mark rutte en hugo de jonge leiden bewust het volk af van werkelijke oorzaken corona ellendeDe propaganda gaat weer eens in overdrive om toch vooral de schuld van “de overbelaste zorg” af te schuiven op de ongevaccineerden. 

Zo wordt de aandacht vakkundig afgeleid van de ware schuldigen en bijna niemand die dat ziet. Het moge zo langzamerhand duidelijk zijn dat het vaccineren van de gehele bevolking een doel op zich is. Een doel dat weinig te maken heeft met ziekte of capaciteit in de zorg, maar alles met een grotere agenda.

Als het vaccineren van de bevolking een doel op zich is, dan is het ook logisch vanuit het standpunt van degene die dat wil afdwingen (overheid) dat dan de ongevaccineerden op de korrel worden genomen om ze op die manier alsnog te dwingen hun arm uit te steken voor een spuit.

Om dat vaccinatiedoel te bereiken wordt dan ook bewust de aandacht afgeleid van juist datgene dat hen in de mogelijkheid stelt om alle coronamaatregelen te kunnen nemen.

De coronamaatregelen, de vaccinatiedwang en het coronapaspoort waren allemaal niet mogelijk geweest als er voldoende zorgcapaciteit was geweest. Als iedereen die ziek is of was gewoon naar een ziekenhuis kan als dit nodig is, dan is er geen enkele reden om al die krankzinnige coronamaatregelen uit te voeren.

Vanaf het moment dat wij te maken kregen met corona is "overbelasting van de zorg" het verhaal geweest. “Flatten the curve” werd er overal geroepen in begin 2020. Zorg dat er geen grote pieken in ziektegevallen komen want de zorg kan dat niet aan. Als we de besmettingscurve lager maken, dan wordt de zorg niet overbelast en bouwt de bevolking langzaam maar zeker een natuurlijke immuniteit op en is het leed snel geleden.

In begin 2020 keek niemand naar de oorzaken van de overbelasting in de zorg.

Die overbelasting was niet nieuw, want met de griepepidemie in 2018, die toen nog geen corona heette, hadden we dezelfde soort problemen.

griep 2018 ziekenhuizen overbelast, niburu.coi

Waar het leven in 2018 gewoon zijn gang ging ondanks overvolle IC’s en overbelast zorgpersoneel, zo werd in 2020 het land volledig plat gelegd om diezelfde zorg te sparen.

Die overbelasting in de zorg was in de jaren daarvoor systematisch opgebouwd. Terwijl de bevolking de afgelopen tien jaar groeide als kool werd achter de schermen hard gewerkt aan het creëren van een overbelaste zorg.

Er werden systematisch steeds meer ziekenhuisbedden geschrapt.
ziekenhuisbedden nederland
Hetzelfde geldt voor de IC bedden. In 2010 had ons land de beschikking over 2.800 IC bedden!!! In 2015 was dat al gedaald naar 1.700 en begin 2020 waren dat er nog ongeveer 1.000. Dit, terwijl we ongeveer een miljoen meer inwoners hadden dan tien jaar geleden.

De “bezuinigingen” in de zorg begonnen rond 2010, hetzelfde jaar waarin het beruchte Lockstep Scenario van de Rockefeller Foundation werd gepubliceerd.

Er werd in no time iets van 80 miljard euro gespendeerd aan het ondersteunen van allerlei bedrijven, maar er gebeurde helemaal niets in de zorg.

Sterker nog, de broodnodige uitbreidingen in de zorg werden systematisch gesaboteerd.Zelfs toen er een kant en klare en zelfs gratis oplossing werd aangeboden om de druk op de zorg te verlichten werd dit niet geaccepteerd.

Het bizarre is dat exact die oplossing is aangeboden aan de overheid die dit volledig heeft genegeerd. Een aanbod dat deze 600 extra bedden ter beschikking stelde, inclusief alle medisch personeel en bovendien de overheid geen geld zou kosten. De kosten per bed voor deze oplossing zijn lager dan de prijs die normaal in Nederland voor een ziekenhuisbed wordt gerekend en bovendien zijn die kosten gedekt door de zorgverzekering.

Op de website van Maurice de Hond staat het hele verhaal van de ondernemer Roland Brautigam die vorig jaar de overheid een kant en klare oplossing aanbood.

Hugo de Jonge heeft er al het mogelijke aan gedaan om de zorguitbreidingen te torpederen. Alles, om er toch vooral maar voor te zorgen dat “er druk op de zorg” blijft.

Terwijl iedereen druk is afgeleid door de nieuwe problemen die zich voordoen, wordt alle aandacht nu gericht op de ongevaccineerden en is ieder “taboe” wat dat betreft nu verdwenen.

En wederom komt er hetzelfde verhaal:

Weer moet er worden ingegrepen ‘om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt’, zegt De Jonge. ,,Dat was altijd al het doel van de corona-aanpak en dat blijft het. De frustratie in de zorg is heel erg groot dat het vooral niet-gevaccineerde mensen zijn die in die ziekenhuizen liggen.

En zo hebben we een pandemie. Een pandemie die niet mogelijk geweest zou zijn zonder toegewijde WEF medewerkers zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge.