Stuur jij je kind maandag naar school?

corona basisschool, goelag, protocols of zion Er is een schoolregime opgesteld waar ze in iedere goelag trots op zouden zijn en vergelijkbaar is met een regelrechte nachtmerrie.

De opgestelde regels zijn dermate krankzinnig dat geen enkel weldenkend mens daar zijn of haar kinderen aan wil blootstellen.Gezond verstand is ver te zoeken in dit angstige bange land waar je zelfs verdwaasde inwoners alleen in een auto met een mondkapje ziet rijden of zelfs moederziel alleen op de fiets nog zo'n ding op hebben.

Bang gemaakt door instituten die nog steeds het lef hebben om zichzelf media te noemen in plaats van wat ze werkelijk zijn: doorgeefluiken voor overheidspropaganda, opgesteld door de psychopathische handlangers van Klaus Schwab.

Via een lezer (dank!) ontvingen wij een bericht dat goed weergeeft waar ouders mee te maken zullen krijgen. Het is geanonimiseerd en heet:

Bericht van een vader.

Hier volgt de tekst.

“Vandaag, 4 februari 2021, ontvangen wij een brief van de kinderopvang dat vanaf maandag ander beleid wordt ingevoerd.

Ik had dit eerlijk gezegd allang aan zien komen maar had dit in dit stadium nog niet verwacht en gehoopt dat dit na de zomer zou gebeuren....

Vanaf maandag moeten de kinderen 5 dagen in quarantaine én getest worden op covid als er ook maar iemand binnen de opvang positief getest wordt. Een kind van 1,5 en een baby van 4 maanden!!!!!

Bij weigeren van test dan 10 dagen in quarantaine.

Besef dat alles stapsgewijs heeft plaatsgevonden in de geschiedenis vóórdat het ineens mega fout ging. Daarna was het altijd te laat en was het van “wir haben es nicht gewusst” ik “deed alleen mijn werk”!!!

Wanneer de kinderen in aanraking zijn geweest met een ‘besmet’ persoon en testen wordt geweigerd wordt dit middels protocol geregistreerd. Dit bevoegd een staat om jouw kinderen én jouzelf in het hokje te plaatsen: “complotdenkers en gevaar voor de samenleving”.

Hiermee bevind je je in de fuik die wordt gezet. Juridisch kunnen ze nu aantonen dat jouw gezin in aanraking is geweest met Covid en testen heeft geweigerd. Voor je het beseft staan ze in je huiskamer.

De kinderen gaan niet meer naar de opvang vanaf maandag maar naar wakkere mensen die graag kosteloos voor ze willen zorgen wanneer pa en ma aan het werk zijn. Wakkere en helden van mensen.

De menigte die (helaas en verbijstering wekkend) gevoelig zijn voor propaganda en daarmee gedragsbeïnvloeding zullen hier achteraan lopen zonder zelf het vermogen te hebben kritisch na te denken of vragen te stellen.

Ik laat je te raden wat er vervolgens gebeurt.

Kleine hint: Officiële Bekendmakingen

Vaccinatieverplichting word je opgelegd, fascisme is voor de zoveelste keer een feit en geschiedenis wordt wederom geschreven door de winnaars.

Tenzij het tij keert, wat wil jij?”

N.B. Er is een Protocol Basisonderwijs_3 februari 2021. Je zwemt als ouders zo de fuik in.

Tot zover het bericht.

Wanneer je die protocollen leest, dan wil je huilen, omdat volwassen mensen zich zullen gaan houden aan dat soort krankzinnige en tirannieke “maatregelen”. 

Het leven zoals wij dat kennen wordt gewoon voor onze ogen kapotgemaakt. Het leven van je kinderen wordt voor je ogen kapotgemaakt.

Lees ze door en je zult van je stoel vallen van verbazing. Dan zal je misschien denken: Als dit leven betekent, dan mag je het houden. Als dit het leven wordt waaraan je je kinderen moet blootstellen, dan moet je je afvragen of je het met een schoon geweten kunt verantwoorden om je kinderen aan dit soort tirannie bloot te stellen.

De Amerikaanse filosoof en schrijven Henry David Thoreau schreef in 1849 een essay over burgerlijke ongehoorzaamheid met de titel: Civil Disobedience.

Thoreau stelt dat mensen de plicht hebben hun geweten te volgen en dat dit gaat boven wetten en regels die overheden opleggen. Dit betekent dat als jouw geweten zegt dat je je kinderen niet naar een goelag school wilt sturen, je volgens Thoreau de plicht om je geweten te volgen en je kinderen daar niet naartoe te sturen.

Het wel gehoorzamen van wetten en regels die zo ongeveer tegen ieder geweten indruisen vond plaats in de Tweede Wereldoorlog met al die Duitsers die als excuus aanvoerden: “Befehl ist befehl”.

Of zoals Shakespeare had kunnen zeggen: “To obey or not to obey, that’s the question”.

Ghandi burgerlijke ongehoorzaamheid
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl