Het Nederlandse WEF team sloopt ons land vakkundig

klaus schwab, mark rutte, nederlands wef teamWie nog enigszins de politiek volgt kan niet anders dan met open mond kijken hoe ons land in een wurggreep wordt gehouden door de WEF-medewerkers. 

Het team van Klaus Schwab doet wat het wil, liegt en bedriegt en niemand kan ze weg krijgen. 




Aangezien wij in een democratie leven, kennen wij het fenomeen volksvertegenwoordiger.

Een volksvertegenwoordiger is iemand die door middel van verkiezingen is verkozen om de bevolking van een land of van een stad of een ander gebied te vertegenwoordigen in een overheidsorgaan.

Het idee daarachter is dat we niet allemaal in het parlement kunnen zitten, dus kiezen we mensen die ons daar vertegenwoordigen en vanuit die groep wordt dan een regering samengesteld.

Dus, vol goede moed gaat de burger richting stembus, nadat hij zich heeft laten inpakken door de gelikte reclamespotjes waarbij de volksvertegenwoordigers in spé gouden bergen beloven. Zij stellen transparantie in het vooruitzicht met daarbij de garantie dat deze volksvertegenwoordiger zich 100 procent zal inzetten voor de burger die hem of haar heeft gekozen.

En dan blijkt dat ze helemaal geen volksvertegenwoordigers hebben gekozen, maar medewerkers van het World Economic Forum.

Het is oplichterij van de bovenste plank, maar de doorsnee kiezer heeft niets in de gaten en denkt nog steeds dat zijn of haar gekozen volksvertegenwoordiger in Den Haag zetelt.

het nederlandse wef team

De zogenaamde volksvertegenwoordigers dienen hun Overlords, rijke oligarchen die zijn verenigd in een club die wij ook wel de Illuminati noemen.

Dit soort mensen heeft geen tijd of zin om zich bezig te houden met knullige dingen zoals ouders van wie het leven is verwoest door de zogenaamde toeslagenaffaire. Ze moeten zich dan even in wat bochten wringen, voor de show her en der wat bedragen overboeken, maar daarna is het weer gewoon business as usual.

Wat heel duidelijk wordt uit het volgende fragment uit een Nederlands televisieprogramma is dat burgers simpelweg niet kunnen geloven dat de overheid er niet is voor hun welzijn. Dat de overheid iets anders zou doen dan naar eer en geweten zorgen voor haar burgers.



Videolink

Als er iets duidelijk is geworden uit de notulen van de Ministerraad dan is het dat je te maken hebt met mensen die het werkelijk geen biet interesseert wat er met de bevolking gebeurt, maar druk bezig zijn met eigenbelang, of misschien beter gezegd, het belang van hun werkelijke baas.

Klaus Schwab hoort bij de satanische sekte (Illuminati) en zal daarom ook alleen mensen aannemen zonder geweten, want zij zijn in staat zijn opdrachten naar behoren uit te voeren.

Kijk naar zijn personeel op bovenstaande afbeelding en je weet dat hij wat dat betreft een goede keuze heeft gemaakt. Deze mensen zetelen niet in Den Haag voor ons!

Waar men vroeger lidmaatschappen van geheime genootschappen en dergelijke nog enigszins verborgen probeerde te houden, zo prijken ze nu volop met foto en al op de website van hun nieuwe baas.

Dit, omdat ze nu zo arrogant zijn en ervan overtuigd dat er helemaal niets mis kan gaan met de Great Reset waar ze allemaal volop aan werken.

In tijden dat mensen nog niet zo gehersenspoeld waren zouden bovenstaande landverraders zijn gearresteerd en door een rechtbank ter dood zijn veroordeeld wegens hoogverraad.

Verraad van het eigen land in tijd van oorlog Voorbeeld: `De doodstraf is gewoonlijk de straf die op hoogverraad staat.

We zijn in een oorlog verwikkeld. Een oorlog die gaat om het voortbestaan van ons als vrij mens waarbij Klaus Schwab en consorten van ons slaven willen maken op basis van half mens/half machine. Zodanig dat de slaven door hen volledig kunnen worden aangestuurd.

great reset klaus schwab, mens wordt machine

Het is een oorlog waarbij ook sprake is van genocide. Kijk hoe sektelid (Illuminati) Jaques Attali al in 1981 verklaarde dat één van hun prioriteiten het terugdringen van de wereldbevolking zou zijn en hij noemde daarbij specifiek een pandemie als voorbeeld van hoe ze dat voor elkaar konden krijgen. In de jaren daarna bleef hij zinspelen op diezelfde pandemie en nu is deze onder ons. Dat ze een pandemie zouden veroorzaken waarbij de bevolking om genezing zou smeken en dat zij die “genezing” zouden aanbieden, waarbij volgens de woorden van Attali de bevolking geheel vrijwillig het slachthuis zou binnenlopen.

Nu wordt de pandemie door het WEF (Illuminati) verkocht als de grote gelegenheid om maar direct onze complete maatschappij op z'n kop te zetten en waarschuwen ze ons dat het leven nooit meer normaal zal worden.

Natuurlijk zal bovenstaande worden afgedaan als een complottheorie. Daarop zouden wij willen zeggen: Neem de moeite om eens door de enorme database op deze website te gaan en kijk naar wat wij jaren geleden schreven. Kijk en constateer zelf hoeveel van die dingen ondertussen zijn uitgekomen.

Even een voorbeeld: Acht jaar geleden waarschuwden wij al voor de komende groene terreur. Hoe men het klimaat en milieu zou misbruiken om een demonische communistische (wereld) dictatuur te installeren. Kijk naar wat er nu gebeurt en je ziet het voor je ogen uitkomen.

Ook acht jaar geleden waarschuwden wij al voor de Baphomet in het Torentje in Den Haag waar Mark Rutte toen trots naar wees.

Dat zijn de meesters die door dit soort mensen wordt gediend. Baphomet met in zijn kielzog mensen zoals Klaus Schwab en zijn leger van Illuminati Overlords.

Is dat wij willen? Een toekomst als slaaf onder het bewind van Klaus Schwab en consorten?

Blijf daarom strijden voor de waarheid en steun websites zoals deze zodat de waarheid niet verloren gaat.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl