En alweer een voorspelling die uitkomt

 Europees leger gaat macht overnemen Zes jaar geleden voorspelden wij dat er een Europees leger zou komen dat in samenwerking met de NAVO de controle over Europa zal overnemen.

Premier Mark Rutte was eerst fel tegen een Europees leger maar daar heeft hij nu geen actieve herinnering meer aan en gaat ‘voor’ stemmen.Het allereerste wat er door Emmanuel Macron werd geroepen nadat bekend werd in 2016 dat de Britten kozen voor een exit uit de EU was dat het nu eindelijk tijd werd dat Europa zou gaan beschikken over een eigen leger.

Zo schreven wij in 2016:

Het eerste waar de Ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland mee kwamen nadat de Engelsen voor een Brexit hadden gestemd, was het onthullen van een soort ultimatum richting andere lidstaten.

Een ultimatum waarin werd gesteld dat de enige manier voor Europa om verder te kunnen, is dat ieder land zijn soevereiniteit zo goed als volledig opgeeft en er een politieke Unie komt met één leger en één belastingsysteem, waarbij de volledige controle over de Europese buitengrenzen in handen van Brussel komt te liggen.

Dit plan, waar voor de vorm Frankrijk aan meedoet, maar uit de Duitse/Nazi-koker komt, kun je omschrijven als de nieuwe Duitse Endlösung voor Europa.

Er werden toen in 2016 al allerlei geluiden gemaakt dat het nieuwe Europese leger nauw zou samenwerken met de NAVO.

Volgens Stoltenberg destijds:

Noch de NAVO, noch de EU zijn volledig uitgerust met de nodige gereedschappen om de nog niet eerder voorgekomen veiligheidsuitdagingen tegemoet te treden. Maar, samen vormen we een formidabel partnerschap. En dat partnerschap wordt iedere dag sterker en wordt nog belangrijker als gevolg van de uitslag van het Engelse referendum.

Toen werd het een tijdje stil en dan gaan we naar 2018 toen wij schreven:

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het een geplande stap voor stap benadering geweest om ervoor te zorgen dat Europa een gecentraliseerd bestuur zou krijgen. Steeds meer macht wordt weggehaald bij nationale overheden en steeds meer komt de roep om nog veel meer dingen in Europees verband te gaan doen, zoals een leger.

Ogenschijnlijk zijn Merkel en Macron het eens over de noodzaak van een Europees leger. De Duitse kanselier zei dinsdag in het Europees Parlement dat de Europese Unie uiteindelijk zijn eigen krijgsmacht nodig heeft. Daarmee viel ze de Franse president bij, die vorige week zijn oude roep om een Europees leger herhaalde.

Pinokkio doet ook een duit in het zakje:

Premier Rutte gaf op zijn wekelijkse persconferentie een nadrukkelijk signaal af, bedoeld voor de internationale gemeenschap: Nederland is tegen een Europees leger zoals Frankrijk en Duitsland willen.

En dan springen we naar 2022 en komt nu het volgende bericht naar buiten:

De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) zal waarschijnlijk in maart instemmen met een EU-leger. Dit leidt tot kritiek. “Ons eigen land wordt overgenomen door vreemde mogendheden en niemand die het ziet.”

Dr. Rutger van den Noort, oprichter van Nexit Denktank, stelt dat we gevaarlijk terrein betreden: ‘’Het is macht geven zonder dat we de bureaucraten ter verantwoording kunnen roepen, bijvoorbeeld bij het schenden van mensenrechten?’’ De Eurocommissarissen in de Commissie, die de eindverantwoordelijkheid dragen, zijn ongekozen en kunnen niet of nauwelijks weggestuurd worden. ‘Dat is beangstigend.”

Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid (ook: EU-buitenlandchef), stelt dat alle 27 lidstaten uiteindelijk zullen instemmen met een EU-leger, maar nu alleen nog discussiëren over de details.

In eerste instantie zal er een strijdmacht komen van 5000 militairen. Borrell zei vorig jaar, kort na het verlies in Afghanistan, dat Irak en de Sahel de volgende strijdgebieden zijn. Om die reden pleitte hij voor een snel inzetbare eenheden, een zogenaamde ‘flitsmacht’.

Met het pas aangetreden Nederlandse kabinet Rutte IV verwacht de EU geen moeilijkheden, aangezien minister van Defensie Ollongren (D66) meteen aangeeft erg blij te zijn met een EU-leger.

Bilderberg Ollongren:

Defensieminister Kajsa Ollongren is tevreden over de vorderingen voor het opzetten van een nieuwe Europese 'flitsmacht'. Het overleg van de EU-landen over de snelle interventiemacht en andere plannen om de Europese defensiesamenwerking te versterken, gaat volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell veel beter dan verwacht.

Wat op tafel ligt is "precies wat Nederland graag wilde", zegt Ollongren.

Nederland wil helemaal geen Europees leger. Onze militairen willen geen Europees leger. Er is de burger niet gevraagd of zij een Europees leger willen.

Maar, dat is allemaal bijzaak voor onze bestuurders die in fulltime dienst zijn van de Illuminati.

Deze flitsmacht kan straks natuurlijk ook heel goed worden ingezet in die landen waar de burgers nogal dwarsliggen richting nieuwe communistische wereldorde.

Landen waar burgers wonen die nog steeds het achterhaalde idee hebben dat zij kunnen beschikken over hun eigen lichaam.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl