Zo worden onafhankelijke onderzoeken weggemoffeld

het kippenexperimentIn het algemeen wordt er veel belang gehecht aan wetenschappelijke onderzoeken, maar dan moeten die wel tot (vooraf) bepaalde conclusies komen.

Want, als een wetenschappelijk onderzoek met een conclusie komt die de gevestigde orde onwelgevallig is, dan volgt er chantage.Het gaat er in deze wereld allang niet meer om wat beter is voor de mens of de natuur. Het gaat om het grotere belang en dat is helaas vaak geld.

Neem onze akkerbouw. De doelstelling is om daar zoveel mogelijk (financieel) rendement op te scoren middels een zo hoog mogelijke opbrengst.

Dit betekent dat er zware machines worden ingezet, dat er insecticiden en pesticiden worden gebruikt en vooral ook kunstmest, iets wat ze ook wel de cocaïne van de landbouw noemen.

Dit alles heeft vooral gevolgen voor de bodem. Waar bij een natuurlijke methode van verbouwen de grond soepel is en er door wurmen en dergelijke alle ruimte wordt gecreëerd voor de wortels van planten, zo is dat bij de niet biologische landbouw niet het geval.

Daar is er sprake van een harde bodem, vooral platgedrukt door de zware machines, kom je geen wurmen en dergelijke tegen en sluit die keiharde bovenlaag als het ware de onderlaag af, hetgeen ook weer voor de nodige problemen zorgt bij veel neerslag of juist veel droogte.

Als je dan ook door Nederland rijdt, dan ziet het er op het oog goed uit en de opbrengsten in termen van kilo’s per hectare worden door het veelvuldig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen steeds hoger, maar ondertussen wordt de bodem verwoest.

De plantenwereld is heel bijzonder, waar planten via wortels en schimmels communiceren met andere organismen in de bodem en zo beter in staat zijn om voedingstoffen op te nemen. Dit doen ze, totdat er wordt gewerkt met kunstmest, want dan stopt dat natuurlijke proces omdat de kunstmest het werk voor ze doet.

En dan rijst natuurlijk ook de vraag of biologisch verbouwd voedsel, wat optimaal profiteert van de natuurlijke methoden van de planten en waar gegarandeerd ook geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, ook inderdaad beter is voor de gezondheid.

In 2005 besloot de Nederlandse overheid een onderzoek te financieren wat daarover inzicht moest verschaffen.

Een onderzoek dat onder leiding stond van Machteld Huber die eind 2007 op het punt stond om het eindrapport te presenteren.

Maar, dat ging niet zomaar.

Het onderzoek dat in 2005 begon was het zogenaamde kippenexperiment. Twee groepen kippen kregen allen een gezonde leefomgeving toebedeeld, maar de ene groep kreeg gangbaar voedsel en de andere biologisch voedsel.

Aan het onderzoek werd door een aantal gerenommeerde partijen samengewerkt, zoals de Universiteit van Wageningen, TNO en het Louis Bolk Instituut.

De onderzoekers kregen het voer aangeleverd als voer A en voer B en wisten niet welke van de kippen wel of niet biologisch voedsel kregen. Na de eerste 9 weken werd er nauwelijks verschil opgemerkt tussen beide groepen en zagen beiden er blakend van gezondheid uit.

Toen werden de dieren opzettelijk ziek gemaakt met een soort griepvirus, dit om te kijken hoe hun immuunsysteem hiermee om zou gaan. En toen werd het verschil wel opeens duidelijk. De kippen die in eerste instantie wat achter hadden gelopen qua groei, schoten na de ziekte de andere kippen voorbij en herstelden duidelijk sneller en beter.

Pas in november 2007 werd bekendgemaakt welke kippen welk voer hadden gekregen en toen bleek dat de kippen die sneller herstelden en weer sneller hun normale groei oppakten, de kippen te zijn die biologisch voer hadden gekregen.

Er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat biologisch voedsel gezonder is dan niet biologisch.

Kort voordat het eindrapport aan de minister van landbouw zou worden gepresenteerd krijgt Huber een telefoontje van iemand van TNO die haar opdraagt de conclusie "biologisch lijkt gezonder" weg te halen, omdat zij anders uit het onderzoek zullen stappen. Verder dreigden zij naar de pers te gaan en te zeggen het een waardeloos onderzoek was en eisten ze dat Huber zou schrijven dat het onderzoek geen aanleiding bood om conclusies te trekken.

En dus wordt onder grote druk van TNO het eindrapport gewijzigd en in december aangeboden aan de minister van landbouw. Een rapport dat zegt dat er geen enkele conclusie aan kan worden verbonden, terwijl dit wel degelijk kon.

Het wordt nog erger, want kort daarna verschijnt er een wetenschappelijk artikel van de Universiteit van Wageningen waarin hoogleraar Huub Savelkoul stelt dat de kippen in het experiment die biologisch voedsel kregen slechter af waren omdat ze een hyperactief immuunsysteem hadden; een immuunsysteem dat te heftig reageerde volgens hem.

De volgende video is een uitzending van het programma Zembla waar al het bovenstaande aan de orde komt.

Dit is een belangrijk programma, omdat het laat zien dat het niet de waarheid is die telt, maar de belangen van bepaalde partijen.

Vandaag de dag zijn wij de kippen in een groot experiment, waarbij het ene deel van de kippen wordt gevaccineerd tegen corona en het andere niet.

Als straks blijkt dat wij als ongevaccineerde kippen vele malen gezonder zijn dan onze gevaccineerde collega’s dan zal dat nooit publiekelijk worden uitgedragen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl