Coronapaspoort is illegaal

coronavaccin, illegaal medisch experimentNog even en ook ons land krijgt te maken met het al lang geplande vaccinatiepaspoort dat letterlijk deuren moet openen. 

Dit paspoort krijgt men op basis van het meedoen aan een wetenschappelijk experiment, een illegaal medisch experiment.
Zoals misschien bekend hebben een aantal landen het inspuiten van mensen met dit "vaccin" stopgezet, omdat er een aantal mensen zijn overleden direct na toediening. Dit onder andere door embolie (bloedstolsel) en hartstilstand.

Toen minister en voormalig schoolmeester Hugo de Jonge de vraag kreeg of het wel veilig was om door te gaan met het vaccin van AstraZeneca, kwam hij met een merkwaardig antwoord.

Dit zijn gebeurtenissen die na een vaccinatie plaatsvinden, niet dóór een vaccinatie.

Wat Hugo beweert is dat die mensen ook doodgegaan zouden zijn aan embolie en hartstilstand als ze geen vaccin hadden gekregen. Met andere woorden: mensen gaan aan van alles dood en dat dit gebeurt nadat ze zijn gevaccineerd berust op louter toeval, want de vaccins zijn veilig en dus gaat Nederland door met het inspuiten van dit goedje.

En dus gaan we door met het medisch experiment zonder dat de burger goed is geïnformeerd over de risico’s en zonder dat deze toestemming heeft gegeven onderdeel te zijn van dit medisch experiment.

Ook in Nazi-Duitsland deed men aan medische experimenten zonder toestemming van betrokkenen en zonder hen op de hoogte te stellen van de risico’s.

Josef Mengele (Günzburg, 16 maart 1911 – Bertioga (Brazilië), 7 februari 1979) was een Duits genetisch onderzoeker, legerarts en nationaalsocialist. Gedurende de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog was hij werkzaam in het vernietigingskamp Auschwitz, waar hij medische experimenten uitvoerde, vaak met dodelijke afloop, en gevangenen selecteerde voor de gaskamers. Mengele kreeg de bijnaam "engel des doods".

Ook nu worden er medische experimenten uitgevoerd met regelmatig dodelijke afloop. Men noemt het coronavaccins, maar het zijn helemaal geen vaccinaties, het is een vorm van medische behandeling.

Bovendien een medische behandeling die op dit moment zich nog steeds in een experimentele fase bevindt, ondanks de voorwaardelijke goedkeuring:

Nog niet alle informatie uit de onderzoeken is compleet en bekend. Wel zijn er, op basis van de beschikbare informatie, voldoende aanwijzingen dat de positieve effecten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Daarom is Comirnaty onder voorwaarden goedgekeurd. De fabrikant is verplicht de komende twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoe lang het vaccin bescherming geeft, hoe goed het vaccin ernstige COVID-19 voorkomt, hoe goed het mensen met een minder goed werkend afweersysteem, kinderen en zwangere vrouwen beschermt en of het vaccin ook corona zonder klachten voorkomt. Ook moet blijken of het vaccin gebruikt kan worden door mensen die niet in het onderzoek zaten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Een voorwaardelijke goedkeuring geven Europese autoriteiten alleen wanneer er bij een ernstig ziekteverloop nog geen betere behandelopties zijn.

Dit betekent dat iedereen die de komende jaren een dergelijk “vaccin” ontvangt meedoet aan dit medische experiment.

Echter, er wordt mensen niet verteld dat ze meedoen aan een medisch experiment en nog minder wordt hiervoor hun toestemming gevraagd. Iets dat volgens de internationale wetgeving wel degelijk noodzakelijk is. Iets dergelijks noemt men “informed consent”. Het nemen van een weloverwogen beslissing door het individu nadat deze is volledig is geïnformeerd over de mogelijke gevaren.

The Nuremberg Code set the standard for every subsequent attempt to regulate human experimentation. Its first principle remains, 70 years later, its most important: the requirement of the voluntary, competent, informed, and understanding consent of the human subject. 

Deze wetten zijn juist in het leven geroepen om te voorkomen dat er zich opnieuw Dr. Mengele praktijken kunnen voordoen.

Iemand die heel duidelijk maakt dat overheden illegaal bezig zijn, is de voormalige hoofdwetenschapper van Pfizer, Dr. Mike Yeadon, waarover wij ook al eerder schreven.


Wat onze overheid doet is de internationale wetgeving opzij zeggen. Ze laten mensen meedoen aan het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid, zonder hen te informeren over de risico’s of hun toestemming te vragen.

Maar, ze gaan nog veel verder. Want, op basis van dat medische experiment krijgen mensen die hieraan meedoen via een zogenaamd vaccinatiepaspoort voordelen die andere burgers niet krijgen.

Waarmee mensen dan ook min of meer worden gedwongen mee te doen aan een medisch experiment waarvan niemand de uitkomst kent. Dit, zonder dat men hiervan op de hoogte is, noch geïnformeerd over de risico’s en zonder dat men hiervoor toestemming heeft gegeven.

Dit zijn zware misdaden onder internationale wetgeving die is opgezet om te voorkomen dat we ooit weer dezelfde praktijken zouden meemaken zoals die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden.

Inmiddels zijn de eerste klachten ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag door een groep die heet People of Truth op basis van illegale medische experimenten in Israël.

De klacht die vorige week bij het Haagse tribunaal werd ingediend wegens het overtreden van de code van Neurenberg van de Israëlische regering, is aanvaard. Nu wachten op een beslissing.

Afgelopen weekend werd bij het Haagse tribunaal een klacht ingediend door advocaten Ruth Makhakolovsky en Arie Suchowolski over schendingen van de Neurenberg Code van de Israëlische regering en andere partijen. Zoals u zich wellicht herinnert, heeft de organisatie "People of Truth" de klacht ingediend tegen de Israëlische regering, die via Pfizer illegale experimenten uitvoert op Israëlische burgers. "Dit is een oprichtende partij, waarvan de leden advocaten, artsen, openbare activisten en het grote publiek zijn, die ervoor hebben gekozen om hun democratisch recht uit te oefenen om geen experimentele medische behandeling te ontvangen (Corona-vaccin), en het gevoel hebben dat ze onder grote, strenge en illegale druk van de Israëlische regering, MK's, ministers, hoge openbare vertegenwoordigers, burgemeesters, enz. staan.

De eis die er ligt is dan ook dat de overheid van Israël onmiddellijk stopt met deze illegale medische experimenten.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl