er zullen veel kinderen sterven aan de vaccinsIn de ons omringende landen staan ze te trappelen om te beginnen met het inspuiten van kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 11 elf jaar. 

Ons land twijfelt nog, maar als andere landen iets doen, duurt het meestal nooit erg lang of wij volgen.Je ziet dat er zich een merkwaardig verschijnsel voor doet in ons land. Hoewel er sprake is van een experimentele gentherapie en geen vaccin, heeft een groot deel van de inwoners van ons land er geen enkele moeite mee om zich daarmee in te laten spuiten.

Ook hebben ze heel weinig moeite met de tieners, ook die mogen wat de ouders betreft ook best een dosis van het experimentele goedje krijgen, maar voor de jongeren kinderen wordt het toch ineens anders.

Onder ouders is er weinig animo om hun kinderen onder de 12 jaar te laten vaccineren. Uit onderzoek onder bijna 1000 ouders met één of meer kinderen tussen 4 en 11 jaar blijkt dat iets meer dan een kwart (28 procent) hun kind waarschijnlijk of zeker zou laten vaccineren. De helft (48 procent) van de ouders zou dat zeker niet doen en nog eens 15 procent zegt hun kind waarschijnlijk niet te laten vaccineren als dat kan.

Deze ouders zijn ervan overtuigd dat hun kinderen beter corona kunnen krijgen dan een vaccin. "Als ze er toch niet ziek van worden, kunnen ze het beter doormaken om hun immuunsysteem op te bouwen dan kans lopen op bijwerkingen", verwoordt een deelnemer het gevoel van veel ouders.

Het is alsof ze instinctief aanvoelen dat het toch niet zo verstandig is om de kleinsten bloot te stellen aan het grootste experiment ooit.

Als ze nu dezelfde gedachtengang zouden gebruiken voor zichzelf en voor de tieners, dan waren we heel snel van de neppandemie verlost.

Zoals misschien bekend is men in Amerika al volop begonnen met het vernietigen van de volgende generatie. In de volksmond wordt dit het vaccineren van kinderen genoemd.

Maar, de dreiging blijft:

De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA heeft gezegd in december 2021 met een oordeel te komen over vaccinatie onder 12 jaar. Patricia Bruijning acht de kans groot dat het oordeel - net als in Amerika - positief is. "Dan komt het dus op de markt en dan moeten we er iets mee."

Bijkomend probleem is dat de landen om ons heen zo snel mogelijk willen beginnen:

Zoals in Duitsland:

Kinderen tussen vijf en elf jaar moeten na toelating van het voor hen ontwikkelde vaccin, waarschijnlijk eind november, ook zo snel mogelijk gevaccineerd worden zodra dit vaccin beschikbaar is. Dat wordt medio december verwacht. Inenting volgt dan na individueel advies en risicobeoordeling.

En België:

België begint na goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA ‘zo snel mogelijk’ met het inenten van jonge kinderen, meldde Het Nieuwsblad gisteren. Ook Israël heeft daarvoor onlangs groen licht gegeven en in de Verenigde Staten zijn al 2,6 miljoen Pfizer-prikken gezet bij kinderen tot 12 jaar.

Als het gaat zoals het iedere keer gaat, dan worden landen om ons heen gebruikt als voorbeeld. Zo, in de trant van: “Wij overwegen om jonge kinderen te beschermen met het coronavaccin, tenslotte gebeurt dit ook al in Duitsland en België”.

Zelfs als we wel zouden spreken over vaccins en zelfs als ze bewezen veilig zouden zijn, dan nog heeft het medisch gezien geen enkele toegevoegde waarde om jonge kinderen daarmee in te spuiten.

Kinderen hebben een fantastisch immuunsysteem, zijn een paar dagen een beetje grieperig en daarmee is het voorbij.

Als die kinderen worden ingespoten dan weet je dat er een x aantal zullen sterven, een x aantal myocarditis zullen krijgen en wat geldt voor al deze kinderen is dat hun eigen immuunsysteem voor altijd wordt aangetast.

De vraag die Dr. Robert Malone dan ook stelt is: “Hoeveel kinderen zullen er eerst moeten sterven voordat de hersenmist bij de mensen eindelijk zal optrekken?”


Vergeet niet dat we te maken hebben met een satanische sekte en daar zijn ze dol op het offeren van kinderen.

En dat is precies wat er gaat gebeuren als de psychopaten die handelen in opdracht van de satanische sekte niet worden gestopt.

kinderen worden geofferd door middel van coronavaccin