corona nederland, kabinet, regeringNiemand, maar dan echt ook helemaal niemand had een jaar geleden voor mogelijk gehouden wat er nu in ons land gebeurt. 

Terwijl de oudjes dood blijven neervallen na de vaccinaties, worden de duimschroeven voor de burger die alles maar lijkt te accepteren verder aangedraaid. 
 


Met afgrijzen kijken we iedere dag opnieuw naar de “nieuwsberichten” en verbazen ons erover dat mensen zich zo ontzettend gemakkelijk in een hoek laten dringen.

Zo wordt er achteloos gemeld dat de avondklok verlengd zal worden omdat mensen nu eenmaal gemakkelijk meegroeien met dit soort maatregelen volgens Grapperhaus om die avondklok dan vervolgens in te zetten als wisselgeld voor andere versoepelingen.

Zoiets essentieels, het zelf kunnen beslissen of je naar buiten gaat of niet, word je wederom afgenomen. Ze hebben kunnen testen hoe gemakkelijk burgers zich conformeren aan nieuwe regels en hebben gezien dat dit iets is dat heel simpel gaat.

En als iets zonder teveel moeite gaat, dan stappen ze over naar de volgende stap en dat betekent mensen nog langerduriger ’s avonds opsluiten. Dat niet alleen, als het zo gemakkelijk gaat, dan zullen ze ook volgende stappen doen die waarschijnlijk nog veel ingrijpender zijn.

Dit is ook de enige manier waarop het volgende bericht in de Telegraaf is uit te leggen. Ze spreken nu al openlijk over het huisarrest van de Nederlandse burger. Alleen criminelen kunnen huisarrest opgelegd krijgen.

huisarrest burgers
Zo verschijnen er nu berichten van mensen die zeggen dat er in de achtergrond een staatsgreep plaatsvindt. Dat ze op een geniepige manier misbruik maken van de angstige afgeleide burger waardoor ze zonder dat het opvalt wijzigingen aan kunnen brengen in de grondwet. Wijzigingen die maar één doel hebben en dat is van de burger een lijfeigene maken van de overheid.

En ondertussen stapelen de vaccinatiedoden zich verder op. Nog wat praktijkvoorbeelden van de afgelopen weken.

In het Groningse Leek staat verzorgingshuis Vredewold. Het soort naam die oude mensen zal aanspreken, want het klinkt als een rustige en vrede plek. En dat was het ook, tot aan het begin van dit jaar.

Want, dan verschijnt de Pfizer spuit aan de horizon.

Direct nadat ze deze met kwistige hand hebben gehanteerd sterven de eerste mensen zoals ze dat melden op 5 februari:

Helaas heeft het aantal besmettingen op twee afdelingen van Vredewold zich uitgebreid naar 12 bewoners en 14 medewerkers. Tot ons verdriet moeten we ook het overlijden van drie bewoners melden.

Het vaccinatieprogramma heeft vorige week doorgang gevonden. De bewoners van de Verpleegunit en de eerste van de overige intramurale bewoners zijn gevaccineerd.

En bij niemand valt het kwartje. Niemand denkt: Hé dat is vreemd, wij beginnen met vaccineren, mensen testen opeens positief en wat nog veel erger is: mensen sterven opeens.

Niemand schijnt het te durven of kunnen om het één met het ander in verband te brengen. Want, zo luidt de officiële versie: deze mensen kunnen aan van alles gestorven zijn en omdat ze positief testen, moet het wel covid-19 zijn.

En dan gebeurt er wat overal ter wereld gebeurt en dat is dat er nog veel meer sterven, want twee weken later:

De corona-uitbraak in woonzorgcentrum Vredewold in Leek heeft tot nu toe het leven gekost aan twaalf bewoners. Inmiddels zijn 35 bewoners en 35 medewerkers besmet. Volgens bestuurder Goos Knol is de kans groot dat het aantal sterfgevallen verder oploopt.

Een plaatselijke website begreep wat er werkelijk gebeurde en publiceerde het volgende bericht:

De 1e vaccinatieronde in woonzorgcentrum Vredewold in Leek heeft tot nu toe het leven gekost aan twaalf bewoners (20%).

In totaal waren er zestig bewoners die de eerste injectie hebben gehad. Van de zestig gevaccineerde inwoners zijn er inmiddels twaalf overleden. Volgens bestuurder Goos Knol is de kans groot dat het aantal sterfgevallen verder oploopt.

Vredewold is geen uitzondering, er zijn talloze meldingen van bewoners van woonzorgcentra en alleenstaande ouderen die zijn overleden nadat ze zijn gevaccineerd. In Nederland heeft de overheid besloten dat zo weinig mogelijk ruchtbaarheid hieraan mag worden gegeven, het is verboden om onderzoek naar de doodsoorzaak te doen. De artsen en zorginstellingen hebben de opdracht om de vaccinatiedoden weg te schrijven als onderliggend lijden, een corona-uitbraak of een andere reden die niet in verband met de vaccinatie kunnen worden gebracht.

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat de webpagina waarop bovenstaande stond inmiddels is verwijderd.

Dan hebben we een vaccin dat volgens de autoriteiten zo veilig is dat mensen moeten worden gedwongen om het te nemen en dat notabene tegen een ziekte die volgens de propaganda zo vreselijk is dat je moet worden getest om te zien of je het hebt.

Het volgende plaatje kregen wij van een lezer en illustreert waarom wij een pandemie hebben.

de media veroorzaakt pandemie

Dat er ook nog een nuttige kant zit aan verkiezingen werd bewezen in het plaatsje Mill, waar iemand het bord wit had gemaakt en daar een eigen boodschap op had geplaatst. Heel wat meer verfrissend dan het hoofd van Rutte.

mill verkiezingsbord anti corona

Hier en daar steekt wat verzet de kop op, maar het is nog mondjesmaat en zal echt moeten groeien willen er dingen gaan veranderen.

Op dit moment kijk je naar een zee van maskers. Uitdrukkingsloze gezichten die allemaal hetzelfde lijken, maar het is erger dan dat, want niet alleen lijken ze hetzelfde, ze zijn hetzelfde.

Het hoort een eindstrijd te zijn, een Endgame, de strijd van goed tegen het kwaad, het satanisme dat op dit moment de wereld overspoelt en de overhand heeft. Maar een strijd is het op dit moment zeker niet.

Iemand die ook die mening deelt is Gary Barnett, die in een artikel zegt dat hoewel mensen van alles claimen over het strijden tegen de tirannie er in de praktijk weinig van terechtkomt.

Dat de meeste burgers toch braaf de regeltjes volgen en hopen dat ze binnenkort wat meer vrijheden krijgen van hun meesters. En deze laatste groep, verreweg nog steeds de grootste, noemt hij “de idioten in onze maatschappij” en wat erger is, dit geeft weinig hoop voor de toekomst.

Die grote groep die nog steeds permanent in totaal ongegronde angst leeft en daar ook naar zal handelen. Zij zullen de verhalen van de overheid accepteren en totaal gehoorzame slaven worden en doen wat het ook is dat de overheid van hen zal verlangen. Dit alles, omdat ze wanhopig blijven wachten op de dingen die hen in het vooruitzicht worden gesteld, zoals wat meer vrijheid.

Natuurlijk zijn er talloze mensen die wel strijden, die wel aan de bel trekken, die er wel alles aan doen om ook anderen uit hun hypnose te schudden. Mensen die risico’s nemen, hun nek uitsteken, stug blijven doorgaan ook al worden ze aangevallen en/of belachelijk gemaakt.

Maar, de werkelijkheid is dat hun aantal op dit moment nog veel te klein is om een wezenlijk verschil te kunnen maken. Nog zijn we op een punt waarop wij dingen echt kunnen veranderen, maar veel tijd is er niet meer.

Op het moment dat de grote massa vrijwillig in de rij gaat staan voor het “levensreddende” letterlijk dodelijke vaccin, komen ze dichter bij het punt, waarbij ze samen met de injectie de nanobots binnen krijgen die hen compatible zal maken om te kunnen verbinden met het net.

Zijn ze eenmaal verbonden met het net, dan zijn ze reddeloos verloren, want vanaf dat moment kunnen ze rechtstreeks/individueel gestuurd en beïnvloed worden. En dan heb je niet alleen te maken met een tirannieke elite en hun overheden, maar ook met een gerobotiseerde bevolking die zich tegen alles en iedereen zal keren die ook maar de minste twijfel heeft over de motieven en handelswijze van de overheid.

De tijd is kort, we zien overal om ons heen de massahysterie. Onze maatschappij wordt vernietigd, inclusief de jonge generatie. Zij lijden aan depressies, zelfmoordneigingen, agressie en nog veel andere nare condities.

Belangrijk om te onthouden is dat er geen pandemie is, geen virus, maar wel ziekte en dood, veroorzaakt door de overheid. Dood door maatregelen en berichten die mensen letterlijk de stuipen op het lijf jaagt en hun immuunsystemen totaal verzwakt, waardoor het eerste de beste griepje voor veel zwakkeren al fataal is. En daarbij niet te vergeten de onmiddellijke dood door vaccinaties en de uitgestelde dood.

En dan net als je denkt dat er nu toch eindelijk wat moet gebeuren, komen de moeders tevoorschijn. In dit geval bekende Nederlandse moeders die er genoeg van hebben dat hun kinderen worden gemarteld en in een wereld zonder toekomst moeten opgroeien.’

Bekende moeders roepen andere moeders op om lak te hebben aan de coronamaatregelen voor kinderen, wanneer die „strijdig zijn met jullie geweten.” Onder anderen Doutzen Kroes, Fajah Lourens, Lieke van Lexmond en Josje Huisman eisen door middel van een brandbrief versoepeling van de coronamaatregelen voor kinderen.

De groep vrouwen roept moeders op de brandbrief naar de scholen van hun kinderen te sturen. „Van moederhart tot ieders hart vragen wij jullie dan ook de regels langs de lat van jullie eigen innerlijk kompas te leggen, en daar waar zij strijdig zijn met jullie geweten deze niet te volgen. Trek vandaag nog jullie grens bij het afdwingen van testen, het opleggen van quarantaine en het verplichten van mondkapjes.” Eerder noemde Doutzen Kroes het vaccineren van kinderen „propaganda.”

Kom op bekende en onbekende moeders, laat de victorie bij jullie beginnen.