Het einde van Nederland komt nu echt in zicht

Sjoerdsma verkwanselt Nederland aan de EUHeel lang zijn we toch een zelfstandig land geweest dat in het verleden zelfs uitgroeide tot één van de machtigste ter wereld. 

Nu zijn we gedegradeerd tot een provincie van de EU Nazistaat en het is uiteraard D666 die het laatste zetje geeft tot het einde van de Nederlandse soevereiniteit.In vroegere tijden was landverraad één van de ergste misdaden die je kon plegen en deed je dit toch en werd je betrapt dan werd je zonder pardon tegen de muur gezet en kreeg je de kogel.

Want landverraders is het laagste soort mensen. Mensen die heulen met buitenlandse entiteiten om het eigen land over te laten nemen, te infiltreren of op andere manieren te corrumperen.

Tegenwoordig lopen landverraders rond in mooie pakken en kunnen ongestoord hun gang gaan totdat er niets meer over is van het originele land.

Een dergelijke landverrader is D666 politicus Sjoerd Sjoerdsma.

Op dit moment is er nog een mogelijkheid dat EU landen bepaalde zaken kunnen blokkeren waar ze het niet mee eens zijn, omdat ieder land een vetorecht heeft. Dit is natuurlijk ontzettend irritant en een doorn in het oog van de Illuminati mafia van Klaus Schwab en consorten.

Want dit betekent in de praktijk dat zij hun wil niet kunnen doordrijven zoals ze dat zo graag willen op Europees niveau. In Nederland kunnen ze dat straks wel als de nieuwe regering onder leiding van WEF personeelslid Mark Rutte eenmaal is geïnstalleerd.

mark rutte, halve zool

Hoe Klaus Schwab in Nederland iedere wet kan laten invoeren die hij wil met slechts een paar mensen op de loonlijst wordt uitgebreid uitgelegd in dit eerdere artikel.

Helaas gaat diezelfde formule op dit moment niet op, vanwege het bestaande vetorecht dat EU landen afzonderlijk hebben.

Echter, dankzij een aangenomen motie van D666 politicus Sjoerdsma is het begin van het einde van het vetorecht ingezet.

Tweede Kamerlid voor D66 Sjoerd Wiemer Sjoerdsma is enorm blij. De rest van de Tweede Kamer heeft namelijk zijn voorstel aangenomen om het kabinet op te roepen “niet langer in de weg [te gaan] liggen bij fundamentele hervormingen van Europa.” In gewone mensentaal betekent dit: Nederland laat een meerderheid van de EU voortaan bepalen wat er gebeurt. Weg met het veto, dat gebruikt kon worden om onze eigen belangen te beschermen. We leveren ons dankzij Sjoerdsma dus met huid en haar uit aan de EU.

“Voorstel aangenomen! Nederland gaat niet langer in de weg liggen bij fundamentele hervormingen van Europa,” schrijft D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heel blij op Twitter. “Of het nu om klimaat, migratie, veiligheid of mensenrechten gaat: dit is nodig. Deze open en realistische houding past bij Nederland.”

Deze aangenomen motie betekent niet direct het afschaffen van het vetorecht, maar wel de opmaat om dat wel voor elkaar te krijgen.

Hier is de tekst van de aangenomen motie:

"overwegende dat de Conferentie over de Toekomst van Europa van start is gegaan; constaterende dat burgerconsultaties een centrale rol spelen bij de conferentie; overwegende dat een constructieve discussie over de toekomst van Europa niet gebaat is bij het bij voorbaat vastleggen van de uitkomst van de conferentie; verzoekt het kabinet, niet bij voorbaat verdragswijzigingen uit te sluiten als deze de belangen van Nederland en de Europese Unie behartigen."

Het klinkt allemaal vrij onschuldig, maar dat is het zeker niet:

Op voorhand geen verdragswijzigingen uitsluiten dus. Dat zou je natuurlijk uit kunnen leggen als een compleet neutrale ontvankelijkheid voor welke richting de EU zich ook op ontwikkelt. Echter, dit is dezelfde Sjoerdsma van D66 die op 15 april nog een motie indiende voor het AFSCHAFFEN van het veto-recht voor EU-lidstaten, precies zoals de Duitsers dat nu ook hardop willen.

Die motie werd op 15 april verworpen, en de vandaag aangenomen motie is heus wel uit te leggen als een milder, minder specifiek opstapje naar het uiteindelijk alsnog afschaffen van datzelfde veto-recht. Immers, dat is ook een verdragswijziging die we blijkens de stemming van vandaag niet meer "bij voorbaat uit sluiten".

Het is zoals gewoonlijk een geniepige manier om er toch door te krijgen wat eerder werd geweigerd door het parlement. Want, als het vetorecht straks weg is en het is een kwestie van besluit bij meerderheid van het Europese parlement, dan heeft de Schwab mafia precies wat ze willen.

Zoals we al in 2018 schreven heeft collega George Soros al een derde van het EU parlement in de zak.

Op deze Soros lijst staan 226 Europarlementariërs van allerlei mogelijke partijen met onder andere namen zoals Guy Verhofstad en Martin Schulz. Als je bedenkt dat het totale Europese Parlement bestaat uit 751 leden, dan betekent dat, dat het Soros personeel een derde van het totale parlement in handen heeft.

Ook hier kunnen ze precies dezelfde strategie uitvoeren zoals ze dat met Nederland doen. Zorg dat de leiders van de partijen in het Europese parlement op de loonlijst van het WEF komen voor zover ze daar al niet op staan en je kunt dit parlement iedere wet laten aannemen die jij wilt.

En wanneer dat akelige vetorecht eenmaal is verdwenen, dan kunnen ze tenminste opschieten met de Great Reset.

Dit alles met dank aan Sjoerdsma, de man die als een laffe landverrader uiteindelijk de geschiedenisboeken zal ingaan.

Overigens laat partijgenoot Sophie in't Veld er ook geen enkele twijfel over bestaan dat het over en sluiten is met onze soevereiniteit. Zij noemt landverraad en verkwanselen van onze zelfstanigheid: "het opheffen van nationale barrières" en steekt de loftrompet over het Europese Herstelfonds, waarvan wij onlangs hebben aangetoond dat dit een bewust plan is om de soevereiniteit van Europese lidstaten onderuit te halen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl