actueel nieuws.

Het Amerikaanse leger heeft vanaf 2002 een crowd control-wapen ontwikkeld; het Active Denial System (ADS). Het is een niet dodelijk wapen dat ingezet kan worden bij een ordeverstoring. Een wapen dat werkt op millimetergolven en gebruikt kan worden als een crowd control-wapen zoals een waterkanon. Bij gebruik van de richtstraal van de ADS op de menselijke huid, voelt het alsof de huid in brand staat. De ADS werkt met een krachtige straal van 95 gigahertz (GHz). Voor de 5de generatie mobiele netwerken worden eveneens millimetergolven van 6 GHz tot 100 GHz en hoger gebruikt.

Hoe dit in de praktijk werkt zie je op het volgende filmpje dat is gemaakt door de Amerikaanse overheid.Wat hier in feite gebeurt is dat wanneer mensen worden geraakt door een dergelijke straal, dan zal het lichaam reageren alsof het wordt aangevallen en zullen de lichaamscellen een stukje genetisch materiaal uitscheiden dat een exosoom wordt genoemd. Wanneer mensen positief worden getest op het coronavirus, dan is het enige dat die test doet, detecteren of er zich in het lichaam bepaald genetisch materiaal bevindt. Een exosoom is een dergelijk materiaal, hetgeen betekent dat mensen die zijn blootgesteld aan bovengenoemd soort straling positief zullen testen op corona.

Bizar detail is verder nog dan wanneer je het woord corona opzoekt in de Wikipedia je als uitleg krijgt dat het “elektrische ontlading” betekent.

Er is in principe geen verschil tussen de straling die wordt gebruikt bij ADS (Active Denial System) en 5G. Net zoals mensen het op hun huid voelen als ze worden bewerkt met ADS, zo is dat precies hetzelfde bij 5G zoals onderzoeken in Israël hebben aangetoond.

Vanuit datzelfde land komt ook het nieuws dat een onderzoek aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem heeft aangetoond dat de menselijk huid fungeert als een ontvanger voor 5G straling. De menselijke huid trekt het aan als een soort antenne.

Waarmee 5G in feite kan worden gebruikt als een massavernietigingswapen als men dat zou willen. Nu is de straling bij ADS zodanig afgesteld dat het slechts voor een klein deel de huid binnendringt, maar het is natuurlijk heel goed mogelijk om dat te veranderen waardoor ADS en ook 5G ineens wel een dodelijk wapen kunnen worden.Nu verschijnen er berichten dat de Chinezen een systeem zoals hierboven in de praktijk daadwerkelijk hebben gebruikt. 

Zoals misschien bekend zijn er de laatste tijd weer veel schermutselingen geweest aan de grens tussen China en India. Dit gebeurde hoog in het Himalayagebergte en dat vooral afgelopen zomer.

Het schijnt dat China toen dit wapen heeft ingezet om Indiase soldaten af te schrikken en op een afstand te houden. Via dit zogenaamde pulse-wapen (ADS) veroorzaakten ze duizeligheid en misselijkheid bij soldaten van de tegenstander. Het is voor zover bekend de eerste keer in de geschiedenis dat een dergelijk wapen daadwerkelijk is gebruikt bij een confrontatie tussen twee landen.

Binnen een kwartier nadat de Chinezen de knop hadden omgedraaid begonnen de Indiase soldaten massaal over te geven. Ze hadden daardoor geen kracht meer om te vechten en vluchtten, waardoor China de heuvel waar dit plaatsvond, kon bezetten. 

De reden dat China dit wapen gebruikte was omdat ze wisten dat ze op die hoogte normaal gesproken geen kans zouden hebben tegen de goed getrainde Tibetaanse bergspecialisten. Een tweede reden dat China een ADF systeem had ingezet heeft te maken met oude overeenkomsten waarin staat dat beide partijen niet op elkaar mogen schieten met vuurwapens. Uiteraard staat in die verdragen niets over ADF systemen.

Maar, volgens de overheid en de mainstream media bij ons is dit iets waar wij ons geen zorgen over hoeven te maken. Wij hebben alleen te maken met onschadelijke en heel vriendelijke straling waarmee alleen het gemak van de mens wordt gediend.

Bij ons worden ook geen mensen onvruchtbaar door 5G, dit komt door een heel gevaarlijk "virus".
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl