De “elite” wil dolgraag dat het volk zich verenigt

het zich verenigen staat gelijk aan gehoorzamenOveral klinkt de roep tot vereniging omdat dit de manier zou zijn om “de elite” te verslaan.

In werkelijkheid wil “de elite” dolgraag dat mensen zich verenigen, want het zich verenigen staat gelijk aan gehoorzamen. 
Onlangs ontvingen wij diverse berichten van een man die het politiekorps hoog in het vaandel heeft staan. Op dit moment hebben wij allesbehalve een hoge pet op van de politie en volgens eerder genoemde werken wij derhalve mee aan verdere polarisatie van de bevolking.

Als voorbeeld van hoe het wel zou moeten verwijst hij naar een artikel waar een professor Bob de Wit pleit voor een verenigd volk.

Kijk, dit bedoelde ik:

Jullie werken mee aan de polarisatie met de negatieve berichtgeving over de politie. Ongeacht jullie mening en ervaring zouden jullie als geen ander moeten weten dat het grotere goed boven alles gaat en je koste wat kost die verdeeldheid moet tegengaan, want dat is exact wat de machtige figuren willen bereiken, dat wij als volk verdeeld zijn.

Als we dan naar het bewuste artikel kijken, dan staat daar onder andere het volgende:

De elite heeft maar één vijand. Dat is een verenigd volk. Dus wat zij doen, is zorgen dat wij niet verenigen. Heel veel maatregelen en met name ook de inconsequentie van die maatregelen – er zit geen enkele logica in, de ene keer gaan ze versoepelen en dan weer verstrakken – zijn juist bedoeld om ervoor te zorgen dat het volk niet verenigt, zei professor Bob de Wit in de podcast The Trueman Show van Jorn Luka.

Een verenigd volk zou dan de oplossing zijn volgens Bob de Wit.

Maar, wie is eigenlijk Bob de Wit?

Bob de Wit is professor aan de Nyenrode Business Universiteit. Dat is dezelfde universiteit waar talloze mensen zijn opgeleid die juist namens de elite het volk richting slavernij leiden.

Bekende voorbeelden van mensen die afkomstig zijn van Nyenrode zijn Wim Kok, Jan Kees de Jager en Cora van Nieuwenhuizen. Het is ook de Universiteit waar de volledig corrupte Neelie Kroes 9 jaar lang “president” was.

Dus, hoe kan het dat een professor uit een dergelijke omgeving “het volk” adviseert hoe ze de elite moeten aanpakken?

Het antwoord daarop komt misschien in de vorm van een artikel dat is verschenen op Zerohedge en dat gaat over het verenigen van mensen.

In dat artikel staat onder andere het volgende:

We horen deze dagen heel veel over “eenheid”. De roep om eenheid is gevaarlijk omdat het doel daarvan is om de natuurlijke diversiteit die essentieel is voor vrije mensen te ondermijnen.

De roep om eenheid is in feite een roep om te gehoorzamen. Maar, vrije mensen zijn niet gehoorzaam. Natuurlijk moeten vrije mensen de wet gehoorzamen, maar dit doen ze alleen omdat zij met die wet hebben ingestemd.

Vrije mensen uiten verschillende meningen die hun verschillende achtergronden en ervaringen reflecteren, in plaats van zich te voegen naar hen die claimen dat ze het beter weten. Een vrij en open debat en de verschillende gezichtspunten die dit oplevert is derhalve noodzakelijk in een democratisch land.

Dit is precies het tegenovergestelde van wat professor Bob de Wit adviseert.

Het verenigen van mensen in grote groepen is precies datgene wat de machthebbers achter de schermen graag zien. Hoe meer mensen zich verenigen des te gemakkelijker zijn ze te contoleren.

En zo zie je dat ook de alternatieve media worden geïnfiltreerd en waar ogenschijnlijke vrijheidsstrijders oproepen tot bepaalde handelingen die juist de machthebbers in de kaart spelen. Men noemt dit “controlled opposition” en dat kan bewust of onbewust zijn bij degene die onder controle staat.

Het tegengaan van verdeeldheid oftewel het niet in de val trappen van verdeel en heers is iets heel anders dan je verenigen.

Een goed voorbeeld waar men er wel in slaagde om het volk te verenigen was de Russische revolutie. Dat verenigen zorgde ervoor dat de Sovjet-Unie kon ontstaan waar vervolgens 100 miljoen mensen in koelen bloede werden vermoord en waar de burger geen enkele vrijheid had.

Slimme door Wall Street gestuurde professionele volksmenners zorgden ervoor dat de verenigde groep ontevreden burgers in Rusland precies die kant op werd gestuurd die zij voor ogen hadden.

Het verenigen met gelijkgestemden in kleine lokale groepen is prima, want die zijn te klein om geïnfiltreerd en overgenomen te worden. Alles wat decentraal en op lokaal niveau gebeurt is prima.

Op het moment dat men erin slaagt om dingen te centraliseren, dan ontstaat er groot gevaar. Dan heb je grote kans dat je linea recta afstevent of op een dictatuur of een communistische heilstaat.

En het wordt ook hoog tijd om een einde te maken aan de uitdrukking “elite”. Dit geeft het gevoel alsof je met een soort superieure mensen te maken hebt, terwijl je in werkelijkheid met een satanische sekte van doen hebt. Satanisten die uit zijn op onze vernietiging en nergens voor terugdeinzen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl