Een geradicaliseerde politicus bevangen door complottheorieën

overheid is tirannie, mondkapjes, muilkorven, slavenmasker covid new world order Dat is de kwalificatie die Thierry Baudet krijgt in een column van Paul Jansen, hoofdredacteur van de Telegraaf.

Dit kan in een land dat is veranderd in een satanisch bolwerk, waar leugens waarheid worden en de geschiedenis opnieuw wordt geschreven.
  


Of Thierry Baudet nu werkelijk aan het doorgronden is hoe de mensheid aan alle kanten door de gevestigde wordt voorgelogen vanwege een grotere achterliggende agenda of niet, is op dit moment niet zeker. De tijd zal het leren, maar wat wel tekenend is voor hoever dit land is afgegleden naar een dictatoriale bananenrepubliek blijkt uit de manier waarop “de media” hem afslachten. 

Oordeel zelf of de beruchte Protocollen echt zijn of niet, maar feit is dat alles wat er gebeurt op deze planeet akelig nauwkeurig overeenkomt met wat daar geschreven staat, zoals het volgende:

In de hedendaagse staten is de pers een grote macht waarmee men de openbare mening beheerst. Haar taak is het, te wijzen op de zogenaamde noodzakelijke eisen, en bekendheid te geven aan de klachten van het volk, om ontevredenheid op te wekken en tot uitdrukking te brengen.

De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar de staten hebben er geen kans toe gezien zich deze macht ten nutte te maken en dus is zij in onze handen gevallen. Door de pers verwierven wij onzen invloed, maar bleven daarbij toch op de achtergrond.

Als we er vanuit gaan dat die Protocollen echt zijn, dan is het derhalve het doel van de door hen gecontroleerde mainstream media om alles wat riekt naar waarheid te veroordelen en te verketteren. Dit, omdat de waarheid het grootste gif is voor de Illuminati en hun (Bilderberg) trekpoppen die wij overheid noemen.

De grootste vijand van de snel naderbij komende Nieuwe Wereldorde is dan ook de waarheid. En dat betekent dan weer dat degene die nog steeds de euvele moed hebben om de waarheid te verspreiden zo snel mogelijk moeten worden afgevoerd naar quarantainekampen.

Wanneer quarantaine niet thuis kan plaatsvinden, vindt het in een aparte faciliteit plaats. De GHOR en de GGD zijn in staat om een dergelijke faciliteit binnen een termijn van 24 uur operationeel te hebben.

Voor een quarantainefaciliteit gelden de volgende eisen: 
  • de faciliteit heeft een opnamecapaciteit van 30-60 bedden per veiligheidsregio (afhankelijk van het aantal inwoners) met individuele huisvesting voor de personen in quarantaine;
  • de faciliteit heeft enige afstand tot andere bebouwing. Er is zeker geen verbinding met andere delen van een gebouw, vanwege het risico van versleping van micro-organismen via luchtstromen; ·luchtcirculatie tussen de verschillende ruimten van de faciliteit is uitgesloten;
  • de faciliteit kan overzichtelijk afgegrendeld worden;
  • er is 24-uursbewaking van het terrein en pand, om betreding en verlating zonder uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke medicus te voorkomen. De bewaking kan te allen tijde een beroep doen op de politie;
  • het gebouw voldoet aan de meest noodzakelijke eisen qua woongenot en verblijf gedurende de tijd van afzondering. Een wasserijfaciliteit en maaltijdvoorziening op locatie is gewenst;
  • de aanvoer van voedsel, hulpmiddelen, geneesmiddelen, kleding en basisbehoeften zijn goed geregeld;
  • voor het personeel zijn aparte ruimten voorhanden om te kunnen overleggen en dossiers bij te houden;
  • er zijn douches en verkleedruimten voor het personeel;
  • het terrein is gemakkelijk bereikbaar voor de aanvoer en afvoer van personen door middel van ambulances;
  • van alle bezoekers worden de volgende gegevens vastgelegd in een logboek: NAW-gegevens, telefoonnummers, datum en tijdstip van aankomst, datum en tijdstip van vertrek.
De volgende video is van 7 jaar geleden toen mensen zoals David Icke al voorspelden wat er nu zou komen.Eerder deze week publiceerden wij het volgende, afkomstig van de in Duitsland wonende auteur J.C. Hopkins:

Het vrij laten rondlopen van deze antisociale dwarsliggers die ook nog eens de autoriteit van de overheid in twijfel trekken, is geen optie in deze tijden van een medische noodtoestand.

Deze coronaontkenners met duidelijke Nazi sympathieën moeten met wortel en tak genadeloos worden uitgeroeid. Hopkins schrijft verder dat, hoewel hij geen expert is op dit gebied, hij vermoedt dat de Duitsers wel een speciale eenheid in het leven geroepen zullen hebben om op een gründliche wijze het probleem van de coronaontkenners op te lossen.

Duidelijk is dat er maatregelen worden genomen. Alternatieve media worden uit de lucht gehaald. Afgelopen april werd een dwarsliggende advocaat verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek. Maar trek daaruit niet direct bepaalde conclusies, want de overheid en de media zeggen dat deze opname niets te maken heeft met de opvattingen van degene in kwestie of met de rechtszaken die zij had aangespannen tegen de overheid. Zij werd toevallig net op dat moment volledig paranoïde waardoor ze helaas moest worden opgenomen. Zwaar bewapende politiemensen arresteren mensen tijdens een live Youtube uitzending en niemand weer waarvoor, want de overheid zegt niets.

Op 29 augustus 2020 gaf de overheid voor de verandering wel toestemming voor een demonstratie, waarbij een aantal Neo Nazi’s groen licht kregen om de “Rijksdag te bestormen”, zodat dit kon worden gefilmd en waardoor het echte protest in diskrediet kon worden gebracht.

Eén Duitse politicus ging zelfs zover om een oproep te doen om alle coronaontkenners te deporteren ergens naar het oosten, dit waarschijnlijk per trein.

duitsers coronaontkenners deporteren

Het gebeurt niet in Verweggistan, het gebeurt overal, ook bij ons.

Neem even de tijd om even de volgende video te bekijken. Het is heftig en indrukwekkend, zeker als je weet wat de grotere agenda is. Ze noemen het Guerilla Mask Force Nederland en dit is iets dat in ieder stad, dorp of wijk moet gebeuren. Nu, terwijl het nog kan. 
Gerelateerd:

Europese verordening voor gebruik GGO (genetisch gemanipuleerd organisme) bij klinisch onderzoek COVID-19

Regels GGO (genetisch gemanipuleerd organisme) gelden niet voor klinisch onderzoek COVID-19 (NL verordening)

Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek 2018 RIVM

RIVM Bijlage 9: Quarantaine in een quarantainefaciliteit, quarantaine in de thuissituatie, isolatie in het ziekenhuis en vervoer naar het ziekenhuis

Kary Mullis uitvinder van de niet werkende/geschikte PCR test

Duitse neurologe Dr Margareta Griesz-Brisson over de gezondheidsgevaren van mondkapjes

Grootste deel Nederlanders vrijgesteld van mondkapjesplicht (incl. PDF mondkap uitzonderingskaartje overheid)

https://www.niburu.co/binnenland/15732-overheid-volledig-de-weg-kwijt
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl