André Molenaar voorspelde in 2011 voor dit jaar "de verloren generatie"

voorspellingen 2021, andre molenaarKort voor zijn dood in 2011 voorspelde Andre Molenaar dat ons land in 2020 mogelijk te maken zou krijgen met een verplicht inentingssysteem.

Ook voor 2021 heeft hij voorspellingen gedaan en daarom een beetje later dan gewoonlijk, hiernawat hij zag voor het komende jaar.

Andre Molenaar was een bijzonder mens en op de website Anno Mundi, dat zijn gedachtengoed in leven houdt, staat het volgende:

André heeft zijn gehele leven, tot 2011, in dienst gesteld van de magie, alchemie, esoterie en het ontwikkelen van systemen en producten welke, mede, tot doel hebben inzicht te krijgen in het eigen functioneren. Zijn grote inspiratiebron was Saint Germain.

Naast al deze dingen heeft hij ook gedetailleerde voorspellingen gedaan voor individuele jaren tot aan 2030. Deze worden aan het einde van ieder jaar gepubliceerd en zo voorspelde André bijvoorbeeld  correct dat Groot Brittannië zou besluiten om de Europese Unie te verlaten.

Ook hield Molenaar zich bezig met edelsteentherapie en heeft daar ook diverse boeken over geschreven. Molenaar is al in 2011 overleden, maar heeft voorspellingen gedaan per jaar tot aan 2030.

Het is natuurlijk al moeilijk genoeg om voorspellingen te doen voor het komend jaar, maar om dat voor vele jaren in de toekomst te doen is toch wel heel bijzonder. Zo voorspelde hij voor het afgelopen jaar dat wij in ons land te maken zouden krijgen met verplichte vaccinaties.

Zover is het dan in theorie nog net niet gekomen, maar het staat op dit moment natuurlijk wel bovenaan op de agenda van de overheid.

Voor dit jaar staat er onder andere dit bij de voorspellingen:

Veel Nederlanders zullen ook in 2021 in toenemende mate moeite hebben zich aan de geldende regelgeving rondom de opgelegde beperkingen te houden.
De overheid ontbreekt het aan de middelen om effectief in te kunnen grijpen daar waar het mis dreigt te gaan.
Ook de handhavers, zij welke ervoor dienen te zorgen dat de regelgeving nageleefd wordt, worden handhaving "moe".

Stakingen zijn bij, bijvoorbeeld, de politie te verwachten rond eind februari aangezien men zich niet meer opgewassen ziet tegen de enorme fysieke en geestelijke belasting.
Deze staking zal niet primair om "geld" gaan maar in eerste instantie om vermindering van werkdruk door uitbreiding van het personeelsbestand.

We zien natuurlijk dat de overheid op allerlei mogelijke manieren de duimschroeven aandraait bij de bevolking om ze op die manier richting vaccinatiespuit te dwingen. Dit kan natuurlijk ook zomaar een totaal averechts effect hebben omdat de bevolking in opstand gaat komen tegen de krankzinnige coronamaatregelen.

Economisch ziet het er beroerd uit voor ons land. Als je dit nu voorspelt is dat niet zo bijzonder misschien, maar als je dat tien jaar geleden hebt gedaan, dan is het dat zeker wel.

Economische gaat Nederland een zeer zwaar jaar tegemoet. Zoals reeds aangegeven zullen er vele faillissementen plaats vinden en de faillissement afwikkelaars (curatoren) overbelast raken. Vele (kleine) bedrijven zullen in de tweede helft van 2021 definitief in de problemen komen aangezien ontvangen noodsteun gelden geheel of gedeeltelijk terugbetaald zullen dienen te worden. Tevens zullen een aantal internationaal belangrijke "spelers" (multinationals) besluiten Nederland de rug toe te keren wat een enorme invloed zal hebben op de inkomsten voor de schatkist. Nieuwe belastingen op vermogen, bezit (ook onroerend goed - renteaftrek), werk en inkomen zijn te verwachten om het ontstane begrotingstekort enigszins te kunnen dekken. De tijd dat de bomen, gevoelsmatig, tot in de hemel groeide en de economische groei oneindig leek zijn definitief voorbij. De Nederlander krijgt het financieel zwaarder.

Als je bedenkt dat rond de tijd dat Molenaar de volgende voorspelling deed, het grote bezuinigen in de zorg net begon, waardoor ze nu formeel te maken hebben met een enorm capaciteitstekort, dan is de volgende voorspelling wel zeer bijzonder:

De gezondheidszorg kraakt in al zijn voegen en er bestaat een enorm tekort aan verpleegkundig personeel alsmede specialisten. Op pijnlijke wijze komt men er achter dat er in de voorbije jaren op de verkeerde punten bezuinigingen zijn doorgevoerd in de gezondheidszorg. Men kan gerust stellen dat de gezondheidszorg zich in een crisis bevindt. Verlichting van de taken van medisch personeel valt zo ongeveer rond juni te verwachten. De overheid heeft geen antwoorden op de ontstane crisis en zal zich beroepen op overmacht en zich derhalve niet laakbaar voelen.

Bovenop alle ellende die er al is, zal volgens Molenaar ons land ook nog te maken krijgen met een terroristische aanslag:

Zoals hierboven al aangegeven zal zich in Nederland een ernstige terroristische aanslag voordoen. Het algehele onveiligheid gevoel zal toenemen ondanks dat beweerd wordt dat de criminaliteit daalt. Het aantal autobranden zal ook in 2021 gestaag toenemen. De pakkans voor een vergrijp, oplichting of misdrijf daalt onder alle acceptabele niveaus en dit maakt Nederland tot een walhalla voor kleine en grote criminelen. Er zullen een aantal maatregelen aangekondigd gaan worden welke in feite de vrijheden van burgers in zullen perken maar de pakkans van criminelen niet zullen vergroten.

Vooral de kinderen worden nu aan alle kanten slachtoffer en dan is het heel bijzonder om te zien wat Molenaar daar in 2011 over wist te vertellen.

Het risico bestaat dat de generatie schoolkinderen welke momenteel met allerhande (corona) beperkingen te maken hebben over een aantal jaren aangemerkt zullen gaan worden als "de" verloren generatie. Leerkrachten en scholen zullen ongetwijfeld hun uiterste best doen om het onderwijspeil op een verantwoord dan wel acceptabel niveau te houden echter in 2021 zal blijken dat dit een verloren moeite geweest is.

Voor meer over de voorspellingen van Molenaar verwijzen wij naar de website Anno Mundi.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl