Het zijn niet alleen inbrekers die een breekijzer gebruiken

politie malieveld breekijzersWe zijn weer eens wereldberoemd door het optreden van de Nederlandse politie afgelopen weekend tegen vreedzame betogers. 

Het is niet zo vreemd dat je mensen ziet met bloedende wonden als je foto’s ziet van politiemensen met een breekijzer.Dankzij de architecten in de achtergrond die verantwoordelijk zijn voor de nep pandemie en de daaruit volgende vernietiging van onze maatschappij is er weinig meer over van wat eens Nederland was.

De Illuminati-agenten die hiervoor verantwoordelijk zijn lopen gewoon over straat, krijgen alle ruimte op televisie en spuien hun “build back better” mantra vrolijk rond. “Het oude normaal, nou alsjeblieft niet”, aldus de leider van D666.


Ordo ab Chao zoals vrijmetselaars zoals Mark Rutte als lijfspreuk hebben. Eerst de maatschappij volledig verwoesten en dan opnieuw opbouwen volgens de richtlijnen van opperbaas Klaus Schwab en zijn soortgenoten van de Illuminati.

De Great Reset zal niet zonder slag of stoot plaatsvinden, want voor hen die het spelletje doorhebben zal er een steeds grotere politiemacht komen die enerzijds dient als persoonlijke lijfwacht voor de handlangers van Schwab en anderzijds moeten deze zorgen dat iedere mogelijke kritiek letterlijk de mond wordt gesnoerd, het liefst met groot geweld.

Afgelopen zondag is een nieuw dieptepunt bereikt met het politiegeweld en wel zodanig dat we internationaal nu op de kaart staan als een wrede dictatuur waar iedere vorm van protest letterlijk wordt weggeramd.

Volgens Amnesty International wijzen beelden van het politieoptreden van afgelopen zondag op het Malieveld in Den Haag op disproportioneel politiegeweld. Amnesty roept het Openbaar Ministerie (OM) en de Haagse burgemeester Jan van Zanen daarom op onderzoek naar het optreden van de politie te doen, zegt een woordvoerder.

Op 40 plaatsen in ons land vonden afgelopen weekend klimaatdemonstraties plaats. Bij geen van deze demonstraties werd een vinger uitgestoken door de politie. Dit is vergelijkbaar met Black Lives Matter demonstraties, waarbij de politie ook niets doet.

Het is een andere zaak als mensen vreedzaam demonstreren tegen het weghalen door de overheid van hun grondrechten. Dan gaat letterlijk de beuk erin op een manier zoals wij die niet meer gezien hebben sinds de Tweede Wereldoorlog.

Heb je psychopathische trekjes en vind je het heerlijk om je medemens pijn te doen? Het is nooit te laat om te solliciteren en wie weet loop jij ook binnenkort lekker te "wappie" rammen met een wapenstok. Bang hoef je niet te zijn, want je zult alleen tegenover ongewapende wakkere medemensen komen te staan en die slaan niet terug.

Op zondagmiddag 14 maart 2021 heerste er een gemoedelijke sfeer op het Malieveld waar burgers naartoe waren gekomen om hun zorgen te uiten over een doorgeslagen overheid.

Meer vreedzaam dan dit krijg je niet.En toch…

Toch moest dit op bevel van de autoriteiten ontaarden in een politie orgie van buitensporig geweld.

Hier volgt een verslag van een man, Leo Singor genaamd. Een verslag dat wij zullen aanvullen met beelden om een idee te krijgen van wat er werkelijk gebeurde die middag.

Zondag 14 maart 2021 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het ooit zo vrije Nederland. De demonstratie op het Malieveld heeft namelijk heel pijnlijk aangetoond dat onze democratie morsdood is!

Om te beginnen is het, buiten al het politiegeweld om, sowieso al absurd dat demonstraties tegenwoordig door de overheid geregisseerd worden en alleen nog mogen plaatsvinden op vastgestelde locaties met vastgestelde tijden en met een vastgesteld maximum aantal bezoekers. Het woord ‘democratie’ vindt haar oorsprong in het Grieks waar het letterlijk ‘volksheerschappij’ betekent. Vrij vertaald is een democratie dus een land met een bestuursvorm waarin het volk regeert. Nou … daar is in ons land duidelijk geen sprake meer van!

Als er ruim zeventien miljoen mensen in een land wonen, is het natuurlijk volslagen belachelijk wanneer er bij een landelijke demonstratie maar tweehonderd mensen in een tijdsbestek van twee uurtjes op een veld mogen demonstreren waar duizenden mensen terecht kunnen. De demonstratie tegen de plaatsing van kernwapens in Nederland, die op 29 oktober 1983 plaatsvond, staat hiermee in een héél schril contrast. Toen stonden er namelijk vijfhonderdvijftigduizend mensen op het Malieveld.

Een van onze grondrechten stelt dat wij in onze ‘democratie’ het recht hebben op betoging c.q. demonstratievrijheid. Dit grondrecht geeft ons de vrijheid om op een openbare plaats tegen bepaalde zaken of opvattingen te demonstreren en is een vorm van vrijheid van meningsuiting. Er wordt hierbij geen maximum aantal demonstranten vermeld en ook geen beperkte tijdsduur. Dit recht kan eventueel wel, ter voorkoming van wanordelijkheden, worden gereguleerd, maar die regel is op deze demonstratie totaal niet van toepassing. De demonstranten waren namelijk geen neonazi’s of andersoortig type fascisten, maar vreedzame mensen uit alle lagen van de bevolking. Sterker nog, de politie, die alles vreedzaam en met beleid onder controle dient te houden, bestond voor een behoorlijk deel juist uit de fascisten die voor totale wanorde zorgden. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.

Vanaf het begin van de demonstratie was het Malieveld omringd door ME’ers om ervoor te zorgen dat er niet meer dan tweehonderd mensen het veld op konden. Er is toen een groep demonstranten naar Plein 1813 gegaan, waardoor veel ME’ers ook die kant opgestuurd werden. Daardoor konden de mensen toch het veld op en groeide het aantal tot zo’n vierduizend mensen. Burgemeester Jan van Zanen vaardigde vervolgens onmiddellijk een noodbevel uit waardoor het treinverkeer naar station Den Haag Centraal stilgelegd werd. Anders waren er dus nog veel meer demonstranten aanwezig geweest. Ook weer zoiets: Een noodbevel kan alleen worden ingezet als er sprake is van oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen of wanneer de vrees daartoe bestaat. En daar was met deze demonstranten totaal geen sprake van.

Wat begon als een mooi vreedzaam protest, met een hele fijne sfeer onder de vierduizend aanwezigen, eindigde door toedoen van de politie in een compleet drama!

Tegen het einde van de officiële tijd stonden er mensen met een lang spandoek langs een van de randen van het veld. Om 15.45 uur, een kwartier vóórdat de demonstratie officieel beëindigd zou moeten worden (…), stopte een politiebus bij het spandoek, op een plaats waar een peloton ME’ers stand-by stond. De ‘gewone’ politiemensen trokken, onder dreiging van opgeheven wapenstokken, het spandoek uit de mensen hun handen waarna er een chaos ontstond en de mensen, die het doek vasthielden, stevige klappen kregen. Op dat moment doken de ME’ers er met grof geweld tussen om mensen, die hulpeloos op de grond lagen, er genadeloos van langs te geven met de wapenstok.

Dit was heel duidelijk een bewuste provocatie om de demonstratie volledig uit de hand te laten lopen. Die opzet is meer dan geslaagd, want vanaf toen brak de hel echt los! Politie te paard galoppeerde, niets en niemand ontziend, op rij in de volle breedte over het veld en busjes scheurden hard op groepjes mensen in.

Bij zo’n vijfhonderd mensen die midden op het veld vreedzaam bij elkaar op de grond zaten, werd het waterkanon gebruikt om ze uit elkaar te drijven; hoewel dit officieel tegen alle politieregels ingaat, omdat er bij deze mensen absoluut geen sprake was van enige vorm van buitenproportioneel geweld.

Facebook is terecht overspoeld met filmpjes over de man die weerloos op de grond lag en genadeloos met wapenstokken op zijn hoofd geslagen werd terwijl hij een politiehond in bedwang probeerde te houden, de vrouw die op een absurde manier door een Romeo voor een ME-bus geduwd werd, de man die langs een vaart in het gras lag terwijl de hondenbegeleider zijn hond op hem losliet en terloops volslagen zinloos een waarschuwingsschot loste en de man die met zijn fiets aan de hand twee ME’ers aansprak wat voor hen een reden was om hem met de wapenstok in zijn gezicht, op zijn arm en op zijn rug te rammen. In alle vier de gevallen is er, wat mij betreft, duidelijk sprake van poging tot doodslag!

En uiteraard is lang niet alles op film gekomen, waardoor ik me afvraag wat voor bizar geweld er nog meer door deze fascistische groep politiemensen begaan is. Ze hebben met elkaar in elk geval goed duidelijk gemaakt dat de democratie morsdood is en het fascisme springlevend!

Tot zover Leo Singor.

Als je je afvraagt hoe het kan dat er zoveel mensen met bloedende wonden rondlopen, dan geeft de volgende foto misschien antwoord op die vraag.

Het onderschrift bij deze foto luidt:

Niet alleen inbrekers gebruiken een breekijzer…..

politie Malieveld, breekijzer

Zo ongeveer de laatste woorden van George Orwell waren een waarschuwing voor de mensheid. Om de vraag hoe je je de menselijke toekomst moest voorstellen, kwam het volgende antwoord:

politie malieveld george orwell
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl