rivm, mijn rivm, vaccinatie databasePrivacy hebben we allang niet meer in dit land en zo kan het dat jij bij het RIVM in de database staat, zonder dat jij daar zelf iets vanaf weet.

Het is niet zo dat ze jouw toestemming nodig hebben om je erin te zetten, vinden zij, maar het kost wel een hoop moeite om er weer uit te komen.Het is in ons land zo dat er allerlei dingen met jouw persoonlijke gegevens kunnen gebeuren, zonder dat je daar zelf iets vanaf weet.

Zo weten heel veel mensen niet dat ze op dit moment een eigen pagina hebben bij het RIVM. Hierop kunt je inloggen en bekijken wat daar staat geregistreerd.

Als je dat wilt controleren, klik dan op deze link, log in met je DigiD en je zult zien dat ook jij erin staat.

Jij hebt hier nooit toestemming voor gegeven, maar dat hoeft ook niet, want onze volksvertegenwoordigers hebben ooit voor een wet gestemd waarbij het RIVM jouw gegevens uit de basisadministratie krijgt.

Het is een beetje te vergelijken met het donorregister. Ook daar word je standaard in opgenomen of je wilt of niet en daar is het nog een graadje erger want daar ben je automatisch orgaandonor, tenzij je zelf expliciet aangeeft dat niet te willen zijn.

De reden dat het RIVM ook jouw gegevens uit de basisadministratie heeft gekregen is omdat ze zeggen dat het instituut in staat moet zijn om mensen uit te nodigen voor een vaccinatie en dingen aangaande vaccinaties moet kunnen registreren.

Dit zijn de redenen die de overheid opgeeft:

Het RIVM heeft deze persoonsgegevens nodig om:

• de effectiviteit van het vaccinatieprogramma op elk moment te meten;
• acties te nemen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij bijwerkingen, of noodsituaties;
• te weten hoeveel procent van de bevolking in Nederland is ingeënt;
• te weten hoe goed en hoe veilig het vaccinatieprogramma is. 

Maar, dan de volgende situatie.

Jij staat dan wel met je gegevens in die database, maar dat wil nog niet zeggen dat jouw vaccinatiegegevens daar ook in terechtkomen. Die mogen namelijk alleen worden geregistreerd als jij daar tijdens of voor de vaccinatie toestemming voor hebt gegeven.

Dus, als jij zegt “nee” tijdens je vaccinatie, dan komen jouw vaccinatiegegevens niet in de RIVM database terecht en heeft het RIVM derhalve geen flauw benul of jij nu wel of niet gevaccineerd bent.

Al die dingen die de overheid zegt dat het RIVM doet, kan het in dat geval niet doen, simpelweg omdat ze geen flauw idee heeft wie wel of niet is gevaccineerd.

Natuurlijk zullen er mensen zijn die toestemming geven voor registratie van hun vaccinatiegegevens in hun RIVM dossier, maar er zullen er ook heel veel zijn die dat niet doen. (Hier vind je je rechten en mogelijkheden volgens de website van het RIVM)

Hoe kan het RIVM dan in hemelsnaam berekenen hoeveel mensen zijn gevaccineerd? Hoe kunnen zij ooit vaststellen hoe goed en veilig het vaccinatieprogramma is?

En dan is er ook de optie voor mensen om hun pagina helemaal te laten verwijderen uit de database.

Maar, een verwijderde pagina wil niet zeggen dat degene in kwestie dan ook per definitie niet is gevaccineerd. Je kunt je wel laten vaccineren, geen toestemming geven om dat met het RIVM te delen en vervolgens een verzoek doen om je pagina te verwijderen.

Dus, er zijn twee mogelijkheden.

De eerste is dat die hele RIVM database geen enkele toegevoegde waarde heeft voor het vaccinatieproces omdat nooit of te nimmer is vast te stellen hoeveel mensen nu wel of niet zijn gevaccineerd. Met andere woorden, het is totaal ongeschikt voor het doel zoals dat door de overheid is geformuleerd en dus kan deze worden geschrapt.

De tweede mogelijkheid is dat alles voor wat betreft vaccinatie wel degelijk wordt doorgegeven aan het RIVM, alleen niet zichtbaar is in het publieke gedeelte als jij geen toestemming hebt gegeven om jouw gegevens met het RIVM te delen. Ook in dat geval kan de database worden geschrapt omdat het honderd procent illegaal is.

Waarschijnlijk is het laatste het geval, want zelfs een overheid en RIVM zullen niet zo dom zijn om een complete database op te tuigen als ze er niets mee kunnen.

De vraag is dan ook of wanneer jij gebruikmaakt van je recht om jouw RIVM pagina te laten verwijderen, dit ook daadwerkelijk gebeurt, of alleen voor de show, maar dat in werkelijkheid jouw gegevens daar wel degelijk blijven staan.

Tenslotte zal de overheid op een gegeven moment absoluut willen weten hoeveel procent van de bevolking daadwerkelijk is gevaccineerd. Daar komen ze niet achter via huisartsen en ook niet via de GGD, omdat beiden maar beschikken over een deel van de administratie.

De enige die wel een volledige database heeft is het RIVM, want iedere Nederlander die in de basisadministratie staat, komt automatisch in het RIVM-register terecht.

Dat is dan ook de enige database die de overheid tot haar beschikking heeft om een volledig beeld te halen. En dat kan alleen als ondanks het feit dat jij geen toestemming hebt gegeven,  jouw vaccinatiegegevens daar toch terechtkomen.

Hoe weet de overheid anders hoe is het is gesteld met de vaccinaties in ons land?

Mocht er iets niet kloppen in onze redenering, dan horen wij dat graag via redactie(apenstaart)niburu.co