nederlandse overheid naait burgers met corona pandemieAlles wat er met ons is gebeurd het afgelopen anderhalf jaar heeft alleen kunnen zo gekund door weer eens een smerige truc van de overheid.

Het begin van de truc voert terug naar januari 2020, voordat er überhaupt sprake was van een virus in ons land.De basis waarop de overheid alle coronamaatregelen kan nemen en het volk richting vaccinatiespuit pushen heeft te maken met het feit dat in ons land op dit moment de ziekte covid-19, officieel veroorzaakt door het coronavirus SARS-Cov-2, is ingedeeld in de groep A ziektes.

De verschillende groepen A en B zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid. In Groep A bevinden zich de heel gevaarlijke infectieziektes en wanneer een ziekte eenmaal in die groep is ingedeeld, dan geeft dit de overheid grote bevoegdheden, zoals de volgende:

Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening.

Op dit moment bevindt covid-19 zich in de groep A en de Pest (Zwarte Dood) in de veel minder strenge groep B. Dit, om een indicatie te geven hoe gevaarlijk covid-19 dan wel niet moet zijn.

Voor onze overheid is het feit dat covid-19 is ingedeeld in groep A de basis van ALLES. Het is de basis voor de zeer strenge coronamaatregelen met daaruit voortvloeiende strenge coronawetten en vooral, de basis van het op hele grote schaal vaccineren van de bevolking onder een noodtoelating van de EMA.

Omdat covid-19 zich in groep A bevindt en dus een heel gevaarlijke ziekte moet zijn, vindt men het geoorloofd om een experimenteel vaccin bij mensen in te spuiten, daarmee talloze mensen direct te vermoorden of te verminken en zij die niet onmiddellijk sterven lopen de kans volgens diverse experts dat ze niet erg lang zullen leven.

Alles valt of staat dus met het feit dat covid-19 is ingedeeld in de groep levensbedreigende ziektes, waardoor de maatregelen wettelijk gerechtvaardigd zijn.

Nu kan de Minister van Gezondheid besluiten om een nieuwe ziekte toe te voegen aan de A lijst, maar daarna moet hij wel een aantal dingen doen.

Om namelijk geclassificeerd te kunnen worden als een A ziekte moet er volgens Artikel 20 lid 4 van de Wet publieke gezondheid het volgende gebeuren.

Na het tot stand komen van een krachtens het eerste of tweede lid vastgestelde regeling wordt binnen acht weken een voorstel van wet tot incorporatie van die regeling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of door een der Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt de regeling onverwijld ingetrokken.

Met andere woorden, er moet een wetsvoorstel worden ingediend waarbij het parlement dan kan besluiten of covid-19 definitief wel of niet een A ziekte wordt.

Nu timmert FvD Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren flink aan de weg en wil hij Minister Hugo de Jonge vervolgen voor een ambtsmisdrijf. Bij de letter van de wet is er geen ambtsmisdrijf gepleegd (verderop wordt dat uitgelegd), maar het wetsvoorstel is simpelweg nog nooit behandeld in het parlement.

Laat dat even inzinken, er is nog nooit over het wetsvoorstel gedebatteerd of gestemd.

En dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder in een land waar men heeft laten zien dat men er in slaagt om binnen een week een wetsvoorstel in te dienen en aan te nemen. Dit hebben we eind vorig jaar meegemaakt toen een rechter in eerste instantie de avondklok dreigde te verbieden.

Als de kippen was de overheid erbij om het mankement wettelijk te repareren, met dank aan Viruswaanzin, waardoor wij als echte gedetineerden ’s avonds om 9 uur achter slot en grendel gingen.

Het kan dus razendsnel en ook die wet werd erdoor gejast op basis van het feit dat covid-19 nog steeds staat geclassificeerd als een levensgevaarlijke ziekte. Dit, ondanks dat overtuigend is gebleken dat covid-19 op basis van werkelijke cijfers (die in de media zwaar kunstmatig worden opgeblazen) niet thuishoort op de A lijst en dat daardoor de maatregelen niet gerechtvaardigd zijn en zeker niet de massale vaccinatiedwang met een experimenteel vaccin.

overlevingspercentage covid-19, cijfers cdc

En zo krijgen we nu de situatie dat Van Meijeren al zijn pijlen richt op Hugo de Jonge.

Wat hier is gebeurd, is volgens Van Meijeren in strijd met het recht. “Je kunt zelfs de vraag opwerpen in hoeverre we nog in een rechtsstaat leven. Doordat minister Hugo de Jonge hier een wettelijke verplichting, een wettelijke opdracht, niet heeft uitgevoerd, is zelfs sprake van een ambtsmisdrijf. Wat ik in ieder geval een hele logische vraag zou vinden: zou de minister hier niet voor vervolgd moeten worden?”

Het meest belangrijke en daar bovenop ook de grootste crimineel blijven in bovenstaand verhaal volledig buiten schot.

Dan moet je je toch weer afvragen waarom men/hij dit heel belangrijke element “over het hoofd ziet”. Is het werkelijk knulligheid of is het een bewuste afleiding van waar het echt om gaat.

We gaan terug naar eind januari 2020. Op dat moment is er in ons land geen sprake van covid-19 besmettingen en zijn er alleen grote paniekverhalen in de media over Chinezen die te maken schijnen te hebben met een nieuw gevaarlijk virus.

Er is op dat moment helemaal niemand die iets met zekerheid weet. Men heeft in diezelfde januari maand wat materiaal bij een aantal zieke mensen afgenomen en dit tot een nieuw virus gebombardeerd, maar iedere wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt volledig.

Het enige werkelijke feit is dat de mensen in China behoorlijk last hebben van een soort griep zoals dat ieder jaar wel gebeurt en dat dit enorm wordt opgeblazen door de media.

Echter, dat is het moment dat de toenmalige Minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins op 28 januari 2020 een brief stuurt naar de Tweede Kamer.

Daar schrijft Bruins dat hij overleg heeft gevoerd met een aantal partijen.

Gisteren heb ik u geïnformeerd over de uitbraak van het nieuwe coronavirus, 2019-nCoV, in de stad Wuhan in China en de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT). Bij deze informeer ik u over het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO) van heden.

Op basis daarvan heeft hij het besluit genomen om van covid-19 een A ziekte te maken, waarvan hij verder stelt: “in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad.”

Dan vraag je je af op welke medische basis deze Minister dat besluit in gevoelen met de ministerraad en overleg met OMT en BAO kan hebben genomen? De Minister kan dat besluit niet op een medische grondslag hebben genomen omdat niemand op dat moment wist waar we mee te maken hadden en de ziekte zelfs helemaal niet voorkwam in ons land.

Echter, in zijn brief en toelichting komt op een gegeven moment de ware reden naar buiten:

De Wet publieke gezondheid is het wettelijke instrument voor de bestrijding van infectieziekten. De aanmerking als behorende tot groep A van het novel coronavirus (2019-nCoV) is nodig om een aantal wettelijke mechanismen in werking te krijgen.

Het staat er letterlijk. De overheid wil allerlei maatregelen uitvoeren (coronamaatregelen) waar ze geen enkele wettelijke basis voor hebben en om dat toch te kunnen doen besluit Bruins om van covid-19 een A ziekte te maken, zodat ze dan wél die maatregelen kunnen uitvoeren. Dit alles zonder enige medische onderbouwing. Alleen gebaseerd op wilde Indianenverhalen in de media.

Op basis van het feit dat Bruins covid-19 op die A lijst heeft geplaatst had de overheid de middelen om een terreurcampagne richting bevolking op te starten. Had de overheid met in haar kielzog de corrupte propaganda mainstream media de middelen om het volk doodsangst aan te jagen.

Op basis daarvan begon de overheid een jaar later met een massale vaccinatiecampagne tegen een nog steeds niet bewezen virus met een levensgevaarlijk experimenteel vaccin.

Vervolgens dient Bruins (niet De Jonge zoals Meijering stelt) op 20 februari 2020, een maand nadat hij bovengenoemd besluit heeft genomen, het wetsvoorstel in dat nodig is voor het parlement om te kunnen besluiten of het wel of niet gerechtvaardigd is dat covid-19 op de lijst van levensgevaarlijke infectieziektes thuishoort. Hiermee heeft Bruins aan zijn wettelijke plicht voldaan om binnen 8 weken zo'n voorstel in te dienen en is gehandeld volgens de letter van de wet.

Een maand later, als de klus is geklaard, stort de man in, goed getimed en voor iedereen goed zichtbaar (in de tweede kamer), en verdwijnt van het toneel:

In maart vorig jaar trad Bruins af als minister, nadat hij in een coronadebat in de Tweede Kamer onwel was geworden.

Maar, Bruins heeft gedaan wat hij moest doen en wordt daarvoor ruimschoots beloond:

Met ingang van 28 september 2020 werd Bruins benoemd tot algemeen directeur (ad interim) van HTM. Sinds 1 januari 2021 is Bruins commissaris bij Intravacc.

Per 1 januari 2021 is Intravacc een zogenoemde beleidsdeelneming, met de Staat als enige aandeelhouder. Daarvoor opereerde Intravacc als afzonderlijke entiteit onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid. Door het op deze manier op afstand te plaatsen, blijven de publieke belangen geborgd. Daar werd door het ministerie extra naar gekeken vanwege de coronapandemie.

Even een klein stukje uit een eerder artikel op deze website over Intravacc:

In een Kamerverslag van juni 2018 dat gaat over de privatisering van Intravacc staat onder andere het volgende te lezen.

Tot slot levert Intravacc een bijdrage aan de wereldwijde toegankelijkheid van effectieve en veilige vaccins voor de bevolking in ontwikkelingslanden. Intravacc voert hiertoe onder andere opdrachten uit voor de WHO en voor de Bill & Melinda Gates Foundation. Na de privatisering kunnen deze samenwerkingen gewoon doorgaan.

Inmiddels leven we april 2020 en Intravacc is nog steeds niet geprivatiseerd, sterker nog, afgelopen vrijdag kwam het bericht dat de hele privatisering van Intravacc is afgeblazen.

Bruno Bruins, de man die zonder enige medische onderbouwing covid-19 op de gevaarlijke A lijst zet van infectieziektes, waardoor Nederland siddert en zucht onder de coronamaatregelen en vervolgens wordt platgespoten met een experimenteel vaccin, gaat samenwerken of beter gezegd, werken voor Bill Gates.

Bruno Bruins, de man die het mogelijk heeft gemaakt dat we het ergste moeten vrezen voor de kinderen in dit land.


Maar, wat is er dan gebeurd met dat wetsvoorstel dat door Bruins binnen de geldende termijn van 8 weken is ingediend op 20 februari 2020?

Het wetsvoorstel waarover de Eerste en Tweede Kamer hadden moeten discussiëren en besluiten of hetgeen Bruins heeft gedaan gerechtvaardigd was?

Het antwoord is simpel: Er is helemaal niets mee gedaan. Het ligt er nog steeds en als je kijkt naar “de activiteitenlijst” dan is dat een schoffering van het volk en wat ons betreft ronduit misdadig en riekt het naar samenzwering.

Op 11 maart 2020 is er een procedurevergadering, er gebeurt niets.

Op 9 september 2020 is er een procedurevergadering, er gebeurt niets.

Op 27 januari 2021 is er een extra procedurevergadering, er gebeurt niets.

Op 9 juni 2021 is er een procedurevergadering, er gebeurt niets.

Tussen al die data worden wat documenten heen en weer geschoven, wat agenda’s gemaakt, maar er gebeurt totaal niets.

Zolang dit spel doorgaat, kunnen ze doorgaan met alle coronamaatregelen, kunnen ze doorgaan met het platspuiten van de bevolking en kunnen ze zich voorbereiden op de geplande "mutanten" deze herfst.

Als je dit vergelijkt met de enorme snelheid waarmee ze een wetswijzing konden doorvoeren toen het hen goed uitkwam, dan weet je dat je hier met keiharde criminelen te maken hebt, die alles in het werk zullen stellen om te belemmeren dat het volk via het parlement de kans heeft iets wel of niet te accepteren.

Dat hele parlement is gemanipuleerd en slaat nog geen deuk in een pakje boter; een wassenneus om de schijn van democratie te wekken. Dat wordt hier wel weer heel pijnlijk duidelijk. Kamerleden weten maar al te goed dat je mee moet doen met de Haagse criminele spelletjes omdat je anders ge-Omtzigt wordt.

Ze zullen nu wachten totdat ze de komende “levensgevaarlijke herfst/winter variant” hebben bedacht en de ziekenhuizen weer vol liggen met de grieppatiënten zoals dat ieder jaar gebeurt, om dan snel die wetswijziging erdoor te drukken.

Deel dit artikel en dan vooral ook onder de publicaties waarin wordt herhaald dat Hugo de Jonge een ambtsmisdrijf zou hebben gepleegd. Dat is zoals bovenstaande aantoont in dit specifieke geval dus niet zo. Hij spookt genoeg dingen uit die niet in het belang zijn van het volk maar helaas is dit niet op zijn conto bij te schrijven. En zo worden we genaaid en ontspringen ze daar in Den Haag keer op de keer de dans. Hoe lang nog?