Ze zijn begonnen met opsluiten van complotdenkers

complotdenkers zijn schizofreenAlles wordt nu uit de kast getrokken om tegendraadse geluiden de mond te snoeren in het nieuwe normaal Nederland.

De mainstream media worden nu ingezet om “complotdenkers” schizofreen te verklaren en het eerste slachtoffer met het label “schizofreen” zit nu al opgesloten in een kliniek.  Later, veel later als er daadwerkelijk de tribunalen komen waar D66 als de dood voor is, dan zullen daar ook de mainstream media terecht staan.

Ook zij zullen verantwoording moeten afleggen voor al de propaganda die zij de wereld instuurden waardoor een complete bevolking op het verkeerde been werd gezet.

Zij zullen moeten verklaren waarom ze geniepige methodes hanteerden zoals het bewust “framen” ven hele bevolkingsgroepen.

Want dat is wat ze keer op keer doen, ook nu weer.

Zoals gewoonlijk wordt iedereen die er een andere dan de overheidsmening op na houdt standaard een “complotdenker” genoemd.

Al die mensen worden op één grote hoop gegooid en die hoop wordt met de dag groter, want steeds meer mensen worden wakker en doorzien de gluiperige rol die de mainstream media spelen als handlanger van een gecontroleerde overheid.

Nu worden alle “complotdenkers” ineens bestempeld tot psychiatrische patiënten.

Complotdenkers zijn niet psychotisch, maar er zijn wél overeenkomsten, stelt het UMCG. ‘Bij zowel complotdenken als paranoïde wanen gaat het om een onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuiging.’ Wil je met een complotdenker in gesprek dan is de aanpak die voor schizofrene mensen wordt gebruikt het beste.

Er wordt hier keihard gesuggereerd dat mensen die anders denken dan voorgeschreven door de mainstream media propaganda geesteszieke mensen zijn die je dan ook als zodanig moet benaderen.

Complotdenken wordt gekenmerkt door de sterke overtuiging dat een bepaalde, als onrechtvaardig ervaren situatie, het resultaat is van een doelbewuste samenzwering van een groep mensen met kwade bedoelingen. Dat heeft veel overeenkomsten met paranoïde wanen: In beide gevallen gaat het om een onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuiging.

Net als mensen met paranoïde wanen houden complotdenkers hardnekkig vast aan hun overtuigingen. ‘Ze dragen vaak een overvloed aan ‘bewijzen’ aan voor hun theorieën, bijvoorbeeld teksten van websites, losse citaten of videofragmenten. Ook gebruiken complotdenkers andere bronnen als ondersteuning van hun ideeën, zoals spirituele, fysieke of emotionele ervaringen.

In gesprekken met complotdenkers blijkt vaak dat objectiveerbare feiten en rationele argumenten niet doorslaggevend zijn. Net als bij mensen met psychotische paranoïde wanen is de overtuiging niet vatbaar voor logische bewijzen.

Even een voorbeeld van wat hierboven in feite staat:

Pfizer betaalt een x aantal wetenschappers om onderzoek te doen naar de veiligheid van het coronavaccin. Die wetenschappers concluderen dat het vaccin veilig is.

Voor de mainstream wereld is het dan een objectiveerbaar feit en rationeel argument om te stellen dat vaccins veilig zijn.

Iemand die zij “complotdenker” noemen zegt: “Ho maar wacht even. Pfizer betaalt die wetenschappers dus die zullen altijd een positief oordeel geven, want anders zal Pfizer ze nooit meer inhuren, wij willen een onafhankelijk onderzoek”.

Dan ben je dus op dat moment rijp om behandeld te worden als een schizofreen iemand. Iemand die ziek is, iemand die hulp nodig heeft.

Het is gewoon de Sovjet-Unie in een nieuw jasje. Ben je het niet eens met de overheid, dan krijg je een behandeling voor deze afwijking en je gaat naar een kamp om ervoor te zorgen dat je met dit soort onzin niet langer de samenleving gaat vervuilen.

Vergezocht?

Hierna een document van een documentairemaker die wij persoonlijk kennen en die sinds enkele dagen verplicht is opgesloten in een psychiatrische kliniek.

Niet vrijwillig, maar gedwongen. Dit is heel goed mogelijk in ons land als bijvoorbeeld enkele familieleden verklaren dat iemand ziek is en/of een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving en voordat je het weet zit je achter slot en grendel.

En ja hoor, ook bij deze “complotdenker” zie je het woord “schizofreen” opduiken.

d

Dat wij in een heel eng land leven is misschien voor velen niets nieuws.

Maar, hoe eng dat wordt misschien duidelijk als we een klein stukje terug gaan in de tijd toen we een jaar geleden het volgende schreven:

Dus, wat te doen als je denkt dat iemand volkomen de weg kwijt is en allerlei onzin loopt uit te kramen over het "gevaarlijke virus"?

Gelukkig is daar de GGD waar je terecht kunt met je zorgen:

Maak je je zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar dit niet wil. Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denk je dat er sprake is van zware (psychische) problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast.

En die GGD, daar heb je wat aan, want die nemen onmiddellijk maatregelen door contact op te nemen met deze "verwarde mens". Het is een vriendelijk bericht waarin ze melding maken van het feit dat iemand zich zorgen maakt over je.

Een echte vriend dus:

brief ggd verklikkers

En voor mensen die twijfelen of de brief van de GGD echt is.

ggd stasi

In werkelijkheid is dit het zoveelste teken dat we te maken hebben met een goed geoliede machine die straks korte metten gaat maken met alle corona ontkenners.

De GGD vervult in ons land de rol van Stasi en het is geen spontane rol, want alles is al jaren geleden zorgvuldig voorbereid.

Zo schreven wij onlangs het volgende:

Het lijkt erop dat ze in 2018 al wisten dat er een nep coronapandemie ging komen. Want in dat jaar verscheen het draaiboek voor gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek bij het RIVM.

Welk een toeval dat de volgende horrorwet net begin dit jaar in werking is getreden. Voor meer details over deze wet verwijzen wij naar dit eerdere artikel:

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

En dan hebben we natuurlijk nog het DNA van al die Nederlanders die inmiddels zijn getest op dit vreselijke virus zoals we eerder schreven.

Maar, wat blijkt? Wat gebeurt er met de gegevens die jij aan de GGD hebt verstrekt?

Die gegevens mogen volgens de Wet publieke gezondheid vijf jaar worden bewaard, daarna moeten ze worden geanonimiseerd.

Dat betekent dat de GGD een enorme database is geworden met daarin de registratie van alle Nederlanders die een coronatest hebben ondergaan. Het enige dat ze daar in het geheim aan toe moeten voegen is jouw DNA en je hebt een complete DNA-database van alle Nederlanders die ooit voor corona hebben getest.

Niemand kijkt verder naar de GGD, maar ze mogen die gegevens vijf jaar lang bewaren en dat is een heel lange tijd in een maatschappij die kapot wordt gemaakt door een tekenfilmvirus.

Waarmee we nu in een maatschappij zijn aanbeland die vergelijkbaar is met die van de voormalige Oostbloklanden ten tijde van de Sovjet Unie. Ook daar vertrouwde niemand elkaar meer, omdat je nooit wist wie van je vrienden degene was die jou aangaf bij de Stasi.

Gerelateerd:

Europese verordening voor gebruik GGO (genetisch gemanipuleerd organisme) bij klinisch onderzoek COVID-19

Regels GGO (genetisch gemanipuleerd organisme) gelden niet voor klinisch onderzoek COVID-19 (NL verordening)

Draaiboek Gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek 2018 RIVM

RIVM Bijlage 9: Quarantaine in een quarantainefaciliteit, quarantaine in de thuissituatie, isolatie in het ziekenhuis en vervoer naar het ziekenhuis

Kary Mullis uitvinder van de niet werkende/geschikte PCR test

Duitse neurologe Dr Margareta Griesz-Brisson over de gezondheidsgevaren van mondkapjes

Grootste deel Nederlanders vrijgesteld van mondkapjesplicht (incl. PDF mondkap uitzonderingskaartje overheid)

https://www.niburu.co/binnenland/15732-overheid-volledig-de-weg-kwijt
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl