Gezondheidsraad zet deur wijd open voor vaccinatieplicht

verplichte corona vaccinatieWat er gebeurt in ons land en met jou is voor een groot deel afhankelijk van wat de Gezondheidsraad de overheid adviseert

Als je dan weet dat de Gezondheidsraad bestaat uit mensen die vuistdiep in de farmaceutische industrie zitten, dan mag je raden wat er gaat gebeuren.
Er wordt een spel gespeeld, zo smerig en doortrapt dat doorsnee mensen grote moeite zullen hebben het te geloven en dat is ook de bedoeling.

Het verhaal voert al terug naar voor de Tweede Wereldoorlog toen de niet Amerikaanse Rockfeller familie ontdekte dat olie een goede basis kon vormen voor een nieuw te creëren farmaceutische industrie.

Een industrie die in de loop der jaren de natuur volledig buitenspel heeft gezet en die alleen al in ons land verantwoordelijk is voor de meeste van de tien miljoen chronisch zieke mensen in dit land.

In het verlengde van die farmaceutische industrie heb je in ons land de Gezondheidsraad. In onze huidige Orwell maatschappij heet een dergelijk instituut onafhankelijk.

De Gezondheidsraad (GR) is formeel een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

Net zo min als de Rockefellers Amerikaans zijn, is de Gezondheidsraad onafhankelijk. Dat is het nooit geweest en zal het ook nooit zijn, zoals we onlangs hebben gezien toen dit “onafhankelijk instituut” vakkundig het levensreddende vitamine D de prullenbak inkieperde.

Dat de Gezondheidsraad een verlengstuk is van de farmaceutische is een publiek geheim. Zo stelde de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Arib, een aantal jaren geleden toen ze nog Kamerlid was het volgende:

De vaccinindustrie financiert de European Scientific Workinggroup on Influenza (ESWI), een organisatie die naar een hogere vaccinatiegraad in Europa streeft. De heer Osterhaus is voorzitter van de ESWI en hij adviseerde eerder om op grote schaal Mexicaanse griepvaccins in te kopen, die vervolgens niet nodig bleken te zijn. De heer Osterhaus zat ook in de commissie van de Gezondheidsraad die adviseerde de leeftijd voor de griepprik te verlagen. Kassa: er waren een miljoen meer vaccins nodig. Diezelfde heer Osterhaus vindt nu dat wij ons niet hoeven af te vragen of de griepprik eigenlijk wel zinvol is.

De toenmalige Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, was er heel open over en vond het heel normaal dat er nauwe banden zijn met de farmaceutische industrie.

Volledige onafhankelijkheid van de industrie is niet mogelijk en is naar mijn mening echt onwenselijk. Er zijn heel veel terreinen waarop topresearch plaatsvindt door topwetenschappers, maar die onderzoeken worden niet of nauwelijks gepubliceerd. Als wij deze topwetenschappers buiten de wetenschappelijke advisering houden, krijgen wij daarmee veel slechtere advisering.

Het is nu datzelfde  “onafhankelijk instituut” de Gezondheidsraad dat de overheid moet adviseren omtrent de coronavaccinaties en of daar een bepaalde dwang bij gebruikt mag worden. Het staat allemaal in een document dat al begin februari beschikbaar was, maar grotendeels onder de radar is gebleven.

En dat advies ziet er meer dan onheilspellend uit. Zo staat er onder andere het volgende in:

Een voldoende hoge vaccinatiegraad is van belang om groepsbescherming te bereiken en dient daarmee het collectieve belang van de volksgezondheid. Dit collectieve belang kan tegenover het recht van individuen komen te staan om zelf te bepalen of zij gevaccineerd worden of niet.

Het gaat dan om het zelfbeschikkingsrecht (autonomie; art. 10 Gw en art. 8 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, EVRM), het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit (art. 11 Gw en art 3 en 8 EVRM) en het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art 6 Gw en 9 EVRM).

Als de vaccinatiegraad te laag is om groepsbescherming te bereiken, kan er een conflict ontstaan tussen de verantwoordelijkheid van de overheid om met (wettelijke) beleidsinterventies de volksgezondheid te bevorderen en de verantwoordelijkheid van diezelfde overheid om de individuele rechten en belangen van burgers te respecteren. 

Er is geen vraag of een bevolking wel of niet gevaccineerd moet worden. Dat wordt bij voorbaat al aangenomen als vaststaand feit. Dat is uiteraard ook de reden dat ze het advies van talloze experts om bij klachten die wijzen op de griep/covid te zorgen voor voldoende vitamine D, afserveerden als niet nodig.

De overheid verschuilt zich altijd achter de farmaceutische Gezondheidsraad en dus vindt die ook dat het hele volk gevaccineerd moet worden.

Nu ze dat eenmaal onderling hebben vastgesteld is de volgende vraag in hoeverre een burger gedwongen kan worden door de overheid om zich te laten vaccineren.

En dan zie je het smerige spel want de farmaceutische Gezondheidsraad doet het voor komen alsof er een collectief belang is (om te vaccineren), wat lijnrecht kan komen te staan tegenover het recht van het individu.

Op dit moment kan nog worden verbloemd dat heel veel mensen echt niet dat vaccin zullen halen. Zelfs mensen die normaal gesproken misschien wel voor vaccineren zijn twijfelen nu, omdat ze ook de verhalen lezen over de akelige bijwerkingen, waarvan de dood een vrij veel voorkomende is.

En dus krijgen overheden een probleem, want zo zal blijken, de vaccinatiedekkingsgraad is veel te laag. Dit niet omdat gezondheidsaspecten een rol spelen, maar wel moet de vaccinatiedekkingsgraad hoog genoeg zijn om straks de burgers aan het net te kunnen koppelen.

Ook bij de Gezondheidsraad zijn ze niet helemaal gek en zien ze precies dát aan de horizon doemen en dus schrijven ze:

Niet uit te sluiten valt dat de vaccinatiegraad toch te laag blijft voor groepsbescherming als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. De commissie kan zich voorstellen dat het kabinet dan mogelijk wel een reden kan zien om meer dringende interventies te overwegen om de vaccinatiegraad te verhogen. Voor de rechtvaardiging van dergelijke interventies zal op dat moment beoordeeld moeten worden of aan alle voorwaarden uit het afwegingskader wordt voldaan.

En dan hebben ze het volgende overzicht gemaakt voor de overheid:

coronavaccinatie dwang gezondheidsraad
De farmaceutische Gezondheidsraad zegt niet: mensen verplichten tot inspuiten met een experimentele medische behandeling gaat tegen alle internationale wetten in. Nee, ze zetten het ijskoud als een optie neer voor de overheid.

Daarnaast hebben ze nog een aantal minder erge scenarios zoals je zorgpremie verhogen als je je niet als proefkonijn wilt laten misbruiken.

Nederland, word wakker, want ze gaan je platspuiten, links- of rechtsom.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl