Eerste tekenen van paniek over extra doden

paniek, waar komen al die doden vandaan?De vele extra doden waar wij nu mee te kampen hebben kunnen op geen enkele “normale manier” worden verklaard.

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar die aantonen dat de gerapporteerde vaccinatiedoden veelal sterven binnen twee weken na de prik.Enkele dagen geleden publiceerden wij een artikel met daarin een mogelijk antwoord voor de vele extra doden die zich opeens overal voordoen in landen waar veel wordt gevaccineerd.

Via voormalig New York Times journalist Alex Berenson werd duidelijk uit een Zweeds onderzoek dat de oversterfte in dat land geheel verklaard kan worden door mensen die overlijden binnen twee weken na ontvangst van hun tweede vaccin.

Twee dagen nadat wij dat artikel publiceerden komt het AD met een heel uitgebreid en zeer warrig artikel waar men wanhopig probeert een verklaring te vinden voor de oversterfte in ons land.

Het is hen echter niet gelukt om ook maar enigszins in de buurt van een geloofwaardig antwoord te komen. Wat ze er wel mee hebben bereikt is dat na het lezen iemand een gevoel krijgt van een soort paniek. Er gaan zoveel extra mensen dood, wij hebben geen verklaring, maar mogen niet naar de vaccins wijzen.

Het begint hoopvol want de kop van het artikel luidt:

Oversterfte vier keer zo groot als officiële aantal coronadoden: hoe kan dat?

Maar, als je denkt dat je na het lezen van dat artikel een antwoord hebt, dan kom je bedrogen uit.

Ze beginnen het artikel met een actueel feit:

De sterfte onder tachtigplussers neemt weer sterk toe. Vorige week stierven volgens een schatting van het CBS 2250 mensen van tachtig jaar en ouder, 600 meer dan in een ‘normale’ novemberweek. Deze cijfers geven mogelijk extra urgentie aan de campagne rond de boosterprik.

Toevalligerwijze was dat ook net de week waarin men begon met de boosters voor die leeftijdsgroep:

Eind volgende week start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden.

De rest van het AD artikel wordt volledig in beslag genomen met speculeren hoe het toch mogelijk is dat er een groot gat zit tussen de extra doden en de mensen die zijn overleden aan covid-19.

Het is nu aan het CBS om een verklaring te vinden die uiteraard niet in de richting van vaccinaties mag wijzen.

En dus blijft het vooralsnog gissen naar de exacte verklaring voor de sterftegolf. Traag (CBS) begrijpt dat mensen nieuwsgierig zijn. ,,Maar we moeten nog even geduld hebben. Volgende week verwachten we de gegevens over juli te publiceren.”

Wat de overheidsinstellingen niet doen, doen gewone burgers wel. En dat is gebruik maken van de cijfers die wel beschikbaar zijn, waardoor er meer duidelijk wordt over wat er dan wel aan de hand is.

Zo is een gebruiker van Twitter met de gegevens van de EudraVigilance database er in geslaagd om een indrukwekkend rapport te maken dat inmiddels is aangeboden aan het Duitse Paul Ehrlich Instituut.

Uit dat rapport komen een aantal zaken tevoorschijn die de conclusie van Alex Berenson over de extra doden in Zweden lijken te bevestigen.

Het volledige rapport is in het Engels en hier te lezen.

We halen er even een paar statistieken uit die een clou geven over waar we moeten kijken voor die extra doden.

Die statistieken laten zien dat er bij alle gebruikte coronavaccins exact hetzelfde patroon valt te ontdekken.

Zowel voor de bijwerkingen als de sterfgevallen telt dat deze hoofdzakelijk plaatsvinden binnen twee weken na de injectie.

Op het eerste plaatje zie je het aantal bijwerkingen per vaccin

Wat het rapport probeert aan te tonen is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccinaties en de bijwerkingen en sterfgevallen.

De conclusie is dat die er wel degelijk is, dit omdat verreweg de bulk van alle bijwerkingen en sterfgevallen plaats vinden binnen twee weken na injectie, waarbij weer verreweg de meeste voorvallen plaatsvinden binnen enkele dagen. Van niet alle meldingen is het exacte tijdstip bekend.

verband vaccinaties bijwerkingen

Bij de sterfgevallen zien we exact hetzelfde patroon.

verband vaccinaties sterfgevallen

We gaan in ons land straks fullspeed beginnen met de boosters omdat een angstige bevolking brult en schreeuwt dat ze deze snel willen hebben om weer veilig te zijn.

Als Alex Berenson gelijk heeft met de cijfers uit Zweden en als bovenstaande cijfers correct zijn, dan ziet het er heel beroerd uit voor mensen die een boostershot halen.

Niet alleen zullen ze de eerste twee weken na de injectie een enorm risico lopen op zowel bijwerkingen en/of sterfte, maar daarna zijn ze nog lang niet veilig.

Want, er is een nieuwe volgens de berichten zeer gevaarlijke en extreem gemuteerde variant onderweg, waartegen zij niet beschermd zullen zijn door de boosterprik, maar ook niet door hun eigen immuunsysteem.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl