Kabinet treft voorbereidingen voor de herfst uit de hel

corona versoepeling is weg naar dystopische maatschappijWe weten dat het gaat komen en wat dat betreft stelt het kabinet ons niet teleur en maakt volop voorbereidingen voor de herfst des doods.

De steun voor bedrijven wordt stopgezet, er worden miljarden euro’s gereserveerd voor het klimaat en de Ausweiss wordt onderdeel van het dagelijks leven.
Onder het mom van gezondheid wordt de overheidsterreur stap voor stap ingevoerd.

Een overheid die bekendstaat als demissionair en die dat heel handig vinden, want dan kunnen ze niet worden weggestuurd, aldus Mark Rutte.

Als er dan ook wordt gesproken over verdere versoepelingen per 20 september aanstaande, dan hebben we met precies het omgekeerde te maken.

In plaats van ogenschijnlijk verdere versoepelingen, wordt de duimschroeven juist verder aangedraaid.

coronapaspoort per 20 september

Het totaal aantal bezoekers dat eerst 75 was voor de Ausweiss verplichting, wordt teruggebracht naar 50 of minder.

Eerst waren het alleen de heel grote evenementen waarbij het coronapaspoort nodig was, nu wordt het stap voor stap teruggebracht naar zo meteen alles.

Wat verkocht wordt als vrijheid is een geniepige manier om meer beperkingen in te voeren. Het zal niet zo lang meer duren voordat de situatie hier gelijk is aan die in Frankrijk, waar nu overal papieren moeten worden getoond, net zoals dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog.

Toen werd er een groep mensen buitengesloten, net zoals dat nu weer gebeurt. Toen was het “Voor Joden verboden”, nu is het “Verboden voor niet gevaccineerden”.

Nooit meer zei men aan het einde van de oorlog toen de balans van al de verschrikkingen werden opgemaakt.

Ieder jaar herdenken wij de vreselijke manier waarop de Joden zijn buitengesloten en vervolgd, want dat willen we niet nog een keer meemaken.

En nu, voor onze ogen, gebeurt het weer.

Kijk goed hoe ze tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen met de Joden:

Tyfus is een vaak dodelijke bacteriële ziekte die wordt verspreid door luizen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woedde de ziekte hevig in Europa. In nazipropaganda werden Joodse mensen neergezet als de voornaamste verspreiders van de ziekte. Zo vergaarden de nazi’s steun van het grote publiek voor hun plan om Joden in getto’s op te sluiten.

Kijk hoe ze nu niet gevaccineerde mensen behandelen. Ook nu verklaart de propaganda opnieuw dat niet gevaccineerde mensen een gevaar zijn voor de omgeving.

In de proeftuinen van de New World Order, Australië en Nieuw-Zeeland, is men druk bezig met het bouwen van kampen waar niet gevaccineerden kunnen worden opgesloten om de gevaccineerden te beschermen. Net zoals men getto's bouwde om de Joden op te sluiten om zo de rest van de bevolking te beschermen tegen de vreselijke ziektes die deze rondstrooiden.

Net zoals in de oorlog moeten mensen nu weer een Ausweiss kunnen tonen, waarin staat dat ze rein zijn en niet horen bij het vieze deel van het volk dat enge ziektes verspreidt.

En het gaat maar door.

Nu komt de werkgeversorganisatie VNO-NCW met de eis dat zij inzage willen in de vaccinatiestatus van werknemers. Dit is nodig volgens hen omdat zij worden geacht een veilige werkomgeving te verschaffen en dat ze dat alleen kunnen doen als ze weten wie wel en niet gevaccineerd is.

In een artikel in de gedrukte telegraaf wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat dit broodnodige informatie is voor de werkgevers omdat als onderdeel van het verder aandraaien van de duimschroeven, formeel versoepelingen, mensen weer op kantoor mogen werken.

VNO-NCW komt met deze eis naar aanleiding van de maatregelen die door WEF partner Leaseplan zijn genomen. Verplichte vaccinatie vinden de meesten op dit moment nog even een stap te ver, maar het opgeven van de privacy van werknemers is dan een kleine prijs om te betalen zodat iedereen ook op kantoor veilig kan werken.

Deze eis zal ongetwijfeld binnenkort worden ingewilligd en dan wordt de volgende stap dat niet gevaccineerde werknemers een duidelijk waarneembare markering dienen te dragen om zo kenbaar te maken dat ze een gevaar zijn voor hun omgeving. De gevaccineerde werknemer kan er dan met een grote boog omheen lopen.

d
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl