belastingdienst, toeslagen, showOndanks alle mooie beloftes van het nu opgestapte kabinet krijgen heel veel gedupeerde toeslagen ouders geen cent van de beloofde 30.000 euro.  

De belastingdienst is zoals bekend een criminele organisatie, daarnaast een staat binnen de staat en is van plan gedupeerde ouders nogmaals flink te grazen nemen.


Net voor Kerst kwam er eindelijk eens een keer goed nieuws voor de ouders in de beruchte toeslagenaffaire.

Alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen binnen vier maanden in elk geval 30.000 euro. Ouders die recht hebben op meer geld, blijven daarvoor in aanmerking komen.

Het is volgens Van Huffelen de bedoeling dat het geld vóór 1 mei wordt overgemaakt. Het gaat sowieso om een groep van 9000 mensen die bij haar ‘in beeld’ zijn, maar waarschijnlijk om nog meer mensen. Voor een aantal daarvan zal het compensatiebedrag hoger zijn dan ze verwacht hadden, zegt de D66-bewindsvrouw. “Het wordt niet teruggevorderd.”

Het idee hierachter was dat het allemaal veel te lang ging duren om al die individuele dossiers te beoordelen en dat er op deze manier in één keer schoon schip gemaakt zou worden.

Niemand had op dat moment in de gaten dat er zich weer eens een enorme adder onder het gras had verborgen.

Na deze mededeling kwam er heel veel kritiek op de lange termijn voor uitbetalen en dus had mevrouw Van Huffelen laten weten dat ze dit versneld zouden doen.

Op dit moment heeft nog helemaal niemand die 30.000 euro ontvangen, waarop voornoemde dame het volgende meedeelde:

,,Het klopt dat er nog geen geld is overgemaakt”, stelt de woordvoerster van staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Ze wijst zij erop dat het ministerie nooit heeft beloofd dat mensen nu al hun compensatie zouden krijgen. ,,We hebben gezegd dat het in januari gebeurt, maar het is nog maar half januari.”

En dan door de volgende opmerking begint de eerder genoemde adder de kop op te steken:

Van Huffelen hecht eraan dat het proces ‘zorgvuldig’ verloopt, stelt de woordvoerster. Dat kost even tijd. ,,We willen bijvoorbeeld zeker weten dat we het goede rekeningnummer hebben, want je wilt wel dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt.” Volgens haar hebben ambtenaren de gehele kerstvakantie doorgewerkt om de processen ‘goed te organiseren’: ,,Geloof me, wij willen dit geld zo snel mogelijk bij de mensen krijgen.”

Na jarenlang de rekeningen van de gedupeerde ouders geplunderd te hebben via hun deurwaarders, willen ze nu controleren of het rekeningnummer klopt?

De reden dat ze in al die dossiers duiken is een heel andere en heeft totaal niets te maken met een goed of fout rekeningnummer.

Het heeft alles te maken met het kijken wat voor bedragen er in hun dossiers nog steeds openstaan als “schuld”.

De 30.000 euro compensatie die door de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders krijgen, wordt na ontvangst direct weer opgeëist door de Belastingdienst. Dat stelt Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW).

De Belastingdienst wil de schulden van in de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders niet kwijtschelden, zo schrijft de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) vrijdag in een brandbrief. Dit zou betekenen dat zodra de ouders de 30.000 euro compensatie krijgen die hun is beloofd, zij een groot deel van dit bedrag direct weer kunnen inleveren.

Maar, wacht even. Die ouders hebben juist die schuld omdat er onterecht grote bedragen teruggevorderd zijn door de belastingdienst omdat deze mensen werden aangemerkt als fraudeur. Ondanks het jarenlange afpersen en plunderen van hun bankrekeningen zijn er heel veel ouders bij wie nog een fiks deel van de met opzet door de belastingdienst gecreëerde “schuld” openstaat.

Die schuld bij de belastingdienst hoeft niet alleen te bestaan uit openstaande bedragen van terug te betalen kinderopvangtoeslag. Het kan ook zomaar dat bepaalde andere belastingaanslagen niet betaald konden worden omdat alle geld werd afgeboekt/verrekend op de toeslagen. Wij zijn zelfs bekend met gevallen waarbij de belastingdienst ook volkomen lak had aan het minimale bedrag waar mensen volgens de wet recht op hebben om te kunnen overleven.

