geen verantwoording ceo kpn schade 5GAls je als leidinggevende van een grote onderneming de gezondheid van miljoenen mensen in de waagschaal stelt, dan moet je daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. 

Maar, zo oordeelt de rechter nu, die vlieger gaat niet op, dus zoek het maar lekker uit volk van Nederland. 
  


In de achtergrond is de Nationale Bond van Overheidszaken onder leiding van Jordy Zwarts heel actief bezig in de strijd tegen 5G.

Zo hebben ze een tweetal directeuren van grote telecombedrijven gedagvaard voor de rechtbank om deze te dwingen hun handtekening te zetten onder een schriftelijke verklaring waarin staat dat 5G volkomen veilig is en geen schade oplevert voor de gezondheid van de mens.

De eerste zaak had betrekking op KPN en haar CEO, Joost Farwerck.

De rechtszaak die de Bond had aangespannen, draaide om een verklaring die Farwerck niet wil ondertekenen. De Bond had hem en anderen van KPN schriftelijk gevraagd te verklaren dat 5G op geen enkele wijze nadelige effecten heeft of zal hebben op de gezondheid van mensen die aan de straling van het mobiele netwerk worden blootgesteld. Een adviseur van KPN liet daarop weten dat de mensen van het bedrijf ‘geen aanleiding’ zien om de verklaring te ondertekenen.

In de rechtszitting liet een advocaat namens Farwerck weten dat de rechter hem niet kan dwingen tot het ondertekenen van de verklaring. Hier zou geen juridische reden voor zijn. De Bond stelde dat voor het ondertekenen hoe dan ook een dringende, maatschappelijke reden bestaat, mede omdat duizenden wetenschappelijke studies laten zien dat kunstmatige elektromagnetische straling negatieve gezondheidseffecten heeft. De CEO van KPN heeft besloten 5G te activeren en weigert daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor ontstaat de situatie dat mensen worden blootgesteld aan iets waar zij niet om hebben gevraagd en wat hen schade kan toebrengen. Ze hebben geen andere keuze dan die mogelijke schade net zo hoog te laten oplopen totdat ze die op Farwerck dan wel KPN kunnen verhalen. ‘Maar dan is je gezondheid wel aardig naar de knoppen’, aldus Zwarts. ‘Wat heb je aan een schadevergoeding als je geen kinderen meer kunt krijgen, kanker hebt of je afweersysteem kapot is?’

De tweede zaak op dezelfde gronden werd gevoerd tegen de Soren Abildgaard, de directeur van T-Mobile.

Er is inmiddels een uitspraak geweest in beide zaken en bij beiden kwam de rechter tot het oordeel dat deze mensen niet verplicht konden worden om een dergelijke verklaring te ondertekenen.

Ook in de tweede zaak kwam de directeur niet persoonlijk opdagen.

De topman was zelf niet aanwezig bij het kort geding. Dat is ook niet verplicht. De NBO noemde zijn afwezigheid 'minachting'. "Als Abildgaard besluit om 5G in Nederland uit te rollen, zal hij dat doen op grond dat het veilig is. Dan is niet duidelijk waarom hij weigert zijn handtekening te zetten", sprak de advocaat van de NBO.

De bond wilde dat Abilgaard een verklaring tekende, omdat een bedrijf zelf geen verantwoordelijkheid heeft en een mens aansprakelijk moet worden gehouden. De rechter noemt de afwezigheid van de topman niet onrechtmatig. Daarnaast stipte de rechter aan dat de Bond ook geen mens van vlees en bloed is. "De Bond heeft wat dat betreft niet te vrezen voor gezondheidsschade", zei de rechter. "Daarom wijs ik de vordering af."

Bovenstaande lijkt op de enorme bankenfraude zoals bij de Rabobank het Liborschandaal. Ter illustratie een stukje uit een eerder artikel:

Hoewel de Rabobank het vertrouwen van de rechtsorde en de financiële markten ernstig heeft geschaad vanwege de manipulatie met de Libor-rentetarieven, zal de bank in Nederland niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag vandaag bekendgemaakt die een klacht van klanten van de Rabobank heeft afgewezen.

Volgens het hof zijn de schokkende malversaties in de financiële markt reden voor strafvervolging, maar wordt daar toch van afgezien mede vanwege de boetes die al aan de Rabobank zijn opgelegd.

Steel een rolletje drop van 50 cent in de plaatselijke supermarkt en wanneer je wordt gepakt kom je gegarandeerd voor de rechter en wordt gestraft.

Licht de maatschappij op voor miljarden Euro’s en drink je champagne rustig verder op zonder verdere gevolgen.

We praten hier ook niet over een doorsnee misdaad, maar over "schokkende malversaties" en het schaden van “het vertrouwen van de rechtsorde en de financiële markten”.

Misdaden waarvoor je als directie van de Rabo in landen als China zonder enig pardon de doodstraf krijgt.

Dat alles gebeurt niet in ons land. Ook niet als straks mensen worden volgespoten met zo goed als niet geteste vaccins, waarvan niemand weet wat voor schade deze uiteindelijk zullen veroorzaken. Ook hier kunnen de fabrikanten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, maar krijgt de overheid uiteindelijk de rekening. Als de slachtoffers er tenminste ooit in slagen om aannemelijk te maken dat wat hen overkomen is, het gevolg is van een vaccinatie.

De Nederlandse overheid heeft derhalve alvast maar besloten dat er niet zoiets bestaat als vaccinatieschade, dus veel succes straks met je claim.

De moraal van het verhaal is iedere keer weer hetzelfde. Het zijn mensen die dingen doen, maar nooit zijn diezelfde mensen aanspreekbaar, laat staan verantwoordelijk te stellen, als het mis gaat.

Kijk naar de belastingdienst en de criminele organisatie die ze toeslagen noemen. Is daar ooit een mens voor in de gevangenis gegooid zoals zou moeten gebeuren? Natuurlijk niet, een hoop oeverloos geklets, wat krokodillentranen en daar blijft het bij. 

Totdat er een keer een punt komt dat burgers het recht in eigen hand nemen, want rechtsbescherming hebben ze op geen enkele manier.