coronapaspoort, volk moet gehoorzamenHet coronapaspoort wordt niet voor niets gefaseerd ingevoerd in de verschillende landen en dit heeft alles te maken met timing.

Het ene land is er iets eerder klaar voor dan het andere en dat van ons moest wachten, omdat ons volkje best lastig is om te dwingen, maar nu is het moment.  Denk voor geen seconde dat de twee meest bekende psychopaten van dit land niet weten wat de invoering van een coronapaspoort zal veroorzaken.

Natuurlijk weten ze wat er gebeurt in landen als Frankrijk en Italië. Ze weten dat er massale protesten zijn ieder weekend, maar ze weten ook dat na uitgebreid testen in Australië blijkt dat je de meest krankzinnige maatregelen kunt invoeren en dat mensen uiteindelijk, mopperend, gehoorzamen.

Na evaluatie van Australië is dan ook besloten dat men zelfs in een land als Nederland de gele vaccinatiester kan invoeren, want men gokt erop dat het volk, weliswaar met tegenzin, zal gehoorzamen.

Daarnaast hebben ze nog een situatie gecreëerd waarbij de horeca gedwongen wordt om mee te werken, want het coronapaspoort komt precies op het moment dat de coronasteun stopt. Daar bovenop staan zo goed als alle horeca ondernemers bij de overheid in het krijt vanwege achterstallige belastingen. Precies zoals de mafia dat ook doet.

Hiermee wordt ook aangetoond dat de intenties van de overheid "evil" zijn. En dat is misschien nog wel het ergste van alles, dat wij nu in een dergelijk land wonen.

Ongetwijfeld zullen een aantal mensen toegeven, al was het alleem maar om van het gezeur af te zijn en zal zich alsnog laten inspuiten met een genetisch experiment.

De Russen hebben laten zien hoe je een dergelijk probleem oplost. In plaats van zich te laten verdelen, was de afkeer van wat de autoriteiten flikten met het invoeren van het coronapaspoort in Moskou zo groot, dat de gevaccineerden en de niet gevaccineerden de handen ineen sloegen en massaal alles, maar dan ook alles meden waar een coronapaspoort nodig was. Dat betekende lege restaurants en bars. Na een aantal weken werd het coronapaspoort dan ook alweer geschrapt.

In Nederland zal een dergelijk scenario niet opgaan, want een heel groot deel van het volk stemt nog steeds op partijen zoals de VVD, wil nog steeds dat Mark Rutte premier blijft en heeft een bloedhekel aan die niet gevaccineerde wappies. Een herhaling van wat we zagen gebeuren ook in de Tweede Wereldoorlog.

In ons land zal je dan ook die tweedeling krijgen, waarbij de niet gevaccineerden steeds standvastiger zullen worden en waar deze door creativiteit een alternatieve manier van leven zullen bedenken. We zullen het maar ondergronds verzet noemen?


Henry Makow legt op zijn website nog maar eens kort en krachtig uit wie hierachter zitten, maar onder dat artikel staat een interessant commentaar van één van zijn lezers, die onder andere schrijft.

Ik ben het helemaal met je eens. En als Zwitser kan ik luid en duidelijk stellen dat Zwitserland de spil is van het criminele geldsysteem.

Op het congres in Wenen in 1814 besloten de Rothschilds om de Zwitsers eeuwigdurende neutraliteit te geven.

Daarom is de BIS (Bank of International Settlements) de witwasbank van de wereld. De Davos kliek onder leiding van Cryptojood Klaus Schwab wil bij iedere menselijk wezen een microchip implanteren (Het merkteken van het Beest).

De pandemie dwingt je om het vaccin te nemen. Dit vaccin is bedoeld om ervoor te zorgen dat je een coronapaspoort krijgt. Het coronapaspoort zorgt ervoor dat je meedoet met social credit score systeem.

Het social credit systeem in bedoeld om je te dwingen mee te doen met digitale valuta. De universele digitale valuta zal volledig onder controle staan van overheden.

Dat is het moment dat een overheid alles van je weg kan nemen: voedsel, water, medicijnen, woonruimte, reizen enzovoort. Tenzij je volledig gehoorzaamt. Vanaf dat moment ben je een digitale slaaf.

Dank voor je vrijwillige samenwerking, nog een prettige dag verder.

Tot zover de lezer van Makow.

Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om vooral stand te houden. Je nooit te laten testen of laten vaccineren. Niet meewerken aan het systeem betekent dan ook dat het niet werkt.