Gedwongen vaccinatie is een vorm van verkrachting

gedwongen vaccinatie is verkrachtingHet maakt niet uit met welke mooie praatjes je iets probeert te verkopen, feit is dat de overheid mensen indirect dwingt om een coronavaccin te nemen.

Zoals een reclamecampagne in Australië al zei dat verkrachting acceptabel is als het gebeurt door een dokter met een naald en vaccinatie heet.Enkele jaren geleden, nog voor corona, voerde het Australian Vaccination Skeptics Network een reclamecampagne om de bevolking ervan te doordringen dat gedwongen vaccinaties niets anders is dan verkrachting.

Dat men deze verkrachting acceptabel vindt zolang het maar gebeurt door een dokter met een naald en het vaccinatie heet. 
vaccinatie is verkrachting

Wij als maatschappij zijn nu in de fase beland waarbij overheden mensen dwingen om zich te laten verkrachten door iemand met een naald en we noemen het vaccinatie. Het is geen vaccinatie, het is een medisch experiment waarbij genetische manipulatietechnieken worden gebruikt.

Wanneer mensen worden gedwongen om zich fysiek te laten verkrachten omdat ze anders hun brood niet meer kunnen verdienen, dan is dat walgelijk en verwerpelijk.

Dat is nu de situatie in Italië, waar mensen worden gedwongen om zich te laten vaccineren omdat ze anders niet mogen werken. Testen is geen alternatief, want dan zou 20 procent van het salaris op gaan aan testen.

Je kunt daarmee stellen dat het fascisme weer helemaal terug is in Italië. De autoritaire staat bepaalt dat mensen moeten worden verkracht en duldt geen enkele tegenspraak. Enkele kenmerken van fascisme zijn dat het antidemocratisch en antiparlementair is en daardoor een extreem autoritair bewind.

Als mensen in Italië dan ook massaal de straat op gaan om te protesteren tegen deze nieuwe vorm van fascisme en verkrachting, dan zijn zij degene die door media, zoals het AD, fascisten worden genoemd.

protest tegen coronapas italie

In ons land gaat het precies dezelfde kant op, want ook bij ons zal exact hetzelfde gebeuren. Ook hier doet een fascistische overheid fanatieke pogingen om de bevolking te laten verkrachten door een dokter met een naald.

psychopaat hugo de jonge, verkrachting bevolking met vaccinaties

De reden dat mensen zoals Hugo de Jonge iedere keer wegkomen met bovenstaande dingen is te wijten aan het parlement.

Een parlement dat geen parlement is, maar een bolwerk van het Word Economic Forum (WEF).

Vanwege het grote belang en dat het uiteindelijk het parlement is dat ons, het volk, letterlijk de das om doet, hier nog een deel uit een eerder artikel dat uitlegt waarom het WEF bepaalt welke wetten worden aangenomen in ons land.

We hebben al eerder een artikel geschreven waarin duidelijk werd gemaakt dat Klaus Schwab, de niet zo Duitse baas van het World Economic Forum, in feite ons parlement controleert.

Vanwege de enorme belangen die op het spel staan is het wellicht verstandig om daar wat dieper op in te gaan, want het parlement zal uiteindelijk besluiten of wij slaven worden of relatief vrije mensen blijven.

De Tweede Kamer telt in totaal 150 leden. Deze 150 mensen vertegenwoordigen als het ware het volk omdat niet iedereen in de Tweede Kamer past en het dan één grote schreeuwende puinhoop zou worden.

Tot zover klinkt het nog wel aardig logisch. Maar, daarna begint het totaal onlogisch te worden en dat heeft alles te maken met politieke partijen. Een politieke partij is het meest onlogische wat je kunt bedenken, want een bepaalde partij wordt geacht de gevoelens en denkwijze van een deel van het volk te vertegenwoordigen. Dat is iets dat ten enenmale onmogelijk is.

Zo heb je bijvoorbeeld een partij die tegen abortus is, maar wel voorstander van vaccineren en rekeningrijden. Als jij vóór rekening rijden bent en ook vaccineren en abortus, dan stem je misschien toch op die partij omdat die toch twee van de drie dingen die jij wilt, voorstaat.

Kortom, je zult nooit een partij vinden die voor de volle honderd procent zo denkt als jij doet over dingen. Waarschijnlijk zou je uit de 150 Kamerleden wel iemand vinden die ongeveer hetzelfde denkt als jij, maar daar heb je niet zoveel aan, want je zit opgescheept met de partij.

Daarnaast kom je eigenlijk nooit te weten wat die Kamerleden nu wel of niet precies willen, want ze hebben zich te houden aan de lijn van de partij. Als er bijvoorbeeld gestemd moet worden over een bepaald wetsvoorstel, dan hoort ieder Kamerlid dat naar eer en geweten te doen, maar in de praktijk gebeurt dit niet.

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Bij het stemmen velt iedere volksvertegenwoordiger op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel. Wel bepalen fracties als regel een lijn over de vraag of zij voor of tegen stemmen. Dat heet fractiediscipline.

Daarom zie je als resultaat van het stemmen over een bepaald wetsvoorstel nooit hoe Kamerleden individueel hebben gestemd, maar zie je altijd dit.

stemmen tweede kamer

Wat je dan ook ziet is hoe het CDA heeft gestemd, of de PVV. Alsof het individue zijn die een stem hebben uitgebracht.

Omdat je politieke partijen hebt, heb je dan ook geen 150 volksvertegenwoordigers die over een wetsvoorstel stemmen, maar politieke partijen die stemmen en dat zijn er volgens het bovenstaande plaatje 16, waarvan een aantal zo klein zijn dat ze nauwelijks meetellen.

In de praktijk heb je dan ook niet meer dan 10 stemmen die tellen. Als jij dan 6 van die stemmen onder controle hebt, dan kan je ieder wetsvoorstel wat je wilt, hetzij aannemen of verwerpen.

We praten dan ook niet meer over een democratie, maar over kartelvorming. Je hebt een x aantal partijen die samen de dienst uitmaken en de rest doet er helemaal niet toe.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl