De grondwet wordt voor onze ogen gesloopt

het einde van onze grondwetDe grondwet is de belangrijkste wet in ons land en beschermt, althans dat zou het moeten doen, onder andere de burger tegen de staat.

Echter, de knechten van Klaus Schwab hebben daar maling aan en slopen de grondwet waar we bij staan.  We hebben ooit een grondwet gekregen in dit land om de macht van de koning in te perken en vooral ook om de burger te beschermen tegen de staat.

Formeel wonen wij nog steeds in een rechtsstaat:

Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid.

Het tegenovergestelde van een rechtsstaat is een totalitaire staat:

In een totalitaire staat bemoeit de overheid zich met alles en iedereen. De overheid is oppermachtig. De burger heeft geen privacy. Kritiek wordt genadeloos afgestraft.

Als je nu aan Nederland of België denkt, welke staatsvorm zou het meest van toepassing zijn?

In een rechtsstaat wordt de macht van de overheid beperkt door wetten, regels en gewoonten. De inwoners van die staat hebben fundamentele vrijheden en grondrechten.

Het doel van de rechtsstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burgers niet zomaar beperken of afpakken.

Die rechten en bescherming van de burger liggen formeel vast in de grondwet.

Als je dan ook een totalitaire staat wilt neerzetten, dan dien je de grondwet te slopen. En dat het liefst op een “legale” manier, zodat je nog steeds luidkeels kan roepen dat je een democratie bent.

Wanneer je normaal gesproken aan de grondrechten van een burger wilt tornen, dan zou je die grondwet moeten veranderen. Echter, dat is niet iets dat je zomaar even doet, want dat heeft nogal wat voeten in de aarde. En als je dan ook nog demissionar bent is het al helemaal ingewikkeld.

Er moeten maar liefst zeven stappen worden doorlopen, waaronder nieuwe verkiezingen zodat ook de burger zich kan uitspreken over de voorgenomen grondwet veranderingen.

Maar, er is ook nog een andere, realtief simpele manier waarop ze grondwet buitenspel kunnen zetten en dat doen ze dan ook steeds meer, zoals we vorig jaar schreven:

Dat dit niet zo is, hebben wij bijvoorbeeld al gezien met de donorwet. Volgens de grondwet heb jij zelfbeschikkingsrecht.

Het artikel uit de grondwet:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Wat daar staat is dat de overheid ten alle tijden een wet kan indienen die de regels van de grondwet opzij zet. Dat is gelukt met de donorwet, waardoor het grondwetsartikel niet meer telt voor jou, maar de donorwet in plaats daarvan wel. En in die wet staat dat de overheid mag beschikken over jouw lichaam als je technisch dood wordt verklaard, maar dus nog niet echt dood bent, en je hebt niet van te voren expliciet aangegeven dat niet te willen.

De coronawet die nu op stapel ligt is een ander, maar vergelijkbaar verhaal. Als deze wet straks wordt aangenomen dan zijn wij echt de sjaak, want dan is opeens de anderhalve meter een wettelijke verplichting en kunnen vooral bijeenkomsten en dergelijke aan banden worden gelegd en uiteraard zijn dit schendingen van bepalingen die in de grondwet zijn vastgelegd.

Zo kenden we tot nu toe ook vrijheid van godsdienst zonder dat overheden zich daarmee bemoeien. Ook dat is heel binnenkort verleden tijd.

De Raad van State wees erop dat de wet bedoeld is om te voorkomen dat lokale brandhaarden van het coronavirus een ernstig gevaar gaan vormen voor de volksgezondheid. "Dat uitgangspunt zou ook moeten gelden wanneer de bron van het ernstige risico een ‘levensbeschouwelijk gebouw’ is."

De raad erkent dat de grondwet het recht op godsdienstvrijheid beschermt. "Dit sluit echter niet uit dat daarop met het oog op de bescherming van de volksgezondheid beperkingen kunnen worden gesteld in een specifieke wet." Het advies was dan ook de uitzondering uit de wet te schrappen.

Dit is wat er nu in artikel 6 van de grondwet staat.

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Dat gaan ze nu via een aanpassing van de tijdelijk/permante coronawet veranderen, zodat de overheid zich ook binnen de religieuze gebouwen met van alles en nog wat kan bemoeien.

En zo zie je dat ze de nep coronapandemie gebruiken om op een “legale” manier een totalitaire staat neer te zetten, waarbij de complete grondwet, die geacht wordt burgers te beschermen, volledig buitenspel wordt gezet.

Op deze manier hoeven ze niet de zeven stappen van een grondwetswijziging te doorlopen, wat ook nooit zou lukken, want op dat moment zouden mensen wel degelijk beseffen dat hun basisvrijheden voorgoed worden afgenomen.

Door tijdelijke (= voor altijd) wetten te creëren in naam van “een ramp” hebben ze alleen maar een meerderheid in het parlement nodig, wat niet zo moeilijk is met al die gekochte lakeien op het pluche.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl