de fema kampen zullen gevuld wordenAl jarenlang vragen mensen zich af hoe het kan dat er door geheel Amerika volledig  bemande, maar lege FEMA kampen staan. 

Het antwoord daarop komt nu via Curaçao waar dankzij loslippige militairen duidelijk wordt wat er straks gaat gebeuren, ook bij ons. In 2016 schreven wij het volgende:

Ten tijde van de regering Bush in 2005 werden er plannen geïntroduceerd voor strenge regels met betrekking tot de luchtvaart en het voorkomen van besmettelijke ziektes in Amerika. Dat was naar aanleiding van de toen heersende Aziatische vogelgriep.

De plannen hielden onder andere in dat luchtvaartmaatschappijen verplicht waren zieke passagiers aan te melden bij Centre for Disease Control and Prevention (CDC) en dat ze informatie verzamelden van zieke passagiers zodat ze indien nodig opgespoord konden worden.

Kortom, het was een hele set maatregelen ter voorkoming van het binnenkomen van besmettelijke ziektes in Amerika. In 2010 echter besloot de regering van Obama om al deze plannen te schrappen. Zonder dat hier enige ruchtbaarheid aan werd gegeven. Het gebeurde nogal “stilletjes” zoals men dat pleegt te noemen.

Dit was toevalligerwijze ook het jaar dat het beruchte Lockstep Scenario werd gelanceerd en men in Westerse landen begon met de systematische sloop van ziekenhuiscapaciteit.

In datzelfde artikel stond ook een inmiddels door Youtube geschrapt interview met Zack Taylor, een man die toen 26 jaar werkzaam was geweest bij de grenspolitie. Wij schreven toen:

Iemand die ruim 26 jaar heeft gewerkt bij de grenspolitie is Zack Taylor. Eerst al agent en later als supervisor en chef bij de grenspolitie langs de Mexicaans-Amerikaanse grens.

In het volgende interview vertelt Taylor dat hij met al zijn kennis van de systemen en instanties in Amerika tot de conclusie komt dat hier opzet in het spel is van de kant van de overheid.

Rond minuut 6:50 in onderstaande video hoor je hem zeggen dat FEMA zich voorbereidt op een komende crisis in Amerika, die in minstens 200 miljoen doden zal resulteren.

Vier jaar later, in 2020 schreven wij het volgende over een ex FEMA medewerker:

Een dame die meer dan 20 jaar voor FEMA heeft gewerkt komt nu naar buiten met nogal onheilspellende verhalen over wat de bedoeling is van de coronahoax en wat het volk kan verwachten.

Celeste Bishop Solum is heel duidelijk over de doelstellingen van deze club en het is niet om andere mensen te helpen.

Stap 1 zal worden het registreren van het DNA van iedere inwoner van Amerika, hetgeen los van andere voordelen, een goudmijn zal blijken voor de farmaceutische industrie.

Stap 2 wordt dat alle Amerikanen gedwongen zullen worden om een cocktails aan vaccinaties te accepteren, waarvan een aantal hen zal steriliseren.

Stap 3 houdt in dat Amerikanen geïnjecteerd zullen worden met serums die nanodeeltjes bevatten die een verbinding zullen maken met het menselijk weefsel, waardoor het mogelijk is om mensen te observeren en onder controle te houden via een computer. Dit geheel wordt vervolgens weer gekoppeld aan het 5G netwerk.

FEMA is natuurlijk ook bekend door de talloze, nu nog lege, FEMA kampen die door geheel Amerika verspreid zijn en waarvan iedereen zich jarenlang afvroeg waarvoor deze gebruikt zouden worden.

Nu begint ook dat duidelijk te worden.

d

Via een lezer ontvingen wij een bericht dat de op Curaçao wonende auteur en kunstenaar John Baselmans op zijn Facebookpagina heeft geplaatst.

Wij hebben eerder berichten gepubliceerd van Baselmans over vreemde dingen die daar gebeuren.

Het bericht volgt hierna en sluit feilloos aan op al het bovenstaande.

Volgend jaar gaat het zuiveren beginnen

Het is zover, militair ingrijpen

3 Oktober 2020 “Derde militaire basis op Curaçao”

Ik werd verketterd en men wist niet hoeveel ontkenningen ze moesten schrijven en zelf “bewijzen” op het scherm laten zien. Nee, Wacawa was geen derde basis en zeker geen FEMA-kamp!

15 November 2021

“De regering zal overgenomen worden door de Nederlandse militairen. Martial Law zal ingaan en FEMA-kamp zal operationeel zijn.”

Ook hier stond men op zijn kop en was alles een leugen.

Uitkijkend op Wacawa en de dagelijks dag en nacht bewegingen duidelijk zichtbaar, zijn het Nederlandse oorlogszuchtige die met bosjes momenteel op Curaçao Hato landen en worden ondergebracht in het Wacawa kamp! Of het nu dag of nacht is, het is een op en neer rijden van militaire voertuigen tussen stad en Wacawa! Ook zien we dat het nog maar zelden gaat om oefeningen die normaal aangekondigd worden!

Dus ik ging bij mijn militaire kennissenkring eens wat vragen stellen met een heerlijk glaasje bier. De belangrijkste vraag was: Wat doen jullie hier en waarom komen er zo te zien dagelijks nieuwe militairen bij?

Men begon met wederom het afgezaagde verhaal van, Nederlandse oefeningen op ons eiland voordat ze uitgezonden worden naar warme landen waar ze humanitaire hulp zogenaamd verlenen. Nu, dat laatste weet ik vanuit zeer dichtbije Afghanistan en soortgelijke troepen dat het niet om humanitaire hulp ging maar dat er regelmatig mensen aldaar afgemaakt/gemarteld werden! Iets wat nu naar buiten aan het komen is vanuit verklaringen van oudgedienden en de trauma’s die ze nu nog van hebben!

Dus kapte ik dat af en kwam er een geheel ander verhaal.

Ik citeer:

“De Nederlandse militairen oefenen niet om een oorlog tegen andere machten of voor humanitaire hulp elders. De alsmaar groter wordende groep is hier om volgend jaar in zowel Nederland als de eilanden het bestuur onder Martial Law over te nemen. Alles is al in kaart en de gehele plannen zijn uitgewerkt. Daarvoor zijn we in opleiding!”

Men ging door:

“Het was jij die FEMA-kamp beschreef en we moesten stoppen maar het kamp gaat er komen en alles ligt ervoor klaar. Niet gevaccineerden zullen opgepakt worden als ze de prik blijven weigeren en afgevoerd worden naar het kamp. We nemen de regeringen over, die hebben hun werk gedaan. Na het overnemen gaat er gezuiverd worden. Nu hoef ik jou niet uit te leggen wat zuiveren betekent en daar worden we nu voor opgeleid. Gasten zoals jij zullen opgesloten worden onder die Martial Law!

In Nederland zijn momenteel deze opleidingen ook gestart en het verwezenlijken van FEMA-kampen is in volle gang! Het was Australië die een van de eerste met de militaire overname is begonnen. De planning is dat dit gaat gebeuren half/eind 2022. De eilanden zullen via snelle acties geheel onder Nederlands militair bewind komen te staan!”

-Einde citaten-

Deze gehersenspoelde informanten die ook nog menen goed te doen, want zo kan het niet langer, zaten dit bloedserieus te vertellen! Ik eindigde mijn biertje en voor hen ging het feest door!

Volgens informatie uit de monden van wat militairen gestationeerd op Curaçao is dat Aruba, Bonaire, Curaçao, st Maarten, st Eustatius en Saba volgend jaar onder Martial Law zullen vallen en bestuurd worden door militairen! Dan zullen bewoners worden opgeruimd die de prikken weigeren en lastige identiteiten zullen onder deze Martial Law gemarteld gaan worden totdat ze bezwijken. Net zoals, volgens oudgedienden, is gebeurd in Afghanistan en andere plaatsen op de wereld onder de Nederlandse vlag!

Het gaat niet meer om een ziekte, het gaat om zoals zij het noemen “zuiveren” van de bevolking.

JH Baselmans
Dokterstuin 237
Curaçao

Tel +59995603914