heksenjacht op coronawappiesHet is alsof je een meute bloedhonden loslaat, zo fanatiek is men binnen de mainstream media bezig om andersdenkenden aan te pakken.

Geen middel wordt geschuwd, groepen worden geïnfiltreerd en vervolgens wordt er een verhaal naar buiten gebracht waar de honden geen brood van lusten.Keer op keer waarschuwen wij voor de grote gevaren van groepsvorming. Niet omdat wij er tegen zijn dat mensen zich met een bepaald doel verenigen, maar wel omdat iedere groep per definitie door kwaadwillende figuren wordt geïnfiltreerd en overgenomen.

We hebben nu een dergelijk voorbeeld in de praktijk en dan zie je hoe men in mainstreamland te werk gaat om mensen die de overheidspropaganda niet volgen, te demoniseren en weg te zetten als radicalen.

Het betreft in dit geval een aantal journalisten van het televisieprogramma Pointer die zichzelf zo geweldig vinden om wat ze zouden hebben ontdekt. Wanneer je dan in detail gaat kijken wat voor schokkende dingen ze dan wel niet ontdekt zouden hebben, blijkt het grotendeels uit gebakken lucht te bestaan.

Als die journalisten hetzelfde fanatisme zouden gebruiken om te ontdekken wie er werkelijk achter de nep coronapandemie zit en wat de uiteindelijke doelstellingen zijn, dan zouden ze nog iets nuttigs doen om de mensheid te redden.

Maar, dat zit er niet in. Wat er wel in zit is dat ze een groep mensen infiltreren die op hun manier bezig zijn met wat de journalisten van Pointer niet doen en dat is proberen mensen te waarschuwen voor de nep coronapandemie en de mogelijke gevolgen.

Dit is een groep die vooral actief is/was op Telegram en waar men elkaar van informatie voorziet en probeert dit met zoveel mogelijk mensen te delen. 

De groep bestaat of beter gezegd bestond volgens Pointer uit zo’n 800 leden, die zij een trollenleger noemen.

Maar, wat maakt dit “trollenleger” dan zo gevaarlijk?

Een Nederlandse groep van coronasceptische actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd onjuiste en misleidende informatie over covid-19 verspreid.

Wow, dat is niet mis, wat een criminelen. Moet je je voorstellen: Er zijn gewoon mensen die elkaar voorzien van informatie en die dit delen. Dat is ongehoord volgens Pointer, want alles wat niet uit Den Haag komt is onjuiste en misleidende informatie.

De groep die de naam het Digitale Leger droeg zou volgens Pointer gebruik hebben gemaakt van nepaccounts om zo “waarheidsbommen” rond te strooien.

We weten natuurlijk dat de waarheid gevaarlijk is voor de krachten achter de schermen en een waarheidsbom zal dan helemaal voor veel schade zorgen.

Wanneer je het verhaal leest is het letterlijk een hoop gezwam over niets. Ongeveer het enige concrete waar ze dan mee komen over wat hun “undercover operatie” heeft opgeleverd, is dat er een aantal leden van de groep plannen had om bij het huis van Diederik Gomers koffie te gaan drinken.

Maar zelfs dat gebeurt niet, want verder dan dat wat mensen binnen de groep dat van plan zijn komt het klaarblijkelijk niet. Dus, er is helemaal niets gebeurd, niemand heeft een strafbaar feit begaan en toch wordt dit “nieuws” door alle media in koor naar buiten gebracht alsof ze een grote terroristische groepering hebben ontmaskerd.

De enige die hier stafbare feiten begaat is Pointer zelf. Ze misleiden mensen, doen zich voor als iemand anders en proberen dan vervolgens als hun “undercover operatie” (op kosten van de Nederlandse burger) totaal niets oplevert om andere mensen te belasteren en zwart te maken.

Dan hebben ze wat vage verhaaltjes over de mensen die hierachter zouden zitten en so what? Wat hebben die mensen Pointer misdaan, behalve dat ze pogingen hebben ondernomen om de waarheid zoals zij die zagen te verspreiden? Zij hebben in ieder geval zelf nagedacht en ook dingen uitgezocht, iets wat je nu niet bepaald kunt zeggen van de journalisten van Pointer.

Het enige dat Pointer doet is mensen framen op basis van allerlei veronderstellingen. Zo moet één of andere wetenschapper uit Groningen gaan duiden wat hier aan de hand is. Dit is werkelijk niet te filmen en al helemaal niet als je ziet waar deze mee komt.

Hoewel bovenstaande plannen niet concreet zijn en geen strafbare uitspraken bevatten, maakt desinformatie- en radicalisatie-onderzoeker Bharath Ganesh (Rijksuniversiteit Groningen) zich ernstige zorgen over gecoördineerde trollenlegers zoals Het Digitale Leger. "Zodra je covid-desinformatie verspreidt, en iemand neemt het vaccin niet vanwege deze onjuiste informatie, dan kan dat gewoon leiden tot serieuze klachten of zelfs overlijden."

Dat er ondertussen alleen al in Europa meer dan 10.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de coronavaccinaties wordt door deze Ganesh uiteraard verzwegen. Want in Den Haag zegt men dat vaccins veilig zijn en levens redden.

Het Digitale Leger schijnt op een gegeven moment toch in de gaten te hebben dat ze zijn geïnfiltreerd en wanneer de Pointer mensen een beetje te nadrukkelijk vragen naar de details van een ludieke actie die ze klaarblijkelijk hebben gepland, geven ze geen exacte informatie meer door aan Pointer.

Volgens Ganesh is dit bewijs van schuld en hoogst verdacht:

De plannen die Erwin tijdens het telefoongesprek met Pointer voert gaan volgens Ganesh zelfs nog een stap verder. Demonstreren en oproepen tot het aftreden van een politicus valt allemaal binnen de grondrechten die wij als Nederlander hebben. "Maar als iemand niet aan de telefoon wil vertellen wat de plannen van jouw actiegroep zijn, dan moeten er toch wel alarmbellen gaan rinkelen", concludeert Ganesh. "Dat vind ik echt beangstigend, omdat het erop lijkt dat zij hun zorgen niet op een democratische manier willen uiten."

Dit is het soort bagger die wordt gemaakt met ons belastinggeld. Wij betalen voor die journalisten van Pointer en in ruil daarvoor krijgen we dat mensen die zelf op zoek gaan naar de waarheid omdat ze weten dat overheden hen permanent voorliegen, worden zwart gemaakt en uiteraard worden uitgemaakt voor radicalen.

De mensen van het Digitale Leger hebben geen enkele wet overtreden en toch worden ze door Pointer weggezet als een groep geradicaliseerde terroristen.

Thuiszitten door corona en het grote aanbod aan chatgroepen zijn volgens Van der Noordaa een 'zwaar explosief mengsel': mensen die al gevoelig zijn voor desinformatie, kunnen zich binnen de kortste keren aansluiten bij zo’n trollengroep. "Mensen kunnen dan zodanig radicaliseren dat ze op een gegeven moment dit soort huis-tuin-en-keuken-terroristen gaan worden."

Als er iets strafbaars is aan dit hele voorval, dan is het wel de manier waarop Pointer meent mensen die een eigen mening hebben weg te zetten als huis-tuin-en-keuken-terroristen, levensgevaarlijke ook nog. Dat noemt zich christelijk!