Mensen worden nu al kotsmisselijk van Schwab 1

Schwab I, zum kotzenNadat we een aantal weken een show hebben gehad om de burger het gevoel van echte formatie pogingen te geven, begint kabinet Schwab 1 nu wel degelijk vorm te krijgen.

Dit wordt een kabinet zoals nooit tevoren, met een openlijke minachting voor het volk, waar nu echt alleen het belang van de grotere agenda telt. 

Wij leven niet in een democratie zoals veel mensen nog steeds denken. In een democratie bepaalt het volk wat er gebeurt en niet een kleine satanische sekte zoals nu gebeurt.

Die satanische sekte noemen we de Illuminati mafia en een belangrijk onderdeel daarvan wordt gevormd door het World Economic Forum (WEF), onder leiding van de allesbehalve Duitse Klaus Schwab.

Zoals we in een eerder artikel hebben uitgelegd hoeft het WEF slechts enkele partijleiders op haar loonlijst te plaatsen om ons land te kunnen besturen.

Dat hebben ze en dus is het komende kabinet geen Rutte 4 zoals de media ons wil doen geloven, maar Schwab I, simpelweg omdat het WEF bepaalt wat er gebeurt en niet de burger.

De twee belangrijkste WEF-medewerkers in ons land zijn Rutte en Kaag. Deze twee zullen dan ook de kern vormen, aangevuld met nog wat andere WEF-medewerkers en een aantal anderen om het niet al te veel te laten opvallen.

Als je dan ook het volgende filmpje ziet, word je acuut misselijk (Zum kotsen zoals Baudet zei in een tweet waar hij deze video plaatste). Of ze nu dronken zijn of niet (dronken mensen spreken de waarheid), de minachting voor het plebs straalt ervan af en ze weten gewoon dat ze de komende vier jaar de laatste nagels in de doodskist van de burger kunnen jagen.

Wekenlang hebben ze het publiek “in spanning gehouden” met stompzinnig geklets en een Kaag die “hard to get” speelde. Natuurlijk wisten ze van tevoren dat dit de uitkomst zou zijn.Deze twee vormen de kern van het WEF-team dat in ons land volop gebruik zal maken van de twee werktuigen die hen ter beschikking staan om van de eens vrije burgers van dit land slaven te maken.

Het eerste instrument dat hen ter beschikking staat is de nep coronapandemie en alle mogelijkheden die dat hen geeft om vrijheden bij burgers weg te halen en het onlangs gelanceerde Social Credit Systeem (SCS) verder te perfectioneren.

De volgende stap die voor wat dit betreft op het programma staat is het vaccineren van de jeugd en daarna komen de weigeraars aan de beurt, want om het 24/7 controlgrid goed te kunnen laten werken moet wel iedereen aangesloten zijn.

Het tweede middel dat hen ter beschikking staat is zo mogelijk nog machtiger en dat is de door de Club van Rome bedachte klimaat hoax. Het plan dat ze in de jaren zestig hebben bedacht en waarover we uitgebreid hebben geschreven.

Het is uiteraard ook hier weer de klassieke problem-reaction-solution tactiek die is gevolgd. Men creëert zelf het probleem, vervolgens wordt het publiek bang en schreeuwt om een oplossing en die oplossing is precies wat men altijd al voor ogen had.

En dat wordt dan ook helemaal duidelijk uit de volgende tweet van Charles Michel.


Men viert het feit dat de Nazistaat Europa haar eerste klimaatwet heeft:

Na het Europees Parlement heeft nu ook de Raad de allereerste Europese klimaatwet goedgekeurd. Daarmee is de doelstelling om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken in wetgeving verankerd.

Ook is de Europese Unie het nu aan zichzelf verplicht om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen in vergelijking met het referentiejaar 1990. Zoals bekend had het parlement tijdens de onderhandelingen met de lidstaten ingezet op een reductie met 60%, maar zover wilde de Europese Raad niet gaan.

De meeste burgers in dit land hebben geen enkel besef wat dit alles voor hen gaat betekenen de komende jaren. De twee gluiperds in de video hierboven weten dat precies.

We hebben in een recent artikel laten zien hoe ze van Nederland een megastad, een reservaat oftewel een Hunger Games district gaan maken en hoe daarom boeren moeten verdwijnen uit het hart van Nederland en de Gelderse Vallei.

Natuurlijk zijn de betreffende boeren woedend:

Boeren in het Groene Hart en de Gelderse Vallei reageren verontwaardigd op een rapport dat voorstelt fors te snijden in de veehouderij in deze gebieden. ’Het gaat hier om duizenden boerengezinnen die echt iets willen doen, maar die ook een bestaansrecht willen hebben.’

Schwab I gaat Nederland slopen op allerlei mogelijke manieren. Tegen de tijd dat bovenstaande twee griezels zijn verdwenen, zal je nog weinig herkennen in het land dat ooit Nederland was.

En bij al die snode plannen hoort natuurlijk permanente spionage van burgers.

In april van dit jaar kwam het volgende naar buiten:

De Tweede Kamer wil opheldering over de werkwijze van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die heeft volgens NRC jarenlang privacygevoelige informatie over burgers verzameld en gedeeld. Ook volgden medewerkers met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en activisten.

De krant meldt dit op basis van eigen onderzoek. Anders dan bijvoorbeeld de politie en de geheime dienst, is de coördinator niet bevoegd om personen uitvoerig in de gaten te houden, stelt NRC. In een reactie zegt de NCTV dat de manier waarop de gevoelige informatie wordt verwerkt, niet in strijd is met de wet. Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de NCTV, erkent tegenover de krant wel dat de "juridische grondslag moet worden verbeterd".

De Kamer heeft het dan fantastisch gedaan, want nu ligt er een geniepig nieuw wetsvoorstel klaar dat diezelfde NCTV niet aanpakt, maar waarbij de illegale praktijken gewoon legaal gemaakt worden.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid lanceerde afgelopen week een controversiële en ingrijpend wetsvoorstel en lijkt dit gehaast en in alle stilte erdoorheen te proberen te rommelen. Dat is een schoffering van de tegenmacht, waar Den Haag de afgelopen maanden juist zo vol van was. Amnesty International, Bits of Freedom, Open State Foundation, Vrijschrift en Waag brengen daarom gezamenlijk vandaag onderstaand statement naar buiten.

Omdat ze het toch enigszins moeten verkopen aan het grote publiek komt Pieter-Jaap Aalbersberg als hoofd van die club weer prominent in beeld met een lang verhaal over cybercriminaliteit en ransom software.

Voor het eerst waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat gijzelsoftware een bedreiging kan vormen voor de nationale veiligheid. Als cybercriminelen er in slagen computers van bijvoorbeeld de Rijksoverheid, waterzuivering of energieleverancier te infecteren, zijn zij in staat de maatschappij te ontwrichten.

De argeloze lezer ziet alleen het woord "ontwrichten" en vindt het een prima idee om de bevoegdheden van de NCTV verder uit te breiden. Want zij waken tenslotte over onze veiligheid en we zitten niet te wachten op een ontwrichte maatschappij.

Ze doen dit soort dingen, simpelweg omdat ze het kunnen en omdat ze nu op een punt zijn aangekomen dat ze zonder problemen hun totale minachting voor het volk ongegeneerd kunnen tonen.

We leven in een eng land, met meer dan enge leiders die werken voor een nog veel engere man die deel uitmaakt van een heel enge mondiale sekte.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl