angela merkel en kalergiplanOp hun geheime bijeenkomsten heffen de vrijmetselaars het glas omdat één van de benodigde stappen richting New World Order een groot succes is geworden.

Om de nieuwe communistische heilstaat te kunnen implementeren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.Van oudsher hebben er in West-Europa krachtige volken gewoond. Volken die dingen hebben uitgevonden, die de wereld in kaart en cultuur en beschaving hebben gebracht.

Maar, ook trotse volken die bereid zijn om te vechten en te sterven voor hun land als het nodig is.

Als jij dan een wereldregering wilt installeren, dan zal het een hele toer worden om die volken te laten gehoorzamen. Dit zeker als ze eenmaal doorhebben wat je van plan bent. Dus, om die door jouw gewenste wereldregering te kunnen installeren, moet je eerst zorgen dat die sterke volken worden verzwakt.

Je kunt dat natuurlijk niet openlijk doen, dus ga je er op een geniepige manier voor zorgen dat ze worden verzwakt, verwaterd als het ware. En dat zodanig dat het niet echt opvalt, of althans, op een manier die het gros van de bevolking niet door heeft.

En dan begint het zoals zo vaak bij de vrijmetselarij, waarvan de beruchte Protocollen het volgende zeggen:

Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen zullen wij in alle lande der wereld vrijmetselaarsloges oprichten en vermeerderen. Wij zullen in deze loges allen halen, die in het openbare leven een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.

Dan gaan we een kleine 100 jaar terug in de tijd:

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te werken, is een verheven taak voor ons allen.”

En wanneer we kijken naar de essentie van het plan van Kalergi:

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

kalergiplan

En dan weet de gedrukte Telegraaf te melden dat volgens cijfers van het CBS onze bevolking de afgelopen 20 jaar is toegenomen met 1,5 miljoen inwoners, waarvan 96 procent allochtonen. Een woord dat je niet meer mag gebruiken tegenwoordig, want je moet zeggen “mensen met een migratie-achtergrond”, want dat is de politiek correcte uitdrukking.

Aangezien wij politiek niet correct zijn, gebruiken wij liever het woord allochtoon, omdat dit precies aangeeft om welke mensen het gaat: Een allochtoon is iemand die permanent woonachtig is buiten het geboorteland of dat van recente voorouders.

De conclusie in het artikel is dan ook dat de samenstelling van de bevolking in ons land snel verandert. Dit, omdat allochtonen klaarblijkelijk meer kinderen krijgen dan autochtonen en omdat volgens het artikel de migratiestroom weer toeneemt.

De migratie is slechts één van de tien doelen waar de duistere krachten achter de schermen zich op concentreren. In een uitgebreid artikel eerder dit jaar komen ook de negen andere aan bod en waarschijnlijk is ook nog die lijst niet volledig.

Alles komt nu samen in de Endgame, een alles of niets strijdt, een strijd tussen het satanisch duister en het licht, een strijd tussen slavernij en vrijheid.