Nieuw 2G onderzoek is slecht nieuws voor overheid

 2G kan in de prullenbak De komende weken worden belangrijk want dan zal bekend worden of het land wel of niet kiest voor 2G.

Het begint slecht voor de overheid want nieuw onderzoekt toont aan dat 2G nauwelijks voordelen biedt ten opzichte van 3G.We hadden tot voor kort al te maken met uitsluiting van een groot deel van de bevolking in het kader van 3G. Het overheidsbeleid waarbij je bij publieke gelegenheden pas naar binnen mocht na het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB).

Dit CTB was te verkrijgen na volledige vaccinatie, een eerdere besmetting of een negatieve test.

In landen zoals Duitsland werkt men al langer met 2G, hetgeen betekent dat een negatieve test niet meer voldoende is voor een CTB.

Er is een essentieel verschil tussen 2G en 3G, want met 3G had iedereen theoretisch nog de mogelijkheid om overal naar binnen te kunnen. Dat dit in de praktijk door de meeste ongevaccineerden niet wordt gedaan omdat ze daarmee het gehate systeem in stand houden is een ander verhaal.

Maar, met 2G vervalt die mogelijkheid en is er voor het eerst sprake van totale uitsluiting van hen die onder geen enkele voorwaarde gevaccineerd willen worden.

Ernst Kuipers, de opvolger van Hugo de Jonge als Minister van Volksgezondheid liet vorige week al weten zeer gecharmeerd te zijn van 2G omdat dit volgens hem ‘heel goed zou werken’.

Heel binnenkort gaat men in de Tweede Kamer discussiëren over het wel of niet invoeren van 2G in ons land.

Een belangrijk onderdeel van die discussie wordt het resultaat van een onderzoek dat de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC hebben uitgevoerd onder ruim 3000 Nederlanders, waarvan 783 ongevaccineerd zijn.

Die resultaten zijn nu bekend en die zien er niet goed uit voor de overheid die heel graag (in opdracht van het WEF) het 2G beleid wil invoeren.

Nieuw onderzoek wijst uit dat 2G-beleid momenteel nauwelijks effectiever is in de strijd tegen het coronavirus dan het 3G-beleid. Alleen als iedereen regelmatig een test moet doen (1G-beleid) voor een coronatoegangsbewijs kan het aantal besmettingen fors worden teruggebracht, maar ook dan blijft het R-getal nog boven de 1.

Dat betekent dat er geen enkele reden is om 2G in te voeren aangezien dit geen enkele winst zal opleveren ten opzichte van het aantal ‘besmettingen’.

Maar, het wordt nog erger. Want zelfs als men iedereen, zowel gevaccineerd als ongevaccineerd, zou laten testen dan nog blijft omicron zich als een lopend vuurtje verspreiden volgens de gangbare theorie.

Het reproductiegetal (R) laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand die besmet is met het coronavirus. Daarom is het belangrijk de R in de gaten te houden. Als de R onder de 1 is, wordt het aantal besmette mensen kleiner.

Voor wie wil weten hoe het besmettingsverhaal werkelijk in elkaar steekt, raden wij aan dit eerdere artikel te lezen.

Als het R getal dan boven de 1 blijft volgens het nieuwe onderzoek, ongeacht of je wel of niet 1G, 2G of 3G hanteert, dan heeft de overheid een groot probleem.

Ze kunnen dan de horeca gesloten houden, maar dan krijgen ze waarschijnlijk te maken met een revolutie. Op basis van het onderzoek is het heel twijfelachtig of ze een meerderheid zullen vinden voor 2G, dit temeer omdat de Christen Unie al geen voorstander is van 2G en dit onderzoek zal gebruiken om bij haar standpunt te blijven.

Helemaal alles open gooien zoals ze dat in Engeland willen doen zal bij ons waarschijnlijk niet gebeuren, dus zal er misschien een ‘compromis’ komen door 3G in stand te laten. Daarmee kopen ze dan tijd totdat de volgende al aangekondigde variant zal opduiken die dan minder besmettelijk zal zijn, maar wel veel gevaarlijker zodat op die basis 2G dan alsnog kan worden ingevoerd.

Maar, vooralsnog ziet het er niet goed uit voor de overheid. Ongetwijfeld zal er in de achtergrond het nodige overleg worden gevoerd met het WEF en zal de overheid doen wat men daar adviseert (opdraagt).

Mocht de overheid toch overwegen om dan maar massaal te gaan testen, dan willen wij alle politici adviseren om de volgende korte video te bekijken. Een video waar Kary Mullis, de uitvinder van de PCR test zoals die nu wordt gebruikt, uitlegt dat de PCR test niet in staat is om een virus op te sporen.

Het enige wat de PCR test doet is het vermenigvuldigen van een piepkleine hoeveelheid genetisch materiaal en dat x maal vergroten. Dit betekent dat je in feite alles kunt aantonen wat je wilt omdat de mens over het algemeen wel beschikt over ieder mogelijk molecuul.

Zo legt hij ook uit dat hij eens een rapport moest schrijven voor een subsidie aanvraag voor onderzoek naar HIV. Zijn eerste regel was: HIV veroorzaakt AIDS. Maar, als je dat schrijft, dan moet je dat ook onderbouwen met een wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat dit zo is.

Echter, een dergelijk onderzoek bestaat helemaal niet. Er is volgens Mullis geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het HIV virus de waarschijnlijke oorzaak is van AIDS.

Heel verrassend in deze video is ook dat Mullis zijn laatste hoop om een goed wetenschappelijk onderzoek te vinden had gevestigd op Luc Montagnier, de bekende Nobelprijs winnaar die nu veel in het nieuws is vanwege zijn standpunten omtrent het coronavirus.

Mullis ontmoette op een gegeven moment Montagnier en in plaats van dat deze hem naar een deugdelijk onderzoek kon verwijzen, kwam deze met een aantal suggesties van onderzoeken en rapporten die helemaal niet bewijzen dat HIV de ziekte AIDS veroorzaakt.

Hoe hij ook heeft gezocht nergens was een dergelijk onderzoek te vinden, zodat in de video Mullis dan ook concludeert dat de hele connectie tussen HIV en AIDS niets anders is dan totale oplichting.

Twee maanden voordat het beruchte coronavirus eind 2019 ten tonele verschijnt, sterft Mullis toevalligerwijze.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl