overheid en rechtbank spannen samenMen heeft nog steeds het idee dat er via de "onafhankelijke" rechter in ons land dingen kunnen worden afgedwongen. 

Onrechtvaardige dingen, maar schijnt bedriegt zoals gewoonlijk, want de rechter is simpelweg een wapen voor het dienen van de grotere agenda. 

We hebben de afgelopen weken weer met eigen ogen kunnen zien hoe partijen samenspannen om het doel te bereiken wat ze vanaf het begin al voor ogen hadden.

We hebben gezien hoe Viruswaanzin een rechtszaak tegen de avondklok won. De rechter was van oordeel dat deze avondklok juridisch niet in orde was en verbood deze dan ook met onmiddellijke ingang.

Ondanks dat verbod van die rechter is de avondklok voor nog geen minuut van het toneel verdwenen. De overheid ging in beroep en kreeg het voor elkaar dat de rechtbank de uitvoering van het vonnis van de rechter opschortte, totdat er uitspraak was gedaan in hoger beroep.

Een beroep dat waarschijnlijk in de kortste tijdsperiode ooit in onze geschiedenis werd behandeld door de rechtbank. Als jij een hoger beroep aanspant tegen een uitspraak en deze wilt laten opschorten, dan wensen wij je veel succes, want je kunt achteraan in de rij aansluiten en tegen de tijd dat jouw hoger beroep een keer wordt behandeld is het originele vonnis bij wijze van spreken al tien keer uitgevoerd.

Maar, dat geldt niet voor de overheid. Zij krijgen dat onmiddellijk voor elkaar. Zij krijgen het voor elkaar dat rechters overwerken en zich druk moeten maken over het feit dat ze misschien niet op tijd thuis zullen zijn voor de avondklok.

Door de medewerking van de rechtbank krijgt de overheid het voor elkaar om er wederom in recordtempo een wet doorheen te jassen die, uiteraard, door het klapvee in het parlement wordt goedgekeurd. Dankzij de door Viruswaanzin aangespannen rechtszaak komt er een wet die zo draconisch is dat ze nu mensen van het ene op het andere moment ook overdag kunnen opsluiten in hun eigen huis.

Het enige dat daar voor nodig is is dat Jaap van Dissel een Utrechtse, Marokkaanse of Friese variant bedenkt en hupsakee wij zitten opgesloten.

En dan is het nog niet genoeg. Want ze willen uiteraard ook de 33.000 boetes binnenharken die zijn uitgedeeld vanwege de avondklok en die in gevaar zouden komen als de rechtbank in hoger beroep toch de uitspraak van de eerder rechter in stand had gehouden.

Maar, gelukkig, de rechtbank weet wie hun salaris betaalt en kwam dan ook keurig met een uitspraak die de staatskas weer wat gaat spekken.

De ruim 33.000 boetes die zijn opgelegd voor het overtreden van de avondklok, blijven van kracht. Het gerechtshof oordeelt - anders dan de rechtbank - dat er juridisch niets mis is met het instellen van de avondklok sinds 23 januari.

Anders dan de rechtbank vindt het gerechtshof dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. De corona-pandemie is hiervoor voldoende aanleiding. De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. De inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.

Het is een geraffineerd spel wat er wordt gespeeld en het is dan ook niet zo vreemd dat iedereen er massaal intrapt. Het is een spel waarbij Viruswaanzin ogenschijnlijk strijdt voor de burger, met altijd als resultaat dat er meer draconische wetten worden aangenomen of nog veel strengere noodmaatregelen van kracht worden, zoals de PCR testen voor reizigers.

Iedere rechtszaak die wordt aangespannen tegen coronamaatregelen of wetten, heeft als doel om de positie van de overheid te versterken. Keer op keer zal misschien een lagere rechter een voor het volk gunstige uitspraak doen die dan even later door een hogere weer wordt teruggedraaid en de overheid de gelegenheid geeft om de gaten in de wetten alsnog te dichten. Viruswaarheid creëert simpelweg de aanleiding om de wet te wijzigen in het nadeel van het volk en timmert de weg voor een echte rechtszaak over de kwestie dicht.

Zo komt een "democratische dictatuur" tot stand in samenwerking met “vrijheidsstrijders”, rechtbanken en parlement.

Dat het allemaal doorgestoken kaart is, zie je ook aan een andere uitspraak.

Als de grotere agenda wordt gediend zoals de beruchte 2030 Agenda, dan werken rechtbanken juist mee om dit voor elkaar te krijgen. Tot aan de Hoge Raad kreeg het Illuminati-filiaal Urgenda gelijk van de rechter.

Echt als een verrassing kon het niet komen: ook de Hoge Raad besliste vrijdagochtend dat het Urgenda-vonnis geldig is. Eerder vonnisten de rechtbank in Den Haag en het Gerechtshof dat de staat in 2020 de uitstoot van broeikasgas CO2 met minimaal 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990.

Toen was er geen spoedberoep van de overheid, toen werden eerdere uitspraken niet opgeschort, toen werden er niet in alle haast wetten in elkaar gedraaid die konden voorkomen dat Nederland door dit vonnis zwaar in de problemen kwam.

Toen mocht alles gewoon doorgaan omdat dit ook onderdeel vormt van de Great Reset.

Net zoals een wetenschappelijk niet bestaand, onzichtbaar virus onderdeel vormt van diezelfde Great Reset van Klaus Schwab en consorten.