De avondklok wordt nu voor altijd onderdeel van ons bestaan

voor altijd avondklok dankzij viruswaanzin Er wordt gejuicht in het land, want de rechter heeft geoordeeld dat er aan de gehate avondklok onmiddellijk een eind gemaakt moet worden.

Het is echter een dode mus, want in plaats van dat wij, het volk, hiervan voordelen zullen ondervinden, wordt het alleen maar erger.  Net zoals er zich met de vaccinatiedoden een herhalend patroon voordoet, zo gebeurt dat ook met de gehate coronamaatregelen.

Opnieuw juicht het land, want de rechter heeft geoordeeld dat er een einde moet komen aan de gehate avondklok.

Het is simpelweg een herhaling van zetten met dat wat er gebeurde rondom de verplichte PCR test voor reizigers. Toen werd er door Jeroen Pols van Viruswaanzin/-waarheid een rechtszaak aangespannen tegen de staat vanwege de onrechtmatigheid van de verplichte PCR test voor terugkerende reizigers en deze werd door hem gewonnen.

Groot feest en iedereen was blij, maar zoals wij begin januari schreven heeft dit alles een (vooropgezet) averechts effect gehad.

Wat we hier zien is dat dankzij de rechtszaak van Jeroen Pols de overheid precies de aanleiding heeft gekregen om de mazen die nog in hun wet zitten wettelijk te kunnen "repareren".

Normaal gesproken kan een kabinet niet zomaar een uitspraak van een rechter naast zich neerleggen, maar met de nieuwe coronawet kunnen ze dat wel degelijk.

Je ziet dat de rechter zegt dat er geen wettelijke grondslag is voor die maatregel, maar met de nieuwe coronawet waar wij vele maandenlang voor gewaarschuwd hebben is het een fluitje van een cent.

Ze kunnen dit doen door middel van een zogenaamde ministeriële regeling.


Nu juicht iedereen wederom, want Viruswaanzin/-waarheid heeft opnieuw een rechtszaak aangespannen tegen de staat en "gewonnen". Feit is dat de avondklok er gewoon blijft net zoals dat het geval was met de PCR test. Niemand kan verder meer deze zaak aanspannen want de Virus mannen hebben het gras alweer weggemaaid voor de voeten van mensen die wel serieus dit onrecht willen aanvechten. En ook in hoger beroep zal de avondklok overeind blijven, let maar op.

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject via de Eerste en Tweede Kamer moet worden doorlopen.

De rechter oordeelt nu echter dat bij de invoering van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid.

Volgens Virusvoorman Willem Engel heeft het volk nu de vrijheid teruggekregen waar het recht op heeft en maakt de overheid ook in hoger beroep geen schijn van kans.

Willem Engel zelf zal vanavond niet op straat te zien zijn, vanwege andere verplichtingen. ,,Maar in gedachten ben ik bij mensen die feestend de straat op gaan. Het mooiste is als we dat aan het volk overlaten. Dat heeft zijn vrijheid terug. Ik heb een rotsvast vertrouwen in verantwoord gedrag van mensen als je ze de vrijheid laat”, zegt Engel.

Zojuist werd bekend dat er helemaal niets te juichen is, zoals we al zagen aankomen, omdat de rechter de schorsing afwijst en de avondklok blijft gelden tot het hoger beroep dient. De laatste woorden van de rechter? "En nu allemaal gauw naar huis want de avondklok geldt nog", het lijkt wel de fabeltjeskrant.Over of de uitspraak in hoger beroep wel of geen stand houdt zijn de meningen verdeeld, maar daar gaat het niet om.

De rechtelijke uitspraak om de avondklok per direct op te heffen houdt in hoger beroep geen stand. Dit verwacht hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. „Ik kan het me niet anders voorstellen”, reageert Brouwer. Hij noemt het een onverstandige en gedurfde uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag.

Waar het wel om gaat is het volgende:

Intussen komt het kabinet toch nog met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus ’ten overvloede’ zijn, benadrukt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Het uitroepen van de noodtoestand is volgens de minister geen optie.

Waar de avondklok eerst een tijdelijke noodmaatregel was die op een gegeven moment zou stoppen, zo wordt deze nu in een spoedwet vastgelegd (net als met de PCR test, exact dezelfde werkwijze). Als die avondklok eenmaal in een wet is vastgelegd, dan zal deze voor altijd een onderdeel vormen van ons bestaan, ook al zullen ze een dergelijke wet nu misschien tijdelijk noemen.

De coronawet was ook een tijdelijke wet voor drie maanden, maar die is een week geleden stilletjes verlengd met drie maanden.  Net zoals de coronawet voor altijd zal blijven, zo zal dat ook gebeuren met de komende avondklok wet.

Als die wet er eenmaal is, dan kunnen Rutte en De Jonge straks op ieder gewenst moment besluiten dat er aanleiding is om de avondklok opnieuw in te stellen.

En dat is precies wat ze nodig hebben als straks ook het slapend deel van het volk gaat ontwaken en de straat op wil omdat ze leiders uit Den Haag het liefst lynchen als ze erachter komen dat de hele neppandemie is opgezet om de Great Reset van Schwab en Rutte te kunnen uitvoeren.

Met dank aan Willem Engel en Viruswaanzin/-waarheid die keurig weer de aanleiding hebben gecreëerd voor de overheid zodat Rutte en De Jonge straks een machtig wapen in handen hebben, waarover ze geen seconde zullen aarzelen om deze te gebruiken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl