sigrid kaag, bilderberg, nwo, great reset, wefEr is een vrouw in ons land die met recht levensgevaarlijk genoemd kan worden en ze heet Sigrid Kaag. 

Deze Bilderberger zal straks bepalen hoe onze toekomst eruit komt te zien. 
 


In een hoofdredactioneel commentaar stelt de Telegraaf dat het principieel onjuist is om niet gevaccineerde burgers minder vrijheden te geven dan gevaccineerde mensen. Wie denkt dat de Telegraaf hiermee eindelijk het licht heeft gezien komt bedrogen uit.

Ze vinden het namelijk principieel onjuist omdat nog niet iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Met andere woorden, iets verderop in de tijd als er iedereen de mogelijkheid heeft gekregen, dan is het niet meer principieel onjuist om van niet gevaccineerden tweederangsburgers te maken.

Wanneer de huidige partijen in het demissionaire kabinet het voor het zeggen hebben, dan zal die tweederangsburger er zonder enige twijfel komen.

De sleutel in dit alles wordt gevormd door WEF medewerker Sigrid Kaag. Zij is als leider van D666 de spin in het web en zal grotendeels bepalen dat wij tweederangsburgers worden.

Wat ze wil, steekt ze niet bepaald onder stoelen of banken. Israël, het land waar de gevaccineerde mensen als rijpe appelen aan de boom dood neervallen is haar grote voorbeeld.

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag wil dat Nederlanders meer vrijheden krijgen als zij gevaccineerd zijn tegen corona. Ook wil ze dat de overheid gratis snel- en zelftesten verstrekt, waardoor restaurants, cafés, winkels en scholen op korte termijn weer open kunnen.

Kaag is zonder enige twijfel op dit moment de gevaarlijkste vrouw in Nederland en zit tot over haar oren in de Great Reset van Klaus Schwab en handlangers.

sigrid kaag great reset

Op de website waar we bovenstaande afbeelding tegenkwamen stond nog iets leuks:

Kijk naar de foto en in het bijzonder naar de bijzondere streep door de letters O van het World Economic Forum….666!

Daarnaast kom je de naam van deze Bilderberger tegen bij New World Order organisaties. 

Kaag zit met haar dubbelrollen diep verwikkeld in de vaccinatielobby. Tegelijkertijd beslist zij als minister over het toekennen van gelden aan de WHO en GAVI. In het begrotingsvoorstel voor 2020 zijn meerdere vrijwillige bijdragen voor deze organisaties gereserveerd. Daarnaast nam Kaag op 4 juni deel aan de donorconferentie waarin voor GAVI ruim 8,8 miljard US-dollar werd opgehaald. Namens Nederland doneerde zij 325 miljoen euro.

En laat deze dame nu straks toevallig de sleutel zijn tot een nieuw kabinet.

Een kabinet dat hoogstwaarschijnlijk gevormd gaat worden door VVD, CDA en D66, eventueel aangevuld met een kleine christelijke partij. Maar, misschien is dat laatste niet eens nodig, want volgens de laatste peilingen zouden alleen al deze drie een meerderheid kunnen halen.

Waarmee dan de situatie ontstaat dat diehard vrijmetselaar en goede vriend en medewerker van Klaus Schwab, Mark Rutte van de VVD, wederom aan het roer staat. Maakt niet uit dat deze man allang veroordeeld had moeten worden voor zijn misdaden zoals het martelen van de opvangtoeslagouders. Dat is allang weer vergeten en Mark kan zich dat allemaal niet meer zo goed herinneren.

Dan hebben we bij het CDA kopstuk Wopke Hoekstra, de man die dankzij de eerdere verkiezingsfraude aan het bewind is gekomen. Dit zonder dat één van de leden ooit op deze man heeft gestemd. Wopke is een trouwe NWO-meeloper die al tijdens zijn studententijd is gerekruteerd en deze zal trouw alles doen wat vrijmetselaar Rutte van hem verlangt.

Hoekstra studeerde rechten in Leiden en haalde daar ook zijn propedeuse geschiedenis. In Leiden was hij praeses van het collegium van de Leidse Studenten Vereniging Minerva.

Als ex-voorzitter van Minerva kan je er dan ook gevoegelijk vanuit gaan dat ook deze man is aangesloten bij een vrijmetselaarsloge.

Zo zie je dat er bij het CDA net zolang is gemanipuleerd en gefraudeerd totdat ze de voor hen ideale kandidaat op de juiste plek hadden. De kandidaat die met volle overtuiging zal meewerken aan de Great Reset.

En om dat allemaal mogelijk te maken is de steun van Bilderberger Kaag cruciaal. Zij is de ontbrekende schakel in de nieuwe regering en met haar is de Nederlandse overheid klaar om de bevelen van Klaus Schwab verder uit te voeren.

Dat houdt dan weer in dat ons land met een dictatuur te maken gaat krijgen die zijn weerga niet kent. Het is een alles of niets strijd in de Endgame en met het nieuwe kabinet is Nederland meer dan klaar om iedere vrijheidslievende burger de nek om te draaien.

Er zullen uiteraard straks “moeilijke coalitiegesprekken” worden gevoerd, waar Kaag als eis zal hebben dan wij het systeem van Israël zullen adopteren, waarbij gevaccineerde burgers vrijheden zullen krijgen die ongevaccineerden niet hebben.

We zijn dan verder in de tijd, de vaccinaties liggen her en der op de plank, omdat het volk steeds wijzer wordt en steeds vaker zal weigeren.

Dan zal de Telegraaf opnieuw een redactioneel commentaar schrijven, waarbij dit keer gesteld wordt dat het principieel wel juist is om tweederangsburgers te creëren omdat iedereen de kans heeft gehad om een vaccin te halen. Dat mensen dan vervolgens worden buitengesloten hebben ze helemaal aan zichzelf te danken. Mark our words.