De Great Reset is niet volgende week, het is nu!

wij gaan richting communisme Je ziet veel berichten die waarschuwen voor een komende Great Reset, een totale verandering van onze maatschappij zoals die is bekokstoofd door Klaus Schab en het WEF.

Wat velen echter niet zien is dat we ons al midden in die Great Reset bevinden en dat deze als een stoomwals verder dendert.De dystopische maatschappij die niemand wil ligt niet ergens in de toekomst, maar in het nu.

Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.

Velen maken zich terecht zorgen over hoe de toekomst van ons en vooral ook onze kinderen eruit zal zien als de maniakale plannen van het overwegend Joods bestuur van het World Economic Forum doorgang zullen vinden.

Die zorgen zijn terecht, met dien verstande dat die toekomt nu is. Wij bevinden ons midden in de Great Reset en velen zien het niet en denken dat het misschien iets in de toekomst zal worden.

Vandaag een aantal voorbeelden uit het nieuws van vandaag om aan te tonen dat wij ons midden in de Great Reset bevinden en dat deze al verder is gevorderd dan menigeen denkt.

Wij leven nu in een maatschappij waarbij de overheid bepaalde privileges toekent of weer weghaalt, afhankelijk van hoe de burgers zich gedragen.

Het volgende was vanmorgen te lezen op de voorpagina van de Telegraaf en het wordt gebracht als ‘heel goed nieuws’, want de tiran (overheid) heeft besloten dat kinderen weer wat ‘mogen’.

Twee jaar geleden was dit ondenkbaar geweest en nu in plaats van ondenkbaar is het volk dankbaar dat de overheid het goed vindt dat ze weer wat dingen ‘mogen’.

Hoe krankzinnig dit is schijnt maar bij weinigen door te dringen.

overheid als tiran

Iets dat twee jaar geleden ook volkomen ondenkbaar was, is het feit dat het land voor onze ogen financieel wordt gesloopt.

We benoemen een minister van financiën die net zoveel van financiën weet als veearts Ab Osterhaus van gezondheid en na de eerste dag in functie verschijnen de volgende berichten.

De nep coronapandemie wordt gebruikt om het land financieel volkomen te slopen. Dit is noodzakelijk om de overgang naar het geplande communisme te kunnen bewerkstellingen.

In de onbekwame handen van Kaag zullen de financiën door ‘alle klimaatdoelen’ en aan 'de coronapandemie' gerelateerde zaken dusdanig uit de hand lopen dat ons land binnen de kortste keren volkomen failliet is.

En dat is de ideale situatie om als land straks verder te kunnen gaan onder het motto: 'You will own nothing and will be totally unhappy'.

sigrid kaag maakt nederland kapot

Al jaren en jaren schrijven wij dat reizen straks in principe wordt verboden. Dat wij in een maatschappij terecht zullen komen zoals uitgebeeld in de Hunger Games, waarbij iedereen in het eigen District moet blijven.

Dit District mag slechts bij hoge uitzondering worden verlaten en reizen van A naar B is alleen voorbehouden aan de machthebbers.

Reisbeperkingen worden opgelegd door overheden, hetzij om terrorisme te bestrijden, hetzij om het klimaat te redden of hetzij vanwege een enge ziekte.

Zo schreven wij voor de uitbraak van de nepcoronapandemie al hoe de mazelen werden gebruikt om het reizen van mensen te beperken.

De recente “uitbraak” van mazelen in New York, waardoor de gemeente vaccinaties verplicht stelde werd veroorzaakt door mensen die Amerika binnen kwamen. Reizen veroorzaakt dus uitbraken van ziektes die we niet willen, is de boodschap. We hebben de Comedy Caper toestanden gezien met een cruiseschip in het Caribisch gebied, waar het werd geweigerd in havens en in quarantaine werd gezet vanwege één geval van mazelen.

Ongeacht de reden die wordt gebruikt, het resultaat is in alle gevallen hetzelfde en per vandaag zie je dan ook de volgende soort berichten verschijnen.

reizen wordt een privilege

De weg naar de nieuwe communistische heilstaat zal niet zonder slag of stoot verlopen. Steeds vaker en steeds meer mensen zullen luidkeels gaan protesteren.

Dit alles moet natuurlijk wel onder controle worden gehouden en daarom wordt er nu al druk geïnvesteerd om opstandige burgers met gepaste geweldsmaatregelen te kunnen beteugelen.

We leven tenslotte in een democratie waarbij burgers totaal niets hebben in te brengen, omdat de ‘overlords’ weten wat goed voor het gepeupel is.

extra wapens voor agenten

Zomaar wat berichten uit het nieuws van vandaag. Berichten die laten zien dat de Great Reset al veel verder is dan menigeen denkt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl