Baanbrekende uitspraak rechter inzake gevaar 5G

rechter, 5g zendmasten, gelderland, straling, ziek"Aluhoedjes en wappies", dat zijn de benamingen die door sites als GeenStijl worden gebruikt om mensen aan te duiden die last hebben van stralingsziekte.

Echter, nu heeft een rechter in Gelderland geoordeeld dat een gemeente niet zomaar 5G zendmasten mag plaatsen vanwege mogelijke gezondheidsrisico's.Begin dit jaar, voordat 5G massaal werd uitgerold in ons land, werd er een protest gehouden op de Dam in Amsterdam. Daar werd uiteraard beperkt verslag van gedaan in mainstreamland, waarbij de kroon werd gespannen door GeenStijl, een medium dat volledig afhankelijk is van adverteerders zoals bijvoorbeeld telecombedrijven. Zij schreven er dit over:

Het was weer tijd voor het jaarlijkse uitje van koersbalvereniging De Verschrompelde Tiet. Dit jaar ging de colonne T-Fords naar de Dam in Amsterdam, om te protesteren tegen de komst van 5G. Edgar (98) is de enige met een mobiele telefoon maar de rest vindt 5G ook heel erg. Sommigen hadden van die leuke hoedjes gemaakt. Iemand luisterde naar Wim Sonneveld. Mevrouw Riet (99) klaagde dat de thermostaat te laag stond. "Maar je staat buiten", zei iemand. "O ja", zei Riet. Alfons had een keer op internet iets gelezen over 5G. Theo (88) was vooral mee om de gratis jenever. Gisteren had Theo nog gewonnen met koersbal, het was fantastisch. Alle jongeren konden trouwens niet komen want die hadden wel betere dingen te doen dan met een stel seniele idioten op de Dam te staan. Einde en ze leefden nog kort en ongelukkig, want 5G kwam eraan en iedereen had een bloedneus.

Er zijn in ons land al meerdere malen rechtszaken aangespannen vanwege mogelijke gezondheidsrisico's door elektromagnetische straling zoals die onder andere wordt veroorzaakt door 4G en 5G zendmasten. Deze zaken werden volgens een artikel in de Telegraaf altijd van tafel geveegd omdat degene die de zaak aanspande niet werd erkend als een belanghebbende.

Maar, daar is nu verandering in gekomen, want net voor Kerst oordeelde een rechter dat een dame die een zaak had aangespannen vanwege de plaatsing van 5G masten, wel degelijk belanghebbende is en dat zelfs bij een lagere dan formeel toegestane straling er wel degelijk sprake kan zijn van gezondheidsrisico's.

Wilma de Jong, de dame die de voornoemde zaak heeft aangespannen, schrijft het volgende:

In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nieuws! De bestuursrechter heeft mijn beroep gegrond verklaard [1]. Op basis van mijn beroepschrift[2] en de zitting van 20 oktober 2020[3], heeft de rechtbank mij als belanghebbende aangemerkt en geoordeeld dat verhoogde gezondheids­risico’s, bij plaatsing van een antennemast op ongeveer 650 meter van mijn woning, niet kunnen worden uitgesloten.

Daarmee kunnen we spreken over een enorme doorbraak sinds burgers ruim twee decennia geleden bij de rechter aandacht begonnen te vragen voor de gezondheidsrisico’s van antenne-installaties. Anders gezegd, de bestuursrechter heeft ons, burgers, onze stem in het stralingsdebat teruggegeven. Een ‘Kerstkadootje’ dat ik jullie, daags voor Kerstmis, niet wilde onthouden.

Wat betekent deze uitspraak van de bestuursrechter?
Als het recht – dat uit dit vonnis spreekt – zegeviert, dan zal deze uitspraak een enorme impact hebben. Deze uitspraak betekent in ieder geval dat:
  1. Gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid.
“De gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling dienen ook in de door verweerder te maken belangenafweging te worden betrokken.”

Als conclusie van de rechtbank staat in het vonnis letterlijk het volgende:

Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. Voor die conclusie acht de rechtbank mede van belang dat voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over de gezondheidseffecten van EMV’s maken dat niet langer kan worden uitgegaan van de conclusies uit het deskundigenbericht van de StAB dat centraal stond in de uitspraak van de Afdeling van 14 januari 2009. Ook is van belang dat een instantie als de Gezondheidsraad, van wie de adviezen een belangrijke rol spelen in de oordeelsvorming in zaken als deze, in haar laatste rapport in wezen bevestigt dat bij 5G nog niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en ook dat, hoe onwaarschijnlijk mogelijk ook, er verbanden bestaan tussen EMV’s en bepaalde ziektes. De Gezondheidsraad wijst ook op de samenhang tussen blootstelling aan EMV’s en bepaalde biologische processen.

Daarom moet eiseres naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als belanghebbende.

Of het gezondheidsrisico zodanig is dat verweerder de door eiseres gewenste omgevingsvergunning niet had kunnen verlenen is een inhoudelijke toets waaraan in het kader van de beantwoording van de vraag naar belanghebbendheid niet wordt toegekomen.

Tot zover de uitspraak.

Gelukkig voor ons zijn er ook nog meer onafhankelijke rechters en deze uitspraak is toch wel een opsteker voor het nieuwe jaar en laat zien dat als je blijft vechten, er uiteindelijk toch nog best mogelijkheden zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl