Moet je onrechtvaardige wetten gehoorzamen?

 onrechtvaardige wetten niet gehoorzamen De wet is de wet, is een veel gehoorde uitdrukking en daarmee probeert men aan te geven dat iedere wet gehoorzaamd dient te worden.

Er zijn echte vele wijze mensen geweest die stellen dat je onrechtvaardige wetten juist niet moet gehoorzamen.We weten dat ons land op dit moment opereert onder de volledige controle van het WEF, een belangrijk orgaan van de Illuminati, de satanische sekte in de achtergrond.

We hebben ook uitgebreid geschreven over het feit dat zij ons parlement volledig controleren en daarom in staat zijn om iedere wet ‘op democratische wijze’ er doorheen te drukken. In werkelijkheid komt er geen democratie aan te pas, maar berust het op het manipuleren van de Tweede en Eerste Kamerleden binnen politieke partijen.

Zo komen er voor het oog democratische wetten tot stand die allesbehalve democratisch zijn en waarbij men zelfs de grondrechten negeert.

Het zijn wetten die in strijd zijn met wat men beschouwd als het morele kompas.

De metafoor van het kompas wijst zelf al op het relatief onbepaalde karakter ervan. Een kompas wijst immers niet direct de weg, maar wijst slechts naar het noorden. Als je je weg wilt vinden, zul je met behulp van dat vaste punt zelf in het landschap moeten bepalen welke kant je op moet en welke weg je dan moet kiezen.

Moreel gezien is ‘het goede’ het noorden waarop het morele kompas staat afgestemd. Het morele kompas levert dus niet meteen een set aan normatieve regels voor het handelen, maar een basale gerichtheid op het goede. Ondertussen is daarmee wel iets belangrijks gezegd: een moreel kompas hebben, betekent dat je op niets minder dan het goede gericht bent als uiteindelijke criterium van morele waarheid.

Het uitsluiten en discrimineren van mensen op basis van hun ‘gezondheidsstatus’ kan je met de beste wil van de wereld niet onder ‘het goede’ scharen.

Het verplicht opgeven van het zelfbeschikkingsrecht van je eigen lichaam kan je met de beste wil van de wereld niet onder ‘het goede’ scharen.

En toch vinden de meeste mensen dat je altijd de wet moet gehoorzamen en dat kan leiden tot het volgende:

anne frank, onrechtvaardige wetten

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt duidelijk dat het volgen van de wet niet in alle gevallen verantwoord is volgens het morele kompas.

Dus, als de machthebbers een wet uitvaardigen die in strijd is met het morele kompas, moet je dan een dergelijke wet gehoorzamen?

Als je weer kijkt naar het voorbeeld van Anne Frank, dan is het antwoord duidelijk. Het morele kompas moet altijd de leidende factor zijn in hetgeen je besluit.

Al in de bijbel wordt gewaarschuwd voor onrechtvaardige wetten, zoals door de profeet Jesaja:

Wee hun die verordeningen van onrecht instellen, en de schrijvers die onheil voorschrijven om de armen van hun recht weg te duwen, en de ellendigen van Mijn volk van het recht te beroven

Het morele kompas is niet alleen algemeen, het is ook persoonlijk. Als een wet daarom in strijd is met je eigen morele kompas, dan ben je tegenover jezelf verplicht om die wet niet te gehoorzamen zoals duidelijk blijkt uit het voorbeeld van Anne Frank.

Toen men in Zuid Afrika  een wet aannam waarbij iedereen met de Indiase nationaliteit verplicht werd om zich te melden bij de politie en hun vingerafdrukken te laten nemen was dit voor veel Indiërs een onrechtvaardige wet. Velen, waaronder Mahatma Gandhi die toen in Zuid-Afrika verbleef, weigerden dan ook om die wet te gehoorzamen.

Een bekende uitspraak van Gandhi is de volgende:

‘Een onrechtvaardige wet is op zich een daad van geweld. Iemand arresteren voor het breken van die wet is een nog grotere daad van geweld. Nu zegt de wet van ‘geen geweld’ dat de onrechtvaardige wet niet moet worden weerstaan door 'tegen geweld', maar door 'geen geweld'.

Het antwoord is duidelijk:

Als een wet volgens jouw morele kompas onrechtvaardig is, dan heb je de morele plicht om die wet niet te gehoorzamen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl