hugo de jonge werkt voor de rothschildAls er in de Tweede Kamer iets gebeurt wat niet in het script staat, dan slaat de paniek toe. 

En dan zie je dat Hugo de Jonge niet echt stressbestendig is en compleet door de mand valt.
Als jij Minister van Coronazaken was in dit land en je had het beste voor met de bevolking, dan zou je ook echt alles willen onderzoeken.

Alle informatie die beschikbaar komt of zaken die zouden kunnen leiden tot een snel herstel van het land of dingen/informatie die juist die burger zouden kunnen beschermen,  zou je dat met beide handen aangrijpen.

Je zou niet denken in vakjes, want het is een ongewone situatie waarin het land zich bevindt en dus kijk je nu ook naar dingen waar je misschien normaal gesproken niet naar zou kijken.

Daarnaast weet je dondersgoed dat het gebruikte vaccin gevaarlijk kan zijn, want het zijn en blijven niet volledig geteste en daardoor experimentele vaccins.

Je hebt dat als Minister ook onderkend en daarom heb je in november vorig jaar een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin je aangeeft dat er een risico bestaat aangaande deze vaccins en daardoor kan je ook geen keiharde veiligheidsgaranties geven.

hugo en de vaccins

Als er dan iemand opstaat in de Tweede Kamer die jou wijst op een discrepantie in de manier waarop doden worden geregistreerd, dan ga je goed luisteren want dat is belangrijke informatie.

Kijk nu naar het volgend fragment waar Tweede Kamerlid Wybren van Haga de Minister opmerkzaam maakt op het feit dat wanneer mensen direct na een coronavaccinatie sterven, zij altijd sterven aan “onderliggend lijden” of corona en nooit aan het vaccin.

Dit, terwijl mensen die sterven en niet gevaccineerd zijn niet sterven aan onderliggend lijden, maar aan corona.

En dan…..

Dan gaat Hugo flippen, want dit kan niet. Hij laat Van Haga dan ook niet uitspreken, begint er tussen door te praten, zegt dat het gevaarlijk is wat Van Haga doet, dat ze niet zitten te wachten op nepnieuws en dat we midden in een pandemie zitten.

Hij zegt dat wat Van Haga zegt een ondermijning is van de bereidheid tot vaccineren en dus een ondermijning van de volksgezondheid en dat dit niet kan.

Kijk en luister zelf:De reactie van Hugo de Jonge is er één voor de geschiedenisboeken. Zelden zal een Minister zich zo in de kaart hebben laten kijken. Je ziet de paniekreactie, want de heilige graal, de vaccinatie, komt onder vuur te liggen.

Hugo zal nog liever zijn rechterhand afhakken dan toegeven dat er misschien wel landgenoten zijn overleden als gevolg van een experimenteel vaccin. Hugo zal nog liever zijn tong inslikken dan opdracht geven om te stoppen met vaccineren voordat er nog veel meer doden en gewonden vallen.

Waarmee hij zichzelf heeft ontmaskerd als een gewetenloze psychopaat die liever ontelbare mensen grote risico’s laat lopen op een voortijdige dood, dan zelfs maar de moeite te nemen om te onderzoeken hoe het werkelijk zit.

Deze man is echt levensgevaarlijk voor al je dierbaren die nu op de nominatie staan om een spuit te halen.