alleen nog voortplanting met goedkeuring staatHet uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking staat hoog op de agenda van de satansiche Illuminati. 

Er beginnen nu steeds meer aanwijzingen te komen dat ze nu misschien een manier hebben gevonden om dit (voorlopig) onopvallend te doen.
We hebben onlangs een artikel geschreven waarin uitgebreid wordt ingegaan op de reden waarom de satanische krachten in de achtergrond een groot deel van de wereldbevolking willen opruimen.

Om dat doel te bereiken hebben ze natuurlijk meerdere opties en ongetwijfeld zullen de coronavaccinaties daarbij een belangrijke rol spelen.

Veel wetenschappers zijn van menig dat de mRNA coronavaccins die straks de standaard zullen worden, niets meer zijn dan tikkende tijdbommen. Dat het hen mogelijkerwijs net zo zal vergaan als de dieren in eerdere proeven met coronavaccins. Deze stierven allemaal na verloop van tijd op het moment dat zij in aanraking kwamen met de "wilde" ziekteverwekkers waartegen ze theoretisch beschermd zouden moeten zijn.

Daarnaast bestaan er bij andere wetenschappers en artsen grote zorgen omdat ditzelfde experimentele vaccin wel eens voor onvruchtbaarheid kan zorgen. We hebben onlangs een artikel geschreven waarin Dr. Larry Palevsky uitlegt hoe dit het geval kan zijn. Daarin stond onder andere het volgende:

Palevsky zegt dat hij deze informatie heeft uit een onderzoek dat een tijdje geleden werd gepubliceerd waarin de wetenschapper die daar de leiding had grote zorgen uitte over het feit dat er in de voortplantingsorganen eiwitten voorkomen met dezelfde genetische coderingen als die van het spike-eiwit, waardoor de vrees gerechtvaardigd is dat de aangemaakte antilichamen ook deze zullen aanvallen met onvruchtbaarheid tot gevolg.

En dan gaan we nu naar één van de meest enge landen ter wereld van dit moment en dat is ongetwijfeld Duitsland, een land dat tot op heden nog steeds wordt gerund door de niet zo Duitse Angela Merkel.

In dat land is onlangs de zogenaamde noodrem wet goedgekeurd, die net zoals bij ons wordt verkocht als een tijdelijke wet, maar in de praktijk permanent zal blijken te zijn. Een wet waarbij Berlijn de macht naar zich toetrekt en de deelstaten hebben te doen wat de Führer in Berlijn beveelt.

Deelstaten waarbij “besmettingen” tot boven een bepaalde grens zijn gestegen krijgen dan met door Berlijn opgelegde regels te maken zoals de volgende, voor in dit geval Kreise Kleve:

Een ander gevolg van de ‘noodrem-wet’ is dat inwoners van Kreis Kleve vanaf zaterdag nog maar één andere persoon van 14 jaar en ouder morgen ontmoeten, zowel binnen als buiten. Bij een uitvaartdienst mogen maximaal dertig mensen samenkomen.

Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat als de politie het vermoeden heeft dat er mensen uit meerdere huishoudens aanwezig zijn op één en hetzelfde adres dat ze daar simpelweg naar binnen kunnen stormen. Net zoals ze dat deden tijdens het bewind van de vorige Führer.

Kortom, de rechtstaat is bij onze oosterburen totaal verschwunden, maar afgezien daarvan doet er zich nóg een heel enge ontwikkeling voor en die is dat ze het daar nu op de kinderen hebben gemunt.

Er zijn volgens de Duitse arts Bodo Schiffmann verregaande plannen om ervoor te zorgen dat wanneer kinderen deze herfst weer naar school gaan dit alleen mag wanneer ze zijn gevaccineerd.

Hij legt dat uit in de volgende korte video, maar ook dat je in Duitsland straks de situatie kunt krijgen dat je je kind naar school stuurt en deze vervolgens thuiskomt met de mededeling dat het op school een spuitje heeft gekregen.Videolink

In de video spreekt Dr. Schiffmann ook over sterilisatie en wanneer je dit combineert met het fanatisme waarmee ze nu op kinderen jagen, dan kon het doel best zijn dat ze ervoor willen zorgen dat onze kinderen straks geen kinderen meer kunnen krijgen, waardoor de bevolking als vanzelf verdwijnt.

Wie weet gaan ze straks weer speciale fokprogramma’s opzetten om te bepalen wie nog wel kinderen mogen krijgen, net zoals ze dat in die goede oude tijd deden.

De Lebensborn Vereniging (Duits: Lebensborn e.V.) was een van staatswege opgerichte vereniging door Duitsland tijdens het Derde Rijk. De vereniging had tot doel het geboortecijfer te verhogen teneinde een zuiver, arisch ras te scheppen in overeenstemming met nationaalsocialistische rassen- en gezondheidsideologie.

Als je denkt dat dit alles overdreven is, luister dan ook eens naar wat de Duitse arts en politicus Rudolf Henke zegt:

Als ouders weigeren om hun kind te laten vaccineren (tegen corona) dan komt de politie op bezoek en wordt het kind weggehaald. Het wordt dan naar een centrum van de overheid gebracht en daar alsnog gevaccineerd. De jeugd is per slot de toekomst.Videolink