het nederlandse parlement veraadt bevolkingIn een democratie zou het parlement de spreekbuis moeten zijn voor de burgers van het land.

Dit is het niet, omdat het is gekaapt door een buitenlandse mogendheid en is daarmee een bedreiging geworden voor diezelfde burger.  
We hebben al eerder een artikel geschreven waarin duidelijk werd gemaakt dat Klaus Schwab, de niet zo Duitse baas van het World Economic Forum, in feite ons parlement controleert.

Vanwege de enorme belangen die op het spel staan is het wellicht verstandig om daar wat dieper op in te gaan, want het parlement zal uiteindelijk besluiten of wij slaven worden of relatief vrije mensen blijven.

De Tweede Kamer telt in totaal 150 leden. Deze 150 mensen vertegenwoordigen als het ware het volk omdat niet iedereen in de Tweede Kamer past en het dan één grote schreeuwende puinhoop zou worden.

Tot zover klinkt het nog wel aardig logisch. Maar, daarna begint het totaal onlogisch te worden en dat heeft alles te maken met politieke partijen. Een politieke partij is het meest onlogische wat je kunt bedenken, want een bepaalde partij wordt geacht de gevoelens en denkwijze van een deel van het volk te vertegenwoordigen. Dat is iets dat ten enenmale onmogelijk is.

Zo heb je bijvoorbeeld een partij die tegen abortus is, maar wel voorstander van vaccineren en rekeningrijden. Als jij vóór rekening rijden bent en ook vaccineren en abortus, dan stem je misschien toch op die partij omdat die toch twee van de drie dingen die jij wilt, voorstaat.

Kortom, je zult nooit een partij vinden die voor de volle honderd procent zo denkt als jij doet over dingen. Waarschijnlijk zou je uit de 150 Kamerleden wel iemand vinden die ongeveer hetzelfde denkt als jij, maar daar heb je niet zoveel aan, want je zit opgescheept met de partij.

Daarnaast kom je eigenlijk nooit te weten wat die Kamerleden nu wel of niet precies willen, want ze hebben zich te houden aan de lijn van de partij. Als er bijvoorbeeld gestemd moet worden over een bepaald wetsvoorstel, dan hoort ieder Kamerlid dat naar eer en geweten te doen, maar in de praktijk gebeurt dit niet.

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Bij het stemmen velt iedere volksvertegenwoordiger op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel. Wel bepalen fracties als regel een lijn over de vraag of zij voor of tegen stemmen. Dat heet fractiediscipline.

Daarom zie je als resultaat van het stemmen over een bepaald wetsvoorstel nooit hoe Kamerleden individueel hebben gestemd, maar zie je altijd dit.

stemmen tweede kamer

Wat je dan ook ziet is hoe het CDA heeft gestemd, of de PVV. Alsof het individue zijn die een stem hebben uitgebracht.

Omdat je politieke partijen hebt, heb je dan ook geen 150 volksvertegenwoordigers die over een wetsvoorstel stemmen, maar politieke partijen die stemmen en dat zijn er volgens het bovenstaande plaatje 16, waarvan een aantal zo klein zijn dat ze nauwelijks meetellen.

In de praktijk heb je dan ook niet meer dan 10 stemmen die tellen. Als jij dan 6 van die stemmen onder controle hebt, dan kan je ieder wetsvoorstel wat je wilt, hetzij aannemen of verwerpen.

We praten dan ook niet meer over een democratie, maar over kartelvorming. Je hebt een x aantal partijen die samen de dienst uitmaken en de rest doet er helemaal niet toe.

Wat er gebeurt op het moment dat een Kamerlid voor zichzelf gaat denken en beslissen hebben we gezien in het geval van Omzigt "functie elders". Alles zal in het werk worden gesteld om een dergelijk iemand voorgoed uit te schakelen, want hij vormt een bedreiging voor het kartel.

Vanwege die kartelvorming weet je ook dat bepaalde partijen nooit of te nimmer zullen regeren. Een Geert Wilders kan nog 20 jaar in de Kamer zitten en stemmen trekken met de PVV. Maar, vanwege de kartelvorming zijn de ontevreden mensen die op de PVV hebben gestemd voor altijd uitgeschakeld. En dat is de grote verdienste van Zionist in hart en nieren, Geert Wilders.

Partijen zoals de PVV en FvD spelen daarom een hele nuttige rol voor het establisment omdat zij er toch iedere keer weer in slagen om veel ontevreden stemmers te trekken, maar nooit genoeg om echt een verschil te kunnen maken, aangezien het gros van de mensen blijft stemmen op de grote partijen dankzij de voordurenden propaganda van de media.

En zo hebben we zoals we onlangs schreven een circus, waar een man als Klaus Schwab als dompteur met zijn zweep klapt en bepaalt welke wetten er in ons land zullen worden aangenomen. 

Nederlandse politici in dienst van het world economic forum, wef


Waarmee we dan de situatie hebben dat de leiders van de belangrijkste Nederlandse politieke partijen op de loonlijst staan van het WEF. Deze landverraders hebben het belang van de burgers die op hen hebben gestemd verkwanseld aan het WEF waarmee ons parlement in handen is gekomen van een buitenlandse mogendheid.

Bovenstaande is ontzettend belangrijk in het kader van hetgeen er gaat komen. Je kunt er vergif op innemen dat er vroeg of laat een situatie zal ontstaan waarbij ook in ons land de gentherapie die ze verkopen als vaccinaties, verplicht worden.

Zoals de zaken er nu voor staan is dit een fluitje van een cent voor Schwab en zijn medewerkers. Iemand komt met een wetsvoorstel waarin staat dat omdat het coronavirus (dankzij FvD) op de A lijst staat het daardoor gerechtvaardigd is dat de overheid kan beschikken over de lichamen van de onderdanen om er zodoende voor te zorgen dat dit gevaarlijke virus onder controle blijft.

De overheid zal daar heel gedegen mee omgaan, maar helaas houdt dat wel in dat iedereen boven een bepaalde leeftijd verplicht gevaccineerd moet worden.

Er zal een hoop kabaal volgen, protesten op straat en hele avonden zullen worden gewijd aan allerlei debatten en discussies. Dit is uiteraard allemaal show, want wanneer het op stemmen aankomt zal het resultaat er precies zo uitzien als op het plaatje hierboven en is jouw lichaam niet langer van jou.

Je zult dan hoog en laag kunnen springen, schreeuwen en brullen, maar het zal je niet helpen want er zal worden gezegd dat er een democratisch proces heeft plaatsgevonden en dat de meerderheid van het volk heeft besloten.

De meerderheid van het volk heeft natuurlijk helemaal niets besloten. Het zijn de mensen op de loonlijst bij het WEF die hebben besloten in opdracht van Klaus en consorten.

Er is nog tijd voordat dit wetsvoorstel zal worden ingediend en die tijd moet worden gebruikt om Kamerleden persoonlijk aan te spreken. Er zal hen duidelijk gemaakt moeten worden dat wanneer het op stemmen aankomt voor deze wet die gaat komen, zij dan het lot van de mensheid in handen hebben.

Afgezien van de fysieke gevaren van de vaccinaties betekent een volledig gevaccineerde bevolking volledige slavernij. Ook betekent het waarschijnlijk onvruchtbaarheid op termijn, waardoor wij, het goyim (menselijk vee), een langzame dood zullen sterven.

Ook moet de Kamerleden duidelijk worden gemaakt dat zij persoonlijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun stemgedrag en dat ze in dit geval de partijpolitiek moeten vergeten en zelf hun stem moeten uitbrengen naar eer en geweten.

Kamerleden zijn er veel te lang mee weggekomen zich te kunnen verschuilen achter de partij. Voor de komende vaccinatiewet zal dat echter absoluut niet opgaan, omdat het letterlijk het verschil kan maken voor het voortbestaan van ons al soort en vrije mensen. Luister naar de zoon van Fidel Castro die acteert als premier van Canada. Je weet dat het gaat komen en je weet dat de tijd dat er nog wat tegen gedaan kan worden kort is.