Stel dat er een ouder echtpaar is die slachtoffer is geworden in deze affaire en 60.000 euro moesten terugbetalen. Die ouders hebben de afgelopen jaren misschien met pijn en moeite de helft daarvan betaald, maar dat betekent dat er nog steeds 30.000 euro openstaat. De restantschuld mogen ze dan in 24 termijnen afbetalen naar draagkracht. Dit betekent dat als beide ouders werken ze 24 keer 1.250 mogen betalen en dus die hele 30.000 terugbetalen aan de belastingdienst.

Dan heb je natuurlijk nog de situatie dat ouders naast schulden bij de belastingdienst nog allerlei andere schulden hebben opgelopen dankzij het handelen van de belastingdienst. Deze zullen natuurlijk als eersten op de stoep staan, om beslag te leggen op hun deel van die 30.000 euro.

Kortom, het klinkt allemaal fantastisch, maar in de praktijk zal dit voor veel ouders betekenen dat ze concreet helemaal niet de beschikking krijgen over geld.

Sterker nog, ze zullen ook een fiks aantal ouders op de stapel gooien van “een integrale beoordeling”. De overheid deed het voorkomen alsof iedereen die in die bepaalde groep zat, bijvoorbeeld alle ouders die eind vorig jaar de 750 euro kregen, ook degenen zijn die de 30.000 euro zouden krijgen. Dat er niet langer op dossier niveau werd gekeken maar dat er sprake was van een eenmalige oplossingsregeling. Dat is helemaal niet waar, want de belastingdienst gaat wel degelijk alle dossiers opnieuw beoordelen om te kijken of iemand recht heeft op die 30.000 euro. Wanneer er bij hen bepaalde vinkjes niet kunnen worden gezet, zullen ze die 30.000 euro weigeren uit te betalen en worden deze ouders op de stapel “integrale herbeoordeling” gegooid.

Dit betekent dan weer dat ze opnieuw verzeild raken in een oeverloos lang traject en eigenlijk alles weer van voren af aan begint.

Pieter Omtzigt van het CDA was eigenlijk de drijvende kracht achter de eenmalige oplossing. Een lezer schrijft:

"ik bedenk me ook dat het dubbel erg is, ze hebben Omtzigt een soort douceurtje gegeven nadat ze hem met fraude getackled hadden, Omtzigt drong aan op deze regeling voor gedupeerde ouders. Ik vermoed zelfs dat er een soort leverage situatie is geweest en nu pakt dat verhaal dus uiteindelijk zo uit. Kan me voorstellen dat Omtzigt zich opvreet hierover."

Met veel bombarie wordt aangekondigd dat er heel veel geld beschikbaar komt, de vraag is alleen voor wie?

Het demissionaire kabinet trekt vanwege de toeslagenaffaire nog even flink de portemonnee. Alleen al de compensatie voor slachtoffers kost dit jaar 900 miljoen euro extra. Door extra uitgaven aan royalere informatieverstrekking en betere dienstverlening bedraagt het totale prijskaartje voor dit jaar 1,3 miljard euro.

Wat daar in feite staat is dat er 1,3 miljard euro naar de belastingdienst gaat. Ongeveer 900 miljoen via de ouders die dat op papier uitgekeerd krijgen, waarna het direct weer door de belastingdienst wordt gepakt om de gaten in hun boekhouding te dichten.

Daarbovenop nog een keer 400 miljoen voor zwarte stiften en dergelijke waarmee ze belangrijke informatie verborgen kunnen houden voor alles en iedereen. Een nog betere dienstverlening betekent dat je die zwartgelakte pagina’s een dag sneller tegemoet kunt zien dan voorheen.

Heel veel ouders zullen per saldo niets krijgen als bovenstaande informatie zoals die nu door diverse partijen naar buiten wordt gebracht, klopt. De enige die er beter van wordt is het criminele instituut zelf, dat notabene alle ellende heeft veroorzaakt.

Waar, al is het feitelijk maar voor de show, ministers opstappen en zelfs het hele kabinet, zo blijven de onzichtbare sadisten bij de belastingdienst gewoon zitten waar ze zitten en kunnen ze hun lusten op slachtoffers blijven botvieren. Niemand wordt voor de rechtbank gesleept voor hun misdadige handelen, niemand verdwijnt achter de tralies om voor langere tijd over hun zonden na te denken. Sterker nog, ze zullen met ingang van deze maand weer opslag hebben gekregen.

De verantwoordelijken bij de overheid stappen op, waarna ze nog onaantastbaarder en machtiger zijn, verschijnen over enige tijd weer gewoon ten tonele als nieuwe bewindslieden en gaan met een uitgestreken tronie op het bordes naast Willy staan.

En de echte slachtoffers zijn zoals altijd de gedupeerde burgers.