overheid is wolf in schaapskleren Het blijft angstvallig stil rondom de vele extra doden waar wij in ons land mee te kampen hebben.

Als een raket schiet de curve van extra sterfgevallen omhoog, maar alle accent in de media ligt slechts op 1 dode.De wereld maakt zich druk om één persoon die zou zijn overleden terwijl er bij deze persoon wat genetisch materiaal is aangetroffen. Genetisch materiaal dat men dan omicron noemt en een variant is van een ander stukje genetisch materiaal, wat men coronavirus noemt. Helaas is het bestaan van een dergelijk ‘virus’ nog nooit bewezen.

De hele wereld is in paniek, beurzen kelderen, de kerst wordt gecanceld en dat allemaal omdat er ergens een dode zou zijn gevallen. Een dode waarvan verder ook niets van bekend is, maar een kniesoor die daarop let.

Waar echter bijna niemand enige aandacht aan besteed zijn de meer dan 1.000 extra doden in één week. Dit zijn mensen die zijn overleden aan andere oorzaken dan corona.

De meeste oversterfte in ons land vindt plaats in die provincies die het meest zijn gevaccineerd.

De curve van extra doden schiet als een komeet de lucht in.Dit is en blijft het zwakke punt waar geen antwoord op gegeven kan worden zonder te kijken naar de rol die hierbij door de ‘coronavaccins’ worden gespeeld.

Dat er een verband bestaat tussen de oversterfte en de vaccinatiegraad werd vorige maand ook al vastgesteld in Duitsland.

Dr. Ute Bergner hield op 17 november een toespraak in het parlement van de deelstaat Thüringen waarin zij de resultaten meedeelde van een onderzoek dat is uitgevoerd door een tweetal wetenschappers

Prof. Dr. Rolf Steyer and Dr. Gregor Kappler voerden een analyse uit van de sterftecijfers van de weken 36 tot en met 40. Hoewel er in alle Duitse deelstaten oversterfte voorkomt is deze het hoogst in de meest gevaccineerde staten, net zoals dat bij ons het geval is met de provincies.Videolink

Ondanks het feit dat de oversterfte gewoon keihard wordt genegeerd door overheden, wordt wel alles uit de kast getrokken om nog meer coronavaccins te verkopen.

Alleen al in Nederland meer dan 1.000 extra niet coronadoden en dat wordt genegeerd.

Omicron, wereldwijd één dode en een miljard spuiten liggen te wachten:

Europa is, met meer dan 1 miljard gebruiksklare vaccindoses, volledig toegerust op de strijd tegen omikron. Dat is hard nodig ook, aldus commissievoorzitter Von der Leyen, want het aantal besmettingen vliegt omhoog. Met een verdubbeling om de twee à drie dagen zal omikron tegen half januari de dominante variant zijn.

Op dit moment is 66 procent van de EU-bevolking, jong en oud dooreen, dubbel gevaccineerd, ofwel ruim 300 miljoen mensen. 62 miljoen hebben hun boosterprik al gehad. Dat is belangrijk, aldus Von der Leyen, omdat een driedubbele prik de beste bescherming biedt tegen omikron.

Voor wie niet meer weet wie die dame ook al weer is verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

Het is allemaal één pot nat en met een paus die de handen kust van de Rothschild weet je dat het virus werkelijk overal is doorgedrongen.

En met het virus bedoelen we niet het coronavirus of de varianten.

Uit een eerder artikel:

Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Ze hebben controle genomen van de City van Londen, voornamelijk door de invloed van de Rothschild familie en het Vaticaan; allemaal één pot nat. Van daaruit hebben ze controle gekregen over Amerika middels de oprichting van de Federal Reserve Bank (FED).

In plaats van een federale republiek, staat Amerika nu onder controle van Washington D.C. en het Federal Reserve woekerbanksysteem.