Zo bang is de overheid voor de waarheid

corona, overheid bang voor waarheid, aalbersbergAls bange angstige wezels verschuilen ze zich in hun ivoren torens en voeren de opdrachten uit van WEF baas Klaus Schwab en zijn illustere bende.

Ze zijn het meest kwetsbaar voor de waarheid en als dit steeds meer naar buiten dreigt te komen, dan wordt het tijd voor drastische maatregelen.Zoals we onlangs schreven is er recentelijk een rapport gepubliceerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat ging over de verschillende vormen van coronaprotesten en de mogelijke dreigingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien voor de democratische dictators in Den Haag.

Deze coördinator gaat bij de naam Pieter-Jaap Aalbersberg waar wij het volgende over schreven.

Dit gebeurt dan door Pieter-Jaap Aalbersberg, sinds 2019 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Aalbersberg kreeg deze functie als beloning voor bewezen diensten zoals we in een eerder artikel schreven.

Niet alleen waarschuwt deze man tegen geradicaliseerde elementen onder de coronademonstranten, hij heeft zijn pijlen ook gericht op BOPC2020, waarover wij onlangs het volgende over schreven.

Deze mensen melden zich dan ook steeds vaker bij BOPC2020, een onderzoekscommissie die eigenlijk door de overheid opgezet had moeten worden, maar dat niet doet, omdat zij werken voor eerdergenoemde oligarchen en niet voor het volk dat hen heeft gekozen.

Dit is de doelstelling van de commissie:

BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid 19, het coronavirus.

De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

Daarnaast melden zich steeds vaker politiemensen bij de commissie, omdat zij ontevreden zijn met de manier waarop ze door hun meerderen worden aangestuurd in het kader van de coronamaatregelen.

Niet alleen wordt in het rapport van Aalbersberg gewaarschuwd voor mogelijke terroristische aanslagen door corona demonstranten, ook BOPC2020 moet het ontgelden en wordt gekwalificeerd als een organisatie die “intimiderende trekken” vertoont.

Zo schrijft Aalbersberg het volgende:

"Ook bestaat er een zelfbenoemde buitenparlementaire onderzoekscommissie die middels openbare verhoren van getuigen als artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren onderzoek doet naar de getroffen coronamaatregelen en een eindrapport wil aanbieden aan de Tweede Kamer. Dit heeft intimiderende trekken, omdat geweigerde uitnodigingen van politici en leden van het OMT of het Red Team integraal, met naam en toenaam op de website worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken personen minder vrijelijk hun ambt of beroep kunnen uitvoeren".

De BPOC2020 accepteert dat dan ook niet en heeft de NCTV verzocht om een uitgebreide toelichting waarom zij gelijkgesteld worden met radicale elementen, relschoppers en mensen die de orde verstoren.

Zo schrijven zij onder andere aan Aalbersberg:

Blijkbaar vindt u dat de BPOC2020 een veiligheidsrisico vormt omdat zij geweigerde uitnodigingen publiceert. Het betreft hier uitnodigingen aan volksvertegenwoordigers en mensen uit het OMT die het dagelijks leven in Nederland in hoge mate bepalen. U geeft aan dat dit ertoe kan leiden dat deze mensen minder vrijelijk hun beroep of ambt kunnen uitoefenen.

Deze mensen hebben gekozen voor een publieke functie, waarin zij verantwoording schuldig zijn aan de burgers. Als burgercommissie vragen wij hen die verantwoording af te leggen. Omdat de Tweede Kamer weigert een onderzoek in stellen doen wij dat als burgers zelf.

Uit uw rapport blijkt dat u daar een veiligheidsrisico in ontwaart. Wij werpen dat verre van ons.

Wij zijn een burgercommissie die zich zorgen maakt over het beleid van de regering. Op volledig transparante en open wijze doen wij ons onderzoek. U kunt dat volgen op onze openbaar toegankelijke website www.bpoc2020.nl, alwaar alle verhoren vrijelijk in te zien zijn en de getuigen die een verklaring hebben afgelegd met volledige naam vermeld staan, overigens met toestemming van al die getuigen.

Het is mij dan ook onduidelijk waarom wij in uw rapport vermeld worden. Door dit rapport openbaar toegankelijk te plaatsen bent u gehouden aan hen die in uw rapport genoemd worden verantwoording af te leggen om de reden van die vermelding.

In dit geval vraag ik u mij uitgebreid toe te lichten waarom de BPOC2020 vermeld wordt en als een veiligheidsrisico word gezien. Voorts vraag ik u toe te lichten waarom de personen van wie vermeld wordt dat zij onze uitnodiging geweigerd hebben hun ambt niet meer vrijelijk zouden kunnen uitoefenen.

Wanneer u mij geen afdoende verklaring kunt geven verzoek ik u reeds nu een openbare rectificatie te plaatsen op de website van de NCTV en in de landelijke media, bij gebreke waarvan wij gerechtelijke stappen overwegen.

Hoogachtend,

Drs. Pieter Kuit

Wanneer de NCTV niet rectificeert zal de commissie gerechtelijke stappen ondernemen.

Hier is sprake van een ernstige vorm van framing, een methode die de BPOC2020 met hand en tand bestrijdt!

Tot zover de BPOC2020.

Pieter-Jaap Aalbersberg is natuurlijk een keiharde insider die precies weet waar het gevaar voor zijn meesters schuilt. Hij weet als geen ander hoe dodelijk gevaarlijk de waarheid kan zijn.

Het is niet voor niets dat deze man bekend is geworden als degene die het Rolodex onderzoek heeft stopgezet.

Het verhaal is duidelijk. Bij een justitieel onderzoek naar kindermisbruik met de codenaam "Rolodex" komt Joris Demmink, naast een aantal andere Justitie mensen, in beeld als verdachte.

Aalbersberg geeft volgens rechercheur De Koter opdracht om het onderzoek stop te zetten. Bovenstaande zijn keiharde feiten die door betrouwbare getuigen onder ede voor een rechtbank worden verklaard.

WeAreChange Rotterdam doet heel goed werk en heeft in het kader van bovenstaande Aalbersberg met een aantal zaken geconfronteerd.

Wanneer Aalbersberg wordt gevraagd of hij dat heeft gezegd, ontkent hij dat in alle toonaarden, met andere woorden, rechercheur De Koter liegt.

Hij probeert dan met een handigheidje er onderuit te komen door te zeggen dat hij niet geweest kan zijn, omdat hij in die tijd een andere positie bekleedde.

Alhoewel later blijkt dat er bij het CRI (De Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) kwam voort uit de in 2000 opgeheven Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), ressorterend onder het KLPD) wel degelijk een P. Aalbersberg voorkomt, moet er volgens Aalbersberg sprake zijn van een persoonsverwisseling omdat hij nu eenmaal P.J. Aalbersberg is.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